Điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng trình độ nhận thức cho mọi học sinh trong môi trường giáo dục phổ thông

Đặt vấn đề

Tuyên bố Salamanca và cương lĩnh hành động về giáo dục theo nhu cầu đặc biệt đã chỉ rõ: Nội dung giảng dạy phải thích nghi với nhu cầu của học sinh (HS). Mỗi HS có một hoàn cảnh, tư chất khác nhau và việc học tập phải thích nghi, phù hợp với nhu cầu của HS chứ không có nghĩa là HS phải tự luốn mình phù hợp với những nhận định đã được để sẵn rã về nhịp độ và bản chất của quá trình học tập. Do vậy, trường học phải có chương trình, nội dung, giảng dạy phù hợp với HS có khả năng, nhu cầu và hứng thú khi tắm nh vui. Nội dung dạy học (NDDH) cần nâng cao năng lực và nhu cầu của mỗi cá nhân, nhằm giúp các em có khả năng tham gia tích cực vào quá trình phi át triển [2] và [4].

 

pdf7 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng trình độ nhận thức cho mọi học sinh trong môi trường giáo dục phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdieu_chinh_noi_dung_day_hoc_dap_ung_trinh_do_nhan_thuc_cho_m.pdf
Tài liệu liên quan