Bài giảng Thuế - Chương 1: Hoá đơn – Chứng từ

1.2 CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

 Hóa đơn giá trị gia tăng: dùng cho tính theo phương pháp khấu trừ khi:

 Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nước;

 Vận tải quốc tế;

 Xuất vào khu phi thuế quan và xuất khẩu;

 

pptx22 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Thuế - Chương 1: Hoá đơn – Chứng từ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Tp. HCM, tháng 9/2015 KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: HOÁ ĐƠN – CHỨNG TỪ Hóa đơn: Là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán HHDV theo quy định của pháp luật 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Hóa đơn hợp pháp Hóa đơn giả Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng Hóa đơn hết giá trị sử dụng 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn Hóa đơn khống 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2 CÁC LOẠI HÓA ĐƠN Hóa đơn giá trị gia tăng Hóa đơn bán hàng Hoá đơn đặc thù 1.2 CÁC LOẠI HÓA ĐƠN Hóa đơn giá trị gia tăng : dùng cho tính theo phương pháp khấu trừ khi: Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nước; Vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và xuất khẩu; 1.2 CÁC LOẠI HÓA ĐƠN Hóa đơn bán hàng : dùng cho tính theo phương pháp trực tiếp khi: Bán HHDV trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và xuất khẩu. Khu phi thuế quan bán HH, cung ứng DV vào nội địa. Khu phi thuế quan bán HH, cung ứng DV với nhau. Tem; vé; thẻ; Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; Chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; Chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng 1.2 CÁC LOẠI HÓA ĐƠN Hoá đơn đặc thù : 1.3 CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN Hóa đơn tự in Hóa đơn điện tử Hóa đơn đặt in 1.3 CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN 1.3.1 Hóa đơn tự in: Đối tượng được tạo hóa đơn tự in. Thủ tục tạo hóa đơn tự in. Nguyên tắc tạo hóa đơn tự in. 1.3 CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN 1.3.2 Hóa đơn đặt in: Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in. Thủ tục tạo hóa đơn đặt in. Nguyên tắc tạo hóa đơn đặt in. 1.3 CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN 1.3.3 Hóa đơn điện tử: Đối tượng được tạo hóa đơn điện tử. Thủ tục tạo hóa đơn điện tử. Nguyên tắc tạo hóa đơn điện tử. 1.4 PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN 1.4.1 Hồ sơ: 1.4.2 Trình tự thực hiện: 1.5 CỤC THUẾ BÁN HÓA ĐƠN 1.5.1 Đối tượng mua hóa đơn do CQT phát hành: 1.5.2 Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế: 1.6 KỸ THUẬT LẬP HÓA ĐƠN Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp HHDV. Các chỉ tiêu trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, chính xác. Không được tẩy, bôi, xóa trên tờ hóa đơn. Có thể viết bằng tay hoặc in trên máy (nội dung các liên như nhau). 1.6 KỸ THUẬT LẬP HÓA ĐƠN Gạch chéo các phần bỏ trống từ trái sang phải (nếu có). Sử dụng theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn, không được cách số, cách quyển. Ngày tháng ghi trên các số phải theo thứ tự tăng dần. Xác định chính xác mức TS của các HHDV trước khi lập. 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.1 Mất, cháy, hỏng hóa đơn 1.7.2 Xuất hóa đơn hàng xuất khẩu 1.7.3 Hàng bán lẻ 1.7.4 Bán hàng qua điện thoại hoặc giao hàng tận nơi: 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.5 Hóa đơn viết sai Khi viết sai ch ưa xé khỏi quyển Khi viết sai đã xé khỏi quyển và giao cho KH Nếu khách hàng chưa kê khai Nếu khách hàng đã kê khai 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.5 Hóa đơn viết sai Viết sai thuế suất Phát hiện sai trước khi CQT kiểm tra CQT kiểm tra khi chưa phát hiện sai 1.7.6 Chiết khấu thanh toán 1.7.7 Chiết khấu thương mại 1.7.8 Ủy quyền ký duyệt hóa đơn 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.9 Trả lại hàng Trường hợp người mua không có hóa đơn: Trả lại toàn bộ số hàng đã mua Trả lại một phần hàng đã mua Trường hợp người mua hàng có hoá đơn Bên mua và bên bán sử dụng cùng loại hóa đơn Bên mua có hóa đơn bán hàng , bên bán có hóa đơn GTGT 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.10 Hàng xuất không đúng số lượng so với hóa đơn Bên Mua nhận thực tế nhiều hoặc ít hơn so với số trên hóa đơn Nếu b ên Mua chấp nhận nhận số hàng thực tế: Nếu bên Mua không chấp nhận nhận số hàng theo thực tế. 1.7 NHỮNG TÌNH HUỐNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN 1.7.11 Hóa đơn giảm giá do kém chất lượng 1.7.12 Hóa đơn hàng quảng cáo, khuyến mãi, hàng mẫu dùng thử không thu tiền 1.7.13 Hóa đơn ghi thu bằng ngoại tệ 1.7.14 Hóa đơn hàng hóa vật tư vay, mượn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_giang_thue_chuong_1_hoa_don_chung_tu.pptx
Tài liệu liên quan