Bài thuyết trình - Hợp đồng bảo hiểm

-Kế toán tài sản TC do các DNBH sở hữu và kế toán các công cụ nợ TC do các DNBH phát hành nhưng không găn với HBBH

- Giấy bảo hành

- Các quyền và nghiệp vụ mang tính HĐ liên quan đến việc sử dụng trong tương lai của một khoản phi TC cũng như đảm bảo GTCL của bên thuê trong một HĐ thuê tài chính

- Các cam kết bảo lãnh TC.

pdf31 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài thuyết trình - Hợp đồng bảo hiểm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhop_dong_bao_hiem_vas.pdf
Tài liệu liên quan