Xây dựng Website ôn tập chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trực tuyến cho học viên tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Hiện nay, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức dạy

học, ôn tập để thi Chuẩn kỹ năng sử dụng Chuẩn công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản mới chỉ

dừng lại ở việc lên lớp trực tiếp. Việc dạy học trực tiếp có ưu điểm là học viên được lĩnh hội

bài học trực tiếp, trao đổi với các giảng viên,. tuy nhiên giảng viên và học viên chỉ tiếp xúc

trực tiếp trong một không gian và thời gian biểu quy định. Để khắc phục được hạn chế trên và

tạo điều kiện để cho các học viên được học mọi lúc, mọi nơi, Trung tâm đã nghiên cứu xây

dựng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến với các giải pháp: xây

dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có tối thiểu 700 câu hỏi và có đủ đại diện các nhóm kỹ

năng của cả 06 mô đun quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; xây

dựng ngân hàng đề thi thực hành bao gồm các IU03, IU04, IU05; sử dụng phần mềm Adobe

Captivate 6.0 để số hóa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm; xây dựng website ôn tập Chuẩn kỹ

năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến miễn phí trên Google Site.

pdf6 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 19/05/2022 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xây dựng Website ôn tập chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trực tuyến cho học viên tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng Website ôn tập chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trực tuyến cho học viên tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hà Duy Đông Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Email: haduydong70@gmail.com Tóm tắt Hiện nay, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức dạy học, ôn tập để thi Chuẩn kỹ năng sử dụng Chuẩn công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản mới chỉ dừng lại ở việc lên lớp trực tiếp. Việc dạy học trực tiếp có ưu điểm là học viên được lĩnh hội bài học trực tiếp, trao đổi với các giảng viên,... tuy nhiên giảng viên và học viên chỉ tiếp xúc trực tiếp trong một không gian và thời gian biểu quy định. Để khắc phục được hạn chế trên và tạo điều kiện để cho các học viên được học mọi lúc, mọi nơi, Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến với các giải pháp: xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có tối thiểu 700 câu hỏi và có đủ đại diện các nhóm kỹ năng của cả 06 mô đun quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; xây dựng ngân hàng đề thi thực hành bao gồm các IU03, IU04, IU05; sử dụng phần mềm Adobe Captivate 6.0 để số hóa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm; xây dựng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến miễn phí trên Google Site. Từ khóa: Website ôn tập, CNTT cơ bản, chuẩn CNTT, 1. Mở đầu Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Việc tổ chức dạy học, ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản mới của các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm CNTT trực thuộc các trường Đại học, các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo là do trung tâm tự tổ chức các phương pháp dạy học và ôn tập, chủ yếu vẫn là dạy học trên lớp. Trong khi đó, các đối tượng tham gia học tập tại các lớp học chủ yếu là những người vừa đi làm, vừa đi học. Nếu vẫn áp dụng phương pháp dạy học, ôn tập truyền thống là tổ chức thành các lớp học, lớp ôn thì người học sẽ khó có điều kiện tham gia đầy đủ các buổi học. Thực tế tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường CĐSP Lạng Sơn, việc dạy học, ôn tập để thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản mới chỉ dừng lại ở mức dạy học và ôn tập truyền thống trên lớp. Vì vậy, Trung tâm đã xây dựng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến. Mục tiêu là xây dựng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến để giúp học viên được ôn tập như được học trực tiếp với các giảng viên nhằm cung cấp cho học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. 2. Nội dung 2.1. Xây dựng Website ôn tập chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 2.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng câu hỏi 2 Xây dựng được bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gồm 740 câu và ngân hàng đề thi thực hành theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT đảm bảo Chuẩn các kiến thức, kỹ năng về sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông. 2.1.2. Số hóa ngân hàng câu hỏi trên AC (Adobe Captivate )  Để số hóa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên AC có hai cách: - Nhập trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm vào AC. - Nhập câu hỏi trắc nghiệm vào AC từ file Word. Do số lượng câu hỏi trắc nghiệm nhiều (trên 700 câu hỏi) nên đã thực hiện số hóa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên AC bằng cách nhập vào từ file Word. Bảng 1. Mẫu phiếu nhập câu hỏi trên word Slide Id Item Id Original Text Caption Data Updated Text Caption Data Slide 4213 4283 Tiếp tục Tiếp tục 3 4213 4297 Xem lại bài kiểm tra Xem lại bài kiểm tra 3 4213 22805 Kết quả Kết quả 3 4213 22813 Điểm bạn ghi được: Điểm bạn ghi được: 3 4213 22817 Điểm tối đa: Điểm tối đa: 3 4213 22821 Số câu trả lời chính xác: Số câu trả lời chính xác: 3 4213 22825 Tổng số câu hỏi: Tổng số câu hỏi: 3 4213 22829 Độ chính xác: Độ chính xác: 3 4213 22833 Nỗ lực: Nỗ lực: 3 22870 22896 IUO1_01 IUO3_01 QPool 1 - 1 22870 22903 Câu hỏi? Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D là để? QPool 1 - 1 22870 22922 Đáp án 1 Không có tác dụng gì cả. QPool 1 - 1 22870 22933 Đáp án 2 Mở hộp thoại Font QPool 1 - 1 22870 23024 Đáp án 3 Mở hộp thoại Paragraph QPool 1 - 1 22870 23039 Đáp án 4 Mở hộp thoại Date and Time QPool 1 - 1 3  Tạo các bài ôn Mỗi bài ôn sẽ có 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng đề của từng mô đun. Như vậy, mỗi bài sẽ ôn theo một mô đun trong sáu mô đun. Hình 1 sẽ mô tả cách thức tạo một bài ôn trong mô đun IU03 - Xử lí văn bản. Hình 1. Sơ đồ quá trình sinh một bài ôn  Tạo các bài thi Mỗi bài thi có 60 câu hỏi, trong đó số câu hỏi của mỗi mô đun trong bài thi: IU01 4/60 câu; IU02 8/60 câu; IU03 14/180 câu; IU04 14/180 câu; IU05 12/180 câu; IU01 8/80 câu. Hình 2. Sơ đồ quá trình sinh một bài thi trắc nghiệm 4  Số hóa hướng dẫn các bài tập thực hành trên phần mềm AC. Để hướng dẫn các bài tập thực hành trên website nhằm trang bị các kĩ năng cho học viên, tác giả sử dụng chức năng quay video thao tác trên màn hình của phần mềm AC. 2.1.3. Xây dựng Website trên Google Site Giao diện của website được thiết kế dựa trên cơ sở thực tế, cấu trúc của website gồm các thành phần như sau: Tiêu đề trên, dưới Hình 3. Tiêu đề trên của website Hình 4. Tiêu đề dưới của website  Thanh điều hướng ngang Thanh điều hướng ngang gồm có 5 mục chính: Trang chủ; Ôn trắc nghiệm (06 Mô đun); Ôn thực hành (3 Mô đun); Thi thử trắc nghiệm; Liên hệ. Hình 5. Thanh điều hướng ngang của website 5  Thanh điều hướng bên trái Hình 6. Thanh điều hướng bên trái của website Để đánh giá được chất lượng của websiet, tác giả đã sử dụng phiếu thăm dò mức độ hài lòng khi sử dụng của 02 lớp với 60 học viên. Kết quả khảo sát cho thấy: 51/60 ý kiến cho rằng website ôn tập rất hữu ích, thuận tiện và dễ sử dụng; 9/60 ý kiến cho rằng website ôn tập hữu ích, thuận tiện và dễ sử dụng. Điều này chứng tỏ các học viên rất hài lòng với chất lượng của Website ôn tập CNTT của Trung tâm. 3. Kết luận Sau một thời gian xây dựng và triển khai áp dụng website ôn tập Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trực tuyến cho học viên ở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học”, kết quả đạt được: Một là, xây dựng được bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gồm 740 câu và ngân hàng đề thi thực hành theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT đảm bảo Chuẩn các kiến thức, kỹ năng về sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Số hóa được bộ ngân hàng câu hỏi trên phần mềm AC với mục đích giúp học viên có thể ôn bài, thi thử cũng gần giống như khi học viên tham dự các kì thi sát hạch cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản; Hai là, xây dựng được website ôn tập trên Google Sites miễn phí, dễ tìm kiếm trên Google mà không mất tiền thuê bao để mua không gian mạng trên các máy chủ. Như vậy, website hoạt động được lâu dài mà không cần quan tâm đến việc trả phí cho nhà mạng; Ba là, qua áp dụng ôn tập cho học viên các lớp, đa số các học viên đều hài lòng về cách thức ôn tập qua website. Học viên có thể truy cập trên các thiết bị di động để học mọi lúc, mọi nơi để có đủ các kiến thức, kĩ năng tham dự các kì thi sát hạch cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. 6 Tuy nhiên, muốn truy cập các bài ôn, bài thi trên website, học viên phải sử dụng trình duyệt Internet trên máy tính. Để giúp các học viên truy cập các bài ôn, bài thi trên các thiết bị di động, tác giả phải thiết kế riêng một chương trình ôn trên điện thoại. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông (2016), Thông tư liên tịch số 17/2016/ TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 3. Nguyễn Hoài Nam (2007), Ứng dụng Adobe Captivate trong dạy học, Trung tâm CNTT, Đại học Sư phạm, Hà Nội. 4. Vi Hồng Thắm (chủ biên) (2017), Giáo trình Tin học cơ bản (lưu hành nội bộ), Trường CĐSP Lạng Sơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_dung_website_on_tap_chuan_ky_nang_su_dung_cong_nghe_thon.pdf
Tài liệu liên quan