Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao - Chương 5: Báo cáo tài chính hợp nhất

NỘI DUNG

1 • QUI ĐỊNH CHUNG VỀ BCTC HỢP NHẤT

2 • PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3 • PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG CĐKT HỢP NHẤT

4 • PHƯƠNG PHÁP LẬP BCKQHĐKD HỢP NHẤT

pdf11 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao - Chương 5: Báo cáo tài chính hợp nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 - Hi ểu và bi ết vận dụng các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nh ất theo các chu ẩn mực kế toán liên quan. - Bi ết lập Bảng cân đố i kế toán hợp nh ất và Báo cáo kết qu ả kinh doanh hợp nh ất. a a a Ơ a A Ơ Ơ a A ee BCTC hợp nh ất Là báo cáo tài chính của một tập đoàn đượ c trình bày nh ư báo cáo tài chính của một doanh nghi ệp trên cơ sở hợp nh ất BCTC của công ty mẹ và các công ty con. a e Công ty mẹ ph ải lập BCTC hợp nh ất hàng năm và BCTC hợp nh ất gi ữa niên độ hàng quý. ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 Công ty mẹ khi lập BCTC hợp nh ất ph ải hợp nh ất BCTC riêng của mình và của tất cả các Công ty con, ngo ại tr ừ: Công ty con đượ c mua Hoạt độ ng của Công ty và nắm gi ữ cho mục con bị hạn ch ế trong đích bán lại trong tươ ng th ời gian dài (trên 12 a a lai gần (d ướ i 12 tháng). tháng) làm ảnh hưở ng Do đó, quy ền ki ểm soát đáng kể tới kh ả năng e của công ty mẹ ch ỉ là chuy ển vốn cho Công a tạm th ời. ty mẹ. a a A A a A a a A a a A A a A a a aaaaa A ư a A a aaA aaa a a aA A aa A a a aA aA aaa ươ aaA aA ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 ư a a a ư a a a a a a a e a AE AE 1 2 a AEA A A a A 3 A A A A a a a e a ươ ươ a a a a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a A a a a a e a a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a a a a A a a a ⇒ a A a a a a a A a a a a a e a a a a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a A A a a A a e a e a a a a A a a a a a a A a a A a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a a a A A A a a A a e a a e ư a a a A a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 A A a A a a a a a a a a a a a a a a a A a a a a a ư a A a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 A A a a a a a a a a A A a a a a a a A A a a ư a a a a a a ư a e a a A a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán KTDN nâng cao – Chương 5 18/09 2011 a a a a a a e a a a ThS. Cồ Thị Thanh Hương Khoa Kế toán - Kiểm toán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_doanh_nghiep_nang_cao_chuong_5_bao_cao_tai.pdf