Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 2: Vấn đề ruộng đất trong lịch sử Việt Nam

(Bản scan)

Ý nghĩa Cách mạng tháng Tám đối với lịch sử nước ta như thế nào? Một trang lịch sử mới hay một thời đại lịch sử mới? Cách mạng tháng Tám phải chăng chỉ là thắng lợi của một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giống hệt như thắng lợi của dân tộc ta đối với quân Nguyên trong cuối thế kỷ XIII; như thắng lợi đối với quân Minh đầu thế kỷ XV, hay như thắng lợi của nhân dân ta đối với quân Mãn Thanh năm 1789?

pdf80 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 2: Vấn đề ruộng đất trong lịch sử Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf37.pdf
Tài liệu liên quan