Kỹ năng giảm sự lo lắng và căng thẳng - Hồ Thanh Mỹ Phương

BÀI 1: Stress và các tác động của stress 3

BÀI 2: Các dấu hi­ệu của stress

BÀI 3: các nguyên nhân gây ra stress 9

BÀI 4: phân tích nguyên nhân và tìm cách kh1c ph2c stress 13

BÀI 5: phòng chống stress trong công vi­ệc .19

BÀI 6: Phòng chống stress trong gia đình .27

 

pdf38 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng giảm sự lo lắng và căng thẳng - Hồ Thanh Mỹ Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfky_nang_giam_su_lo_lang_va_cang_thang_ho_thanh_my_phuong.pdf
Tài liệu liên quan