Đề tài Kỹ năng thuyết trình - Nguyễn Quang Điệp

Đề tài Kỹ năng thuyết trình - Nguyễn Quang Điệp

I. Mở đầu

II.Thảo luận

Thảo luận nhóm

Thuyết trình

Kết quả đánh giá

III. Tổng kết

 

ppt36 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 08/12/2023 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Kỹ năng thuyết trình - Nguyễn Quang Điệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A S K Đòi hỏi của thời đại mới A= attitude S= skill K= knowledge Thành viên : - Nguyễn Quang Điệp Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn Thanh Hải Vũ Thị Hồng Ngô Tuấn Linh KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH I. Mở đầu II.Thảo luận Thảo luận nhóm Thuyết trình Kết quả đánh giá III. Tổng kết Thảo Luận Quá trình chuẩn bị Giai đoạn trình bày Hậu thuyết trình Thảo Luận đếm 1 2 3 Thuyết trình là cả một nghệ thuật Và người thuyết trình cũng là nghệ sỹ Đi chợ Chuẩn bị Chế biến Thuyết trình Rửa bát Hậu thuyết trình 1. QÚA TRÌNH CHUẨN BỊ Đối Tượng Nội Dung Hình Thức Thực Tập 1.1 Đối tượng : Ai? Bao nhiêu ? 1.2: Nội Dung: Mục đích + điểm chính cần nhấn mạnh Dàn ý chi tiết Thời lượng 1.3: Hình thức : Địa điểm : diện tích + khung cảnh Thiết bị hỗ trợ : 1.4: Thực tập : Tốc độ + âm lượng nói Trang phục Khớp với các thiết bị 2. GIAI ĐOẠN TRÌNH BÀY 2.1 Khi bắt đầu 2.2 Phần chính Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ cơ thể Phương tiện trợ giúp Giao lưu khán giả Giải quyết câu hỏi Tâm thế 2.3 Kết thúc 2.1 Bắt đầu thuyết trình Nhằm thu hút người nghe ngay từ đầu : Thực hiện điệu bộ nhằm thu hút sự chú ý của thính giả Đưa ra thông báo hoặc thống kê theo cách làm cho người khác phải giật mình Bông đùa một chút có liên quan đến chủ đề Đưa ra những trích dẫn phù hợp Thuật lại một câu chuyện có liên quan Điệu bộ ??? Đưa ra 1 thông báo hoặc thống kê theo cách làm cho người khác phải giật mình Những điều nên tránh : Bắt đầu bằng : " Xin chào , tên tôi là ...“ Những câu xin lỗi , cách nói thăm dò có thể làm cho người nghe nghi ngờ độ tin cậy của bạn Dùng câu hỏi cường điệu , hoa mỹ Đi xa chủ đề Không biết cách đi lên bục thuyết trình 2.1Bắt đầu thuyết trình Xin chào , tên tôi là . Nghe chả đáng tin gì cả Tư thế !!! Cử chỉ !!! 2.2 Phần chính 2.2.a Ngôn ngữ nói : diễn thuyết hay đọc Thuyết trình một cách tư ̣ nhiên , như đang tro ̀ chuyện với khán gia ̉. Tránh nói một cách đều đều như tra ̉ bài , không nên chỉ nhìn va ̀ đọc lại bài thuyết trình đa ̃ chuẩn bị sẵn . Sư ̣ nhiệt tình : thể hiện niềm yêu thích vê ̀ chu ̉ đê ̀ Giọng nói Biểu cảm trên nét mặt . 2.2 Phần chính 2.2.a Ngôn ngữ nói : diễn thuyết hay đọc Ngôn từ : Sư ̣ ro ̃ ràng : - Đơn giản , dễ hiểu tránh hiểu nhầm và sẽ gây khó khăn cho bạn lúc đặt và trả lời câu hỏi Giọng điệu cần rõ , chậm , đủ nghe Tránh nói lắp bắp và lòng vòng , lan man 2.2 Phần chính 2.2.a Ngôn ngữ nói : diễn thuyết hay đọc Nói lắp thế này thì để mấy bà già lên nói cho rồi Giao tiếp bằng mắt Nét mặt Cách đi đứng Điệu bô ̣ 2.2 Phần chính 2.2.b Ngôn ngữ cơ thể Ngôn ngữ cơ thể Giao tiếp bằng mắt (eye contact): tăng sư ̣ tin cậy , tăng sư ̣ thích thu ́, tập trung nhận ̣ phản hồi ngầm tư ̀ khán gia ̉ Ngôn ngữ cơ thể Cách đi đứng : Dáng điệu va ̀ sư ̣ di chuyển tư ̣ tin, chuyên nghiệp , va ̀ đáng tin cậy Ko di chuyển quá nhanh hoặc chậm Chú ý khi đi lên bậc thuyết trình Ngôn ngữ cơ thể Điệu bô ̣: Giư ̃ điệu bô ̣ tư ̣ nhiên Tránh những cư ̉ chỉ lặp lại . Dùng cư ̉ chỉ như tay đê ̉ nhấn mạnh các điểm chính va ̀ thu hút sư ̣ chu ́ ý nơi khán gia ̉ 2.2.c Phương tiện trợ giúp Sử dụng các thiết bị hỗ trợ ( powerpoint , tranh ảnh , đô ̀ thi ̣) một cách bài bản , chính xác . Các phương tiện nhìn nên : Đu ̉ lớn đê ̉ khán gia ̉̉ thấy ro ̃. Đặt tại vị trí dê ̃ nhìn . Nội dung đơn giản - dê ̃ hiểu 2.2.d Giao lưu khán giả - Kiểm tra sự nắm bắt của khán giả - Đặt câu hỏi liên quan 2.2.e Giả quyết câu hỏi - Nêu rõ thời điểm đặt câu hỏi - Bạn không biết câu trả lời 2.2.f Tâm thế khi thuyết trình - Tự chủ , không lo lắng 2.3 Kết thúc bài thuyết trình Đưa ra lời thách đố hay kêu gọi cho thính giả . Tóm tắt ý chính . Cung cấp trích dẫn thích hợp . Minh họa để tiêu biểu hoá các ý. Đưa ra lí do để chấp nhận và thực hiện các đề nghị được ủng hộ . 3. HẬU THUYẾT TRÌNH Thống kê đánh giá Cung cấp tài liệu - tặng vật Giữ liên lạc Tiêu chí đánh giá 1. Nội dung: Rõ ràng - logic 2. Hình thức : Không gian - thời gian Người trình bày Thiết bị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptde_tai_ky_nang_thuyet_trinh_nguyen_quang_diep.ppt
Tài liệu liên quan