Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 4: Kế toán doanh nghiệp thương mại - Võ Thị Thanh Nhàn

Đặc điểm DNTM

• So sánh sự khác biệt giữa DNDV và DNTM

• Lĩnh vực hoạt động

• Loại hình doanh nghiệp

• Quy mô công ty

• Sản phẩm cung cấp

pdf16 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 4: Kế toán doanh nghiệp thương mại - Võ Thị Thanh Nhàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1. Đặc điểm DNTM 2. Quy trình doanh thu, chi phí 3. Lập báo cáo tài chính Đặc điểm DNTM • So sánh sự khác biệt giữa DNDV và DNTM • Lĩnh vực hoạt động • Loại hình doanh nghiệp • Quy mô công ty • Sản phẩm cung cấp Quy trình tạo doanh thu, chi phí Nguồn lực (Tài sản, Nhân lực, )Chuẩn bị kinh doanh, đầu tư Thực hiện kinh doanh Doanh thu Chi phí Báo cáo kế toán Báo cáo kết quả cho người sử dụng Quy trình tạo doanh thu Ký hợp đồng Cung cấp hàng hóa Nguyên tắc ghi nhận Doanh thu Nguyên tắc Thu tiền doanh thutương xứng Hợp đồng kinh tế - những điểm lưu ý • Thỏa thuận pháp lý của bên bán và bên mua • Tên hàng, quy cách, số lượng • Giao nhận • Giá • Thanh toán • Trả hàng Điều khoản “Giao nhận hàng hóa” Bên bán Bên muaHĐKT Chi phí CPVC hàng bán CPVC hàng muađiểm chuyển điểm đến vận chuyển FOB FOB Chiết khấu thương mại Điều khoản “Giá ” Bên bán Bên muaHĐKT Giá niêm yết Giá thỏa thuận Giá thanh toán Chiết khấu thanh toán Giá ghi sổ Không thể hiện trên SSKT Điều khoản “Chiết khấu ” • Chiết khấu thương mại (trade discount) – Chiết khấu đơn: 10% – Chuỗi chiết khấu: 10%, 5%, 3% • Chiết khấu thanh toán (cash discount), chiết khấu bán hàng (sales discount) – 2/10, n/30 – 2/EOM, n/60 – 2/10/EOM, n/60 (2/EOM/10, n/60) • Giá gộp = giá niêm yết – CKTM • Giá ròng = Giá gộp – CKTT Thanh toán Bên bán Bên muaHĐKT Thanh toán trong thời gian được hưởng chiết khấu Giá thanh toán Giá Ghi sổ = giá gộp Thanh toán Bên bán Bên muaHĐKT Thanh toán ngoài thời gian được hưởng chiết khấu Giá thanh toán Giá Ghi sổ = giá gộp Thanh toán Bên bán Bên muaHĐKT Thanh toán trong thời gian được hưởng chiết khấu Giá thanh toán Giá Ghi sổ = giá ròng Thanh toán Bên bán Bên muaHĐKT Thanh toán ngoài thời gian được hưởng chiết khấu Giá thanh toán Giá Ghi sổ = giá ròng Trả hàng Bên bán Bên muaHĐKT Trả hàng Doanh thu giảm Nhập hàng trả Giảm nợ Xuất hàng trả Quy trình phát sinh chi phí hoạt động Ký hợp đồng Nhận dịch vụ Chi phí Trả tiền Nguyên tắc tương xứng Quy trình phát sinh chi phí khác Tài sản đầu tư (tài sản cố định) Chi phí trong kỳsử dụng Nguyên tắc tương xứng Tài sản khó có khả năng chuyển đổi thành tiền (nợ khó đòi, hàng mất giá, .) Nguyên tắc thận trọng Khấu hao Dự phòng Lập báo cáo tài chính • Bài tập chương 4 (KTĐC)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_dai_cuong_chuong_4_ke_toan_doanh_nghiep_th.pdf
Tài liệu liên quan