Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin - Phạm Thị Diệu Linh

TẠI SAO PHẢI THU THẬP VÀ XỬ LÝ

THÔNG TIN

 Do yêu cầu cụ thể của thực tế công việc

 Do các yêu cầu pháp lý

 Do nhu cầu dự báo

 Do nhu cầu hội nhập xã hội và học tập

suốt đời

pdf10 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin - Phạm Thị Diệu Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN Ths. Phạm Thị Diệu Linh linh.qtvp@gmail.com 0989.323.449 TẠI SAO PHẢI THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  Do yêu cầu cụ thể của thực tế công việc  Do các yêu cầu pháp lý  Do nhu cầu dự báo  Do nhu cầu hội nhập xã hội và học tập suốt đời KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN  Xác định nhu cầu dùng tin  Thu thập thông tin  Xử lý thông tin  Cung cấp thông tin XÁC ĐỊNH NHU CẦU THÔNG TIN  Ai cần thông tin?  Sử dụng thông tin đó để làm gì?  Nội dung và hình thức của thông tin?  Mức độ xử lý thông tin? XÁC ĐỊNH NGUỒN TIN  Hệ thống phát hành thông tin văn bản  Trung tâm thông tin -tư liệu  Phương tiện thông tin đại chúng  Con người  THU THẬP THƯỜNG XUYÊN  Đảm bảo hiệu quả của công tác văn thư – lưu trữ và hệ thống thông tin nội bộ  Đăng ký đặt mua định kỳ các ấn phẩm liên quan  Truy cập thường xuyên hoặc đăng ký cập nhật thông tin tại các website chuyên biệt  Sử dụng dịch vụ và công cụ tra tìm, cung cấp thông tin THU THẬP THEO YÊU CẦU CỤ THỂ  Xác định chính xác yêu cầu: loại tin, mục đích dùng tin,  Giới hạn và lựa chọn nguồn tin  Lựa chọn thông tin  Áp dụng phương pháp thu thập phù hợp CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN  Ghi chép  Đọc, nghe  Sao chụp  In ấn  Quan sát  Nếm, ngửi, sờ  Trao đổi, phỏng vấn  Ghi âm, ghi hình  Thu nộp tài liệu  Sử dụng phương tiện tra tìm và lưu trữ XỬ LÝ THÔNG TIN  Hệ thống hóa  Tổng hợp – tóm tắt  Phân loại – phân tích  So sánh – Đánh giá  Biểu diễn – mô tả CUNG CẤP THÔNG TIN  Cung cấp thông tin bằng lời  Cung cấp thông tin bằng văn bản  Cung cấp thông tin qua những phương tiện khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfky_nang_thu_thap_xu_ly_va_cung_cap_thong_tin_pham_thi_dieu_l.pdf
Tài liệu liên quan