Bài giảng Thuế - Chương 2: Khai thuế xuất nhập khẩu

2.1 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

HH XNK qua cửa khẩu, biên giới VN: đường sông, đường bộ, cảng biển, cảng hàng không, và địa điểm làm thủ tục hải quan khác.

HH đưa từ trong nước vào khu phi thuế quan.

HH từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa XNK

 

pptx18 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thuế - Chương 2: Khai thuế xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2: KHAI THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Tp. HCM, tháng 9/2015 HH XNK qua cửa khẩu, biên giới VN: đường sông, đường bộ, cảng biển, cảng hàng không, và địa điểm làm thủ tục hải quan khác. HH đưa từ trong nước vào khu phi thuế quan. HH từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa XNK 2.1 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ HH vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu VN HH từ khu phi thuế quan XK ra nước ngoài. HH từ nước ngoài NK vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. 2.2 ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ HH đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. HH là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi XK Các khoản cứu trợ do khắc phục chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. 2.2 ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ Chủ hàng hóa xuất, nhập khẩu. XNK ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế XNK. Các đại lý làm thủ tục hải quan được đối tượng nộp thuế ủy quyền nộp thuế . 2.3 NGƯỜI NỘP THUẾ DN cung cấp dịch vụ: bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế ( nộp thay cho ĐTNT). Tổ chức bảo lãnh thuế XNK cho các ĐTNT 2.3 NGƯỜI NỘP THUẾ Số thuế Xuất_Nhập khẩu phải nộp: 2.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ( PP TỶ LỆ) Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu x Đơn giá tính thuế x Thuế suất thuế xuất nhập khẩu x Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu Khai hải quan: thực hiện theo mẫu của BTC. HH XNK theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai HH XNK khác nhau (theo từng loại hình). HH NK, khai HQ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HH đến cửa khẩu. 2.5 KHAI HẢI QUAN Khai hải quan khi HH có nhiều hợp đồng/đơn hàng. Trường hợp HH XNK được khai trên một TKHQ. Trường hợp HH XNK được khai trên nhiều TKHQ khác nhau. 2.5 KHAI HẢI QUAN HH NK thuộc nhiều loại hình, có chung vận đơn, hóa đơn thương mại, khai trên nhiều tờ khai HH NK thì các chứng từ bản chính được lưu kèm một TKHQ. 2.5 KHAI HẢI QUAN HH XNK thuộc diện được giảm thuế hoặc được hưởng mức thuế ưu đãi đặc biệt thì khi khai mức thuế phải khai cả mức thuế trước khi giảm, tỷ lệ % số được giảm. 2.5 KHAI HẢI QUAN Trách nhiệm của người khai, người nộp thuế trong việc khai HQ và sử dụng HH theo mục đích kê khai Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai. Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. 2.5 KHAI HẢI QUAN 2.6.1 Hồ sơ khai thuế xuất khẩu: Tờ khai hải quan: Hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy thác XK (3) Hóa đơn XK đối với HH XK có thuế XK (4) Bảng kê chi tiết (HH có nhiều loại) (5) Các giấy tờ khác 2.6 HỒ SƠ KHAI THUẾ XUẤT_NHẬP KHẨU 2.6.2 Hồ sơ khai thuế nhập khẩu: (1) Tờ khai hải quan; (2) Hợp đồng mua bán hàng hóa; (3) Hóa đơn thương mại; (4) Bản kê chi tiết (HH có nhiều loại). 2.6 HỒ SƠ KHAI THUẾ XUẤT_NHẬP KHẨU 2.6.2 Hồ sơ khai thuế nhập khẩu: (5) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác (6) HH NK qua bưu điện quốc tế nếu không có vận đơn, người khai ghi mã số bưu kiện, bưu phẩm lên TKHQ 2.6 HỒ SƠ KHAI THUẾ XUẤT_NHẬP KHẨU 2.6.2 Hồ sơ khai thuế nhập khẩu: (7) Bản khai HH (cargo manifest) thay cho vận đơn (Đối với HH NK phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận chuyển trên các tàu dịch vụ) (8) Giấy phép NK, giấy chứng nhận xuất xứ HH, 2.6 HỒ SƠ KHAI THUẾ XUẤT_NHẬP KHẨU Nguyên liệu , vật tư NK để sản xuất HH XK. HH tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập. Nguyên liệu, vật tư NK để phục vụ sản xuất HH trong nước. HH thương mại. Các trường hợp khác. 2.7 THỜI HẠN NỘP THUẾ 2.8 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ X, NK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_giang_thue_chuong_2_khai_thue_xuat_nhap_khau.pptx
Tài liệu liên quan