Nâng cao hiệu quả việc học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trong bối cảnh hiện nay

Để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo theo chương trình, giáo trình mới các

môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công

nghiệp 4.0, học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng nhất là đối với sinh viên - đội ngũ trí thức tương lai của

nước nhà trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Trong thời gian qua, việc

giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học đã đảm

bảo được nội dung chương trình, theo đúng thời lượng Bộ Giáo dục quy

định. Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ở các

trường đại học còn một số hạn chế. Do đó, rất cần phải có các giải pháp

đồng bộ để khắc phục các bất cập, nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập

tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần tạo bước tiến mới, có kết quả, chất

lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ

Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời

sống xã hội.

pdf6 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả việc học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trong bối cảnh hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
máy vi tính nối mạng đến lớp học để có điều kiện thu - phát thông tin nhanh chóng, kịp thời cho giảng viên và sinh viên. Những vấn đề nêu trên nếu được giảng viên chú ý đề cập và giải quyết tốt sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học hiện nay. *Về phía nhà trường Nhà trường và khoa (bộ môn) Lý luận chính trị phải luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh được học tập các chuyên đề, nâng cao trình độ kết hợp với việc đi thực tế, khảo sát ở cơ sở để từ đó có kiến thức thực tế và sự sáng tạo trong giảng dạy. Cần có chính sách lương, thưởng hợp lý để giảng viên đủ sống bằng nghề của mình, chuyên tâm vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện nay, số lượng giảng viên giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh được đào tạo đúng chuyên ngành ở các trường không nhiều. Phần lớn vẫn là giảng viên chuyển từ các môn lý luận khác sang dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cho nên chất lượng giảng dạy chưa thật sự hiệu quả. Nhà trường nên bổ sung thêm giảng viên dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng đến những giảng viên đã được đào tạo bài bản về chuyên ngành này. Nhà trường nên tạo mọi điều kiện để giảng viên được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học, khai thác các phương tiện hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy; tạo điều kiện đi thăm quan thực tế để làm phong phú thêm cho bài giảng. Tăng cường quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho giảng viên như: Giảng viên có thể quyết định điều chỉnh hình thức học tập cho các tiết học khi thấy cần thiết. Qua đó, người giảng viên buộc phải không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng để đáp ứng sự điều chỉnh hình thức học cũng như nhu cầu của sinh viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các loại sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt cần bổ sung thêm các băng tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh để chiếu cho sinh viên xem. Trung tâm thông tin - thư viện của các trường đại học cần mở thường xuyên cả những ngày nghỉ để sinh viên có điều kiện học tập và nghiên cứu tốt hơn. Khắc phục tình trạng quá tải của các giảng đường. Trong các giảng đường cần có đầy đủ các thiết bị cần thiết hỗ trợ cho quá trình học tập và giảng dạy như: máy chiếu, internet, máy điều hòa... Nhà trường cùng Đoàn thanh niên nên triển khai xây dựng trang web về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong trang web sẽ đưa các nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các câu chuyện kể, hồi ký của các đồng chí lãnh đạo, học trò thân cận của Người. Trang web cũng cần kịp thời cập nhật những văn bản, nghị quyết chỉ đạo của các Bộ, Ban, ngành về Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sinh viên trong trường nhanh chóng nắm bắt thông tin và hưởng ứng tham gia. Ngoài ra, nhà trường cần có chế độ khen thưởng, phê bình, kỷ luật để động viên cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Đây là một biện pháp kích thích những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác chuyên môn, đồng thời cũng giảm bớt những hiện tượng làm cản trở và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đội ngũ giảng viên trong môi trường sư phạm. *Về phía sinh viên Để nâng cao hiệu quả việc học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải đồng thời nâng cao chất lượng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên. Thực tế cho thấy, tình trạng học tập các môn lý luận Mác - Lênin nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ở các trường đại học là chưa cao. Một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa có ý thức học tập các môn lý luận, còn chán nản, thờ ơ, đối phó. ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH * HNKHCN Lần VI tháng 05/2020 245 Cho nên để nâng cao chất lượng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, mỗi sinh viên cần phải: Thứ nhất: Mỗi sinh viên phải tự nâng cao nhận thức của mình về vai trò, tầm quan trọng của môn tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó hình thành cho mình sự hứng thú thật sự với môn học. Thứ hai: Sinh viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp học tập. Để đạt được kết quả tốt của môn học thì phương pháp tự học là yếu tố quyết định. Đối với mỗi nội dung của từng bài học, sinh viên phải có cách tiếp cận khác nhau, trong sự khác nhau đó cần tìm ra phương pháp nào là thích hợp cho mình, phù hợp với khả năng của mình nhất. Điều này sẽ giúp cho sinh viên chủ động lĩnh hội kiến thức và đạt hiệu quả cao hơn. Thứ ba: Sinh viên cần tập trung cao độ trong quá trình nghe giảng ở trên lớp. Trong những giờ học, sinh viên cần tập trung suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của giảng viên, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. Cần lựa chọn những tài liệu học tập phù hợp, chú ý chọn những tài liệu giảng viên giới thiệu. Bởi lẽ hiện nay tài liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh rất phong phú và đa dạng, không phải tài liệu nào cũng đúng đắn và đầy đủ, nhất là những tài liệu trên mạng internet. Thứ tư: Ngay sau khi học xong một bài, một chương, sinh viên nên chủ động lập ra đề cương hoặc dàn ý của bài đó ngay, như thế kiến thức thu được vẫn còn đầy đủ. Phương pháp này giúp sinh viên rèn luyện được cách ghi chép, nghiên cứu phân tích tài liệu và xây dựng lại theo một cách mới, có hệ thống logic. Như vậy, sinh viên sẽ có cách trình bày thông tin của bài giảng một cách khoa học, sinh viên sẽ hiểu kỹ, hiểu sâu những gì mình đã học, từ đó biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. Thứ năm: Sinh viên nên tích cực tham gia vào các buổi hội thảo chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, các buổi xêmina, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các cuộc thảo luận và các buổi xêmina là hình thức học theo nhóm hoặc theo tổ nhằm mục đích củng cố, khắc sâu những điều đã nghe và đã học trong giờ chính khóa. Đồng thời với việc tham gia các hoạt động trên sẽ hình thành trong mỗi sinh viên thói quen quan tâm đến môn học từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn học, tạo hứng thú học tập. 3. KẾT QUẢ Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; công cuộc đổi mới của chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, những diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh chóng, khó lường, của tình hình thế giới tác động đến Việt Nam không nhỏ, đòi hỏi cần thiết phải làm sáng tỏ để tìm ra giải đáp đúng đắn. Giáo dục lý luận, học tập lý luận, truyền bá lý luận càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao phẩm chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn, hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống nhiều biến động hiện nay. Trong bối cảnh đó, nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy, chúng ta cần phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp dạy học tích cực theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học. Ngoài ra, cần quán triệt quan điểm giáo dục lí luận chính trị phải biết gắn lí luận với thực tiễn cuộc sống "Lý luận đi đôi với thực tiễn”, "Lý luận kết hợp với thực hành", " để tạo động lực, kích thích sự hứng thú đối với người học. Thông qua bài viết này, tác giả hy vọng sẽ góp một phần kinh nghiệm nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy môn học này. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 10), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [3]. Đảng cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. [4]. Hồ Chí Minh Toàn tập (1995), Tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. [5]. GS.TS. Nguyễn Đình Hương, Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại, Nxb Giáo dục Việt Nam, H, 2009. [6]. Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2008. [7]. PGS. TS. Lê Văn Tích (Chủ biên), Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2008.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnang_cao_hieu_qua_viec_hoc_tap_va_giang_day_tu_tuong_ho_chi.pdf