Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính.

02. Chuẩn mực này áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

 

doc18 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVAS 21.doc
Tài liệu liên quan