Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở làm luận văn

Cách thức thí nghiệm

Hướng, tính logo trong công việc quan tâm

Vấn đề - giải pháp

PPNCKH đúng

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS.TS. Phạm Văn Hiền pvhien@hcmuaf.edu.vn * TP. Hồ Chí Minh, 2012 ĐỀ CƯƠNG Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Methodology of Scientific Research)Mong đợiKiến thức cơ sở làm luận vănCách thức thí nghiệmHướng, tính logo trong công việc quan tâmVấn đề - giải phápPPNCKH đúngĐỀ CƯƠNGMô tả môn họcGiới thiệu các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học (NCKH);Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập và định hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài;Hướng dẫn cách viết, trình bày luận văn thạc sĩ và kỹ năng thuyết trình.Mục tiêuTrang bị cho học viên phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Học viên có thể viết được bài báo khoa học, luận văn tốt nghiệp và có khả năng thuyết trình một báo cáo khoa học.Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Khái niệm nghiên cứu khoa học2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học3. Phân loại nghiên cứu khoa học4. Một số sản phẩm đặc trưng của nghiên cứu khoa học5. Sự phát triển của lý thuyết khoa học6. Cấu trúc logic của một khảo luận khoa học* Ghi chú: Những nội dung màu xanh được thảo luận trên lớp, màu đen học viên tự đọc tài liệuChương 2 VẤN ĐỀ KHOA HỌC 1. Khái niệm “vấn đề khoa học”2. Phân loại vấn đề khoa học3. Hình thức ngôn ngữ của vấn đề khoa học4. Ba tình huống của vấn đề khoa học5. Phương pháp phát hiện vấn đề khoa họcChương 3 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC1. Khái niệm “giả thuyết khoa học”2. Vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu khoa học3. Tiêu chí xem xét một giả thuyết khoa học4. Thuộc tính cơ bản của giả thuyết khoa học 5. Bản chất logic của giả thuyết khoa học6. Liên hệ giữa giả thuyết với phân loại nghiên cứu 7. Liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khao học8. Thao tác logic để đưa ra một giả thuyết khoa học9. Kiểm chứng giả thuyết khoa họcChương 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.      Khái niệm “cơ sở lý luận của đề tài”2.      Nội dung cơ sở lý luận của đề tài3.      Phương pháp xây dựng luận cứ lý thuyếtChương 5 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 1.      Bản chất thông tin của quá trình nghiên cứu2.      Thông tin và vật mang thông tin3.      Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin4.      Phương pháp nghiên cứu tài liệu5.      Phương pháp phi thực nghiệm6.      Phương pháp trắc nghiệm7.      Phương pháp thực nghiệm8.      Phạm vi áp dụng các phương pháp thu thập thông tinChương 6 CÁC HÌNH THỨC CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Ý nghĩa của việc công bố kết quả nghiên cứu2. Các hình thức công bố kết quả nghiên cứu3. Viết báo cáo kết quả nghiên cứuChương 7 LUẬN VĂN KHOA HỌC 1. Dẫn nhập2. Phân loại luận văn khoa học3. Trình tự chuẩn bị luận văn4. Viết luận văn5. Khung logic của luận văn (Logical framework)Chương 8 TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT TRÌNH LUẬN VĂN KHOA HỌC 1. Trình bày luận văn trên Powerpoint - Nội dung - Hình thức2. Kỹ năng thuyết trình luận văn trước hội đồng chấm - Chuẩn bị bài báo cáo - Cách trình bày - Trợ huấn cụ - Những điều nên tránh3. Quản lý tài liệu tham khảo bằng Endnote V.8.* Chương 10 cập nhật 10/2009 theo nhu cầu của học viênPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁĐiểm quá trình học tại lớp 00%Bài tập 10%Seminar nhóm 30%Khoá luận 60%Updated K2016

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptde_cuong_phuong_phap_luan_nckh_6098.ppt
Tài liệu liên quan