Luật học - Chương 4: Pháp luật về thu ngân sách nhà nước

I.Thu NSNN

1.Khái niệm thu ngân sách NN

2.Phân loại các khoản thu NSNN

II.Pháp luật thu Ngân sách NN

1.Khái niệm

2.Nội dung pháp lý các khoản thu NSNN

 

pptx6 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 17/08/2016 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Luật học - Chương 4: Pháp luật về thu ngân sách nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ THU NSNN I.Thu NSNN1.Khái niệm thu ngân sách NN2.Phân loại các khoản thu NSNNII.Pháp luật thu Ngân sách NN1.Khái niệm2.Nội dung pháp lý các khoản thu NSNNI.1 Kn thu NSNNHđcq NN có thẩm quyền tập trung của cải XH (gt) = hình thức+ bp phù hợphình thành NSNN. Bản chất qhệ phân phối của cải XHNN-chủ thể trong XHNN=quyền lực ctrị  t/gia phân chia của cải XHĐ/tượnghđ thu NSNNcủa cải XH (giá trị).Vật chấtNN tập trung vốn ttệ  quỹ NSNN  đ/bảo chức năng+ nvụ BMNNhđ quan trọng  tạo thu nhập TC đáp ứng nhu cầu công cộng + chi tiêu của bộ máy NN. I.2 Phân loại các khoản thu NSNNCcứ nd KT:-Khoản thu có tc thuế.-Thu ko mang tc thuế.Ccứ tính plý: -khoản thu mang tc bắt buộc.-khoản thu mang t/chất tự nguyệnCcứ ngtắc thăng bằng NS:-khoản thu ko có tc hoa lợi-khoản thu có tc hoa lợi.II. PL THU NSNN 1. Khái niệm: ∑QPPL đ/chỉnh qhệ thu NSNN+ liên quan hđ thu NSNNqt NN t/hiện hoạt động thu NSNN.Ccứ nd của QPPLPL thu NSNN gồm:- PL về thu NSNN từ thuế.-PL về thu NSNN từ phí, lệ phí.- PL về các khoản thu khác của NSNN2. Nd plý các khoản thu NSNN: 2.1 Khoản thu từ thuế, lệ phí, phí.Khoản thu từ thuế:khoản nộp bắt buộc  thể nhân, pháp nhân t/hiện đv NN=VBPLko có t/c đối giá +ko hoàn trả trực tiếp khoản thu từ phí, lệ phí:-Phí:$tchức, cá nhân phải trả  SD dvụ công cộngnhằm thu hồi chi phí đtư cung cấp dvụ công cộng đó. Lệ phíkhỏan thu cung cấp dvụ hc plý của NNcá nhân, tổ chức.II.2.2 Các khoản thu khác ngoài thuế, phí, lệ phí. Khoản thu từ bán TS của NN + lợi tức cổ phần của NNKhoản thu từ vay nợKhoản thu từ viện trợKhoản thu từ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxchuong_4_7003.pptx