Hợp đồng bảo hiểm tiền vay

"Bên cầm cố": có nghĩa là công ty Cổ phần chứng khoán

"Bên nhận cầm cố" có nghĩa là sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam\

"Biên pháp bảo đảm" có nghĩa là các biện pháp cần cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc, ký quĩ, ký cược, cầm giữ tài sản đảm bảo nghĩa vụ và các biện pháp bảo đảm khác theo qui định của pháp luật Việt Nam

pdf15 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hợp đồng bảo hiểm tiền vay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TIỀN VAY.pdf
Tài liệu liên quan