Giáo trình thuế - Nguyễn Xuân Quảng

(Bản scan)

Giáo trình gồm 3 phần:

Phần I: Những vấn đề chung về thuế.

Phần II: Các luật thuế hiện hành của Việt Nam.

Phần III: Quản trị thuế.

pdf193 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo trình thuế - Nguyễn Xuân Quảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiaotrinhthue.pdf
Tài liệu liên quan