Mẫu đơn đề nghị trích lục giấy chứng tử

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG TỬ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)

 

Tôi tên là:.

Địa chỉ:.

Đề nghị Ủy ban nhân dân (1). trích lục (ghi bằng số) . bản giấy chứng tử cho người có tên sau đây:

Họ và tên người chết (ghi bằng chữ in hoa):.

Ngày, tháng, năm sinh của người chết:.

Ngày, tháng, năm chết: .

Nơi chết:.

Nơi đăng ký giấy chứng tử (2) :.

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị trích lục giấy chứng tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG TỬ Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………… Tôi tên là:............................................................................................................. Địa chỉ:................................................................................................................ Đề nghị Ủy ban nhân dân (1)................... trích lục (ghi bằng số) ............... bản giấy chứng tử cho người có tên sau đây: Họ và tên người chết (ghi bằng chữ in hoa):........................................................ Ngày, tháng, năm sinh của người chết:................................................................ Ngày, tháng, năm chết: ....................................................................................... Nơi chết:.............................................................................................................. Nơi đăng ký giấy chứng tử (2) :........................................................................... ............., ngày..........tháng..........năm............ Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ghi chú : (1) Xã, phường, thị trấn (2) Nếu là án Thế vì Khai tử, phải ghi rõ lập tại tòa nào (tòa Sơ thẩm Sài gòn, tòa Sơ thẩm Gia định, tòa Hòa giải Sài gòn) và ngày, tháng, năm đăng ký Thế vì Khai tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG TỬ.doc
Tài liệu liên quan