Bản tin Hội kế toán TP Hồ Chí Minh - Số 5 (Tháng 10 năm 2003)

Ngày 14.10.2003, Hội nghị Kế toán toàn quốc đã được Bộ Tài chính tổ chức tạiHội trường Ba Đình, Hà Nội để tổng kết 15 năm đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam, thảo luận định hướng phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đến năm 2010 và 2020, phổ biến Luật Kế toán. Hơn 600 đại biểu tham dự hội nghị từ các bộ, ngành, địa phương, các trường đào tạo tài chính - kế toán, các công ty kiểm toán Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Chủ tịch Hội Kế toán Việt Nam, TS. Vương Hữu Nhơn có đọc một tham luận tại Hội nghị với đề tài “Hội Kế toán Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế về kế toán”.

pdf48 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bản tin Hội kế toán TP Hồ Chí Minh - Số 5 (Tháng 10 năm 2003), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBantin 5.pdf