Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Nguyễn Trọng Tài

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG

 Hệ thống tiền tệ quốc tế trước đại chiến thế giới II

 Hệ thống tiền tệ quốc tế sau đại chiến thế giới II

 Hệ thống tiền tệ quốc tế thời kì hậu BWSHệ thống tiền tệ quốc tế trước

đại chiến thế giới II

 Bản vị hàng hóa và sự sụp đổ của chế độ

đồng bản vị

 Bản vị vàng

 Hệ thống tiền tệ giữa 2 đại chiến thế giới

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Nguyễn Trọng Tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG  Hệ thống tiền tệ quốc tế trước đại chiến thế giới II  Hệ thống tiền tệ quốc tế sau đại chiến thế giới II  Hệ thống tiền tệ quốc tế thời kì hậu BWS Hệ thống tiền tệ quốc tế trước đại chiến thế giới II  Bản vị hàng hóa và sự sụp đổ của chế độ đồng bản vị  Bản vị vàng  Hệ thống tiền tệ giữa 2 đại chiến thế giới Chế độ bản vị vàng  Đặc điểm của chế độ bản vị vàng: -Giá trị của tiền tệ được cố định theo vàng, không hạn chế mua và bán vàng tại tỷ giá quy định - XNK vàng giữa các quốc gia được tự do hoạt động. - NHTW phải duy trì mối quan hệ (tỷ lệ) trực tiếp giữa lượng vàng dự trữ và số tiền phát hành  Thời kì hoàng kim của chế độ bản vị vàng (1880 – 1914)  Hoạt động kinh tế vĩ mô dưới chế độ bản vị vàng Chế độ bản vị vàng (Cont.)  Những hạn chế của chế độ bản vị vàng: SGK tr. 273  Đặc trưng của hoạt động kinh tế vĩ mô dưới chế độ bản vị vàng SGK tr. 273 - 274 Hệ thống tiền tệ quốc tế sau đại chiến thế giới II  Hệ thống Bretton Woods (Bretton Woods System – BWS) - Đặc điểm của BWS - Lịch sử của BWS - Nguyên nhân làm cho BWS sụp đổ Đặc điểm của BWS  Hệ thống chế độ tỷ giá là cố định nhưng có thể điều chỉnh  Hình thành 2 tổ chức tài chính quốc tế là IMF và WB (IBRD) Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của BWS  Vấn đề thanh khoản  Định luật Gresham: đồng tiền xấu loại đồng tiền tốt ra khỏi lưu thông.  Sự thiếu vắng một cơ chế điều chỉnh  Vấn đề độc quyền phát hành USD Hệ thống tiền tệ quốc tế thời kì hậu BWS  Cú sốc giá dầu đầu tiên  Quyền rút vốn đặc biệt  Hội nghị Jamaica 1976  Hệ thống tiền tệ châu Âu  Cú sốc giá dầu lần 2  Sự hùng mạnh của USD (1980 – 1985)  Từ Plazza đến Louvre  Sự biến động mạnh của tiền tệ sau năm 1990

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_quoc_te_chuong_6_he_thong_tien_te_quoc_t.pdf
Tài liệu liên quan