Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý hóa đơn theo NĐ 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010

NỘI DUNG

Quy trình áp dụng hình thức hóa đơn tự in

Hướng dẫn thực hiện quy trình tự in hóa đơn trên MISA SME.NET 2010

 

ppt28 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý hóa đơn theo NĐ 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG QUẢN LÝ HÓA ĐƠN THEO NĐ 51/2010/NĐ-CP TRÊN MISA SME.NET 2010NỘI DUNGQuy trình áp dụng hình thức hóa đơn tự inHướng dẫn thực hiện quy trình tự in hóa đơn trên MISA SME.NET 2010QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ INHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỰ IN HÓA ĐƠN TRÊN MISA SME.NET 2010BƯỚC 1: LẬP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ INBƯỚC 1: LẬP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ INBƯỚC 2: KHỞI TẠO HÓA ĐƠNBƯỚC 2: KHỞI TẠO HÓA ĐƠNBƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNBƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNBƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNBƯỚC 4: LẬP, IN VÀ SỬ DỤNG IN HÓA ĐƠNHỦY HÓA ĐƠNHỦY HÓA ĐƠNHỦY HÓA ĐƠNBÁO CÁO HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNGBÁO CÁO HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNGBÁO CÁO HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNGXÓA BỎ HÓA ĐƠNXÓA BỎ HÓA ĐƠNBƯỚC5: XEM BÁO CÁO LIÊN QUANBảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùngBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơnBẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNGBÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠNXin cảm ơn sự lắng nghe của Quý vị!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthuong_dan_su_dung_tinh_nang_quan_ly_hoa_don_theo_nd_512010nd.ppt