Đánh giá kết quả học tập vật lý của học sinh THPT băng trắc nghiệm khách quan với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Troll Tiling liễui giải Tây, Công nghệ thông tin (CNTT) đã đưa X ứng dụng khá rộng rãi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam nhằm đổi mới Th1 1g pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng của quá trình chạy - hoc | Hiện nay, việc cải tiến và đa dạng hóa các hình thức: kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) đang là vấn đề có tính thời sự ở các tring phổ thông và thu hút si quan tâm của toàn xã hội. Hoạt động kiểm tra, đánh giá không chỉ đơn thuần chú trọng vào đánh giá kết quả học tập của HS, Và còn góp phần hoàn thiện quá trình dạy học, kiểm định chất cho ng, đánh giá thái độ tích cực của người học và trình độ của người dạy. Plhi ni Ipháp kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là và lang đưa JC HÌ dụng ngày càng rộng rãi. Một trong những ưu điểm môi bạt

la TNKQ là cho phép ứng dụng rộng rãi những thành thu của CNTT vào các khâu xây dựng đề thi, tổ chức bài kiểm tra, chắn và đánh giá kết quả bài kiểm tra của HS một cách nhanh chóng và chính xác.

 

pdf6 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đánh giá kết quả học tập vật lý của học sinh THPT băng trắc nghiệm khách quan với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_ket_qua_hoc_tap_vat_ly_cua_hoc_sinh_thpt_bang_trac.pdf
Tài liệu liên quan