Bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp - Phần 1: Giáo viên dạy nghề

Theo Điều 58 của Luật Dạy nghề: Giáo viên dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong các cơ sở dạy nghề.


Theo Thông tư số 30/2010 của Bộ Lao động TBXH quy định về Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề gồm: Trình độ chuyên môn; Kỹ năng nghề và Nghiệp vụ sư phạm.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp - Phần 1: Giáo viên dạy nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPSơ đồ Hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt NamBỘ GD &ĐTTrung cấp Chuyên Nghiệp(2 năm)GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPDạy nghề Cao đẳng nghề Trung cấp nghề Sơ cấp nghề- Dạy nghề khácBỘ LĐTB &XHBỘ LĐTB &XHGIÁO VIÊN DẠY NGHỀTheo Điều 58 của Luật Dạy nghề: Giáo viên dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong các cơ sở dạy nghề. Theo Thông tư số 30/2010 của Bộ Lao động TBXH quy định về Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề gồm: Trình độ chuyên môn; Kỹ năng nghề và Nghiệp vụ sư phạm.NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC CỦA GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_tong_quan_ve_giao_duc_va_giao_duc_nghe_nghiep_phan.ppt
Tài liệu liên quan