Bài giảng môn Thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế

1.1 KHÁI NIỆM VỀ THUẾ

 “Thuế là một khoản nộp của các tổ chức và cá nhân cho Nhà nước theo luật định nhằm chu cấp cho các chi phí của Chính phủ, thuế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của NN”.

1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ

1.2.1 Tính bắt buộc

 Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế trên phạm vi toàn xã hội.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1 KHÁI NIỆM VỀ THUẾ “Thuế là một khoản nộp của các tổ chức và cá nhân cho Nhà nước theo luật định nhằm chu cấp cho các chi phí của Chính phủ, thuế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của NN”. 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ 1.2.1 Tính bắt buộc Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế trên phạm vi toàn xã hội. 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ 1.2.2 Không hoàn trả trực tiếp Số thu từ thuế được Nhà nước đưa vào cân đối chung cho các nhu cầu chi tiêu của ngân sách NN. 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ 1.2.3 Thuế phục vụ cho chi tiêu công Tổng số thu về thuế, được đưa vào ngân sách Nhà nước và cân đối chung nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu trên nhiều lĩnh vực. 1.3 CHỨC NĂNG CỦA THUẾ 1.3.1 Phân phối sản phẩm xã hội Động viên người nộp thuế. 1.3.2 Ổn định hóa kinh tế - xã hội T huế tác động vào tổng cầu . trong nền kinh tế – xã hội . T ác động đến tốc độ tăng trưởng GDP . 1.4 PHÂN LOẠI THUẾ 1.4.1 Theo đối tượng của thuế Thuế thu đối với thu nhập. Thuế thu đối với HH_DV. Thuế thu đối với tài sản. 1.4 PHÂN LOẠI THUẾ 1.4.2 Theo phương thức huy động của thuế Thuế trực thu Thuế gián thu 1.4 PHÂN LOẠI THUẾ 1.4.3 Theo quyền của thuế: (Đối với các nước tổ chức quản lý NSNN theo chế độ liên bang). Thuế liên bang. Thuế tiểu bang. Thuế chính quyền địa phương. (Đối với các nước tổ chức quản lý NSNN theo chế độ thống nhất: thu theo các cấp chính quyền). 1.5 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ 1.5.1 Tên gọi của thuế 1.5.2 Đối tượng chịu thuế 1.5.3 Đối tượng không chịu thuế 1.5.4 Người nộp thuế 1.5 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ 1.5.5 Thuế suất. 1.5.6 Cơ sở thuế. 1.5.7 Miễn, giảm thuế. 1.5.8 Các quy định về hành thu thuế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mon_thue_bai_1_tong_quan_ve_thue.ppt