Bài giảng Kế toán cơ bản - Bài 3

• Giới thiệu, mô hình kế toán, và bảng cân đối

• Bảng cân đối kế toán

• Qui trình hạch toán

• Báo cáo lỗ lãi

• Báo cáo lỗ lãi và thủ tục hạch toán

• Kế toán tiền mặt và kế toán lũy tích

• Giới thiệu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

• Ví dụ tổng hợp các khái niệm

 

ppt17 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán cơ bản - Bài 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBg 3 Kto CB- So sach ....ppt
Tài liệu liên quan