Sử dụng excel để thiết kế công thức tính lương

Quy định về lương như sau:

Mỗi nhân viên khi làm việc sẽ nhận một mức lương cơ bản.

Trong tháng nếu không nghỉ ngày nào sẽ được thưởng thêm 10% lương cơ bản.

Nghỉ không phép 1 ngày bị trừ 3 ngày lương cơ bản

Một ngày phụ trội được tính thêm 2 ngày lương cơ bản

Trong 1 năm, mỗi nhân viên chỉ được nghỉ phép 12 ngày, nếu nhân viên quá 12 ngày thì mỗi ngày nghỉ vượt sẽ bị trừ 1 ngày lương cơ bản.

Lương tháng = LCB + Thưởng + Lương phụ trội – Phạt

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sử dụng excel để thiết kế công thức tính lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNGMỗi đơn vị có một cách tính lương riêng, khi làm kế toán lương cho đơn vị phải thực hiện đúng quy định của đơn vị, vì lẽ đó một chương trình tính lương chung cho mọi đơn vị là khó khả thi. Dưới đây sẽ hướng dẫn lập một bảng lương theo thời gian, xuất phát từ bảng chấm công và căn cứ theo cách tính lương quy định của đơn vị để tính ra tiền lương của mỗi nhân viên.BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG Yêu cầu tính lương của Công ty ABC như sau:Quy định về nhập bảng chấm công: X : 1 ngày công. O : ½ ngày công. CP: Nghỉ có phép. KP: Nghỉ không phép.BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG Quy định về lương như sau: Mỗi nhân viên khi làm việc sẽ nhận một mức lương cơ bản.Trong tháng nếu không nghỉ ngày nào sẽ được thưởng thêm 10% lương cơ bản.Nghỉ không phép 1 ngày bị trừ 3 ngày lương cơ bảnMột ngày phụ trội được tính thêm 2 ngày lương cơ bảnTrong 1 năm, mỗi nhân viên chỉ được nghỉ phép 12 ngày, nếu nhân viên quá 12 ngày thì mỗi ngày nghỉ vượt sẽ bị trừ 1 ngày lương cơ bản.Lương tháng = LCB + Thưởng + Lương phụ trội – PhạtBÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG Tổ chức bảng tính lương trên Excel như sau: Tạo Sheet bảng chấm công (BCCONG) BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG Tổ chức bảng tính lương trên Excel như sau: Tạo Sheet Tổng hợp nghỉ phép (THNGHIPHEP) BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG Tổ chức bảng tính lương trên Excel như sau: Tạo Sheet LƯƠNG (LUONG) BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.1 Thiết lập công thức cho sheet BCCONG Tạo hàng chứa ngày trong tháng Tạo hàng chứa ngày thứ trong tuần 3.1.1 Định dạng màu nền cho sheet chấm công 3.1.2 Định dạng kí tự chấm công 3.1.3 Thiết lập công thức cho cột ngày công 3.1.4 Thiết lập công thức cho cột ngày có phép 3.1.5 Thiết lập công thức cho cột ngày không phép Sinh viên xem hướng dẫn thao tácBÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.2 Thiết lập công thức cho sheet THNGHIPHEP Tại sheet BCCONGChọn khối AI5:AI16Chọn lệnh copyĐặt con trỏ tại ô D5 (Sheet THNGHIPHEP)Click phải chọn Paste Special\ Values Tính cột tổng cho sheet THNGHIPHEPTại ô P5 ta lập công thức =SUM(D5:O5) => sau đó copy đến P16BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.3 Thiết lập công thức cho sheet LUONG 3.3.1 Tính cột thưởng.=> Nếu không nghỉ ngày nào thưởng 10%LCB E6 =IF((BCCONG!AI5+BCCONG!AK5)=0,10%*LUONG!D6,0) Sau đó copy đến E17BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.3 Thiết lập công thức cho sheet LUONG 3.3.2 Tính phụ trội.=> Nếu làm vượt 22 ngày thì mỗi ngày vượt hưởng 2 ngày lương căn bản F6 =IF((BCCONG!AH5-22)>0,(BCCONG!AH5-22) *2*LUONG!D6/22,0) Sau đó copy đến F17BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.3 Thiết lập công thức cho sheet LUONG 3.3.3 Tính phạt.=> Nếu nghỉ 1 ngày không phép bị phạt 3 ngày lương + Nếu trong năm nghỉ có phép vượt quá 12 ngày thì 1 ngày nghỉ vượt bị trừ 1 ngày lương G6 =BCCONG!AK5*3*LƯƠNG!D6/22 + IF((THNGHIPHEP!P5-12)>0,(THNGHIPHEP!P5-12)*LƯƠNG!D6/22,0) Sau đó copy đến G17BÀI 3: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG 3.3 Thiết lập công thức cho sheet LUONG 3.3.4 Tính thực lãnh.= Lương CB+Thưởng+Phụ trội-Phạt H6 =D6+E6+F6-G7 Sau đó copy đến H17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_3_ke_toan_tien_luong_7058.ppt
Tài liệu liên quan