Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 10, tháng 9 và 10 - 1955

(Bản scan)

- Những bài học đại đoàn kết bảo vệ tổ quốc trong lịch sử nước ta. <Minh Tranh>

- Vai trò lịch sử của Trần Quốc Tuấn. <Trần Huy Liệu>

- Ý nghĩa và giá trị thơ Hồ Xuân Hương. <Văn Tân>

- Tổng kết cuộc thảo luận vấn đề quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa phong kiến trong tạp chí Vấn đề lịch sử của Liên Xô.

- Một khoa học đang tiến triển. <Eugen Stanesco>

pdf90 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 10, tháng 9 và 10 - 1955, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42.pdf