Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 33, tháng 10 - 1957

(Bản scan)

Trong các tác phẩm văn học "đường trong" của thế kỷ thứ XVIII, người ta hay nhắc đến Sãi Vãi và tác giả của nó là Nguyễn Cư Trinh, một người vừa là "khai quốc công thần" nhà Nguyễn, vừa có tài văn chương nổi tiếng một thời. Có người thì hết lời ca tụng nội dung đạo lý "uyên thâm" của nó, có người lại đem hình thức nghệ thuật văn chương của nó ra mà tán dương.

pdf84 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 33, tháng 10 - 1957, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf25.pdf
Tài liệu liên quan