Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Ghi nhận trong hệ thống kế toán (Mới)

(Bản scan)

Hướng dẫn học Để học tốt bài này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau: • Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia

thảo luận trên diễn đàn. • Đọc tài liệu:

1, Giáo trình • Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. • Trang Web môn học.

Nội dung Bài học này giới thiệu quá trình ghi nhận vào hệ thống kế toán, từ khâu chỉ nhận nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ dựa trên cơ sở các công thức kế toán, cách sử dụng tài khoản kể toán để ghi chép và xử lý thông tin kinh tế, tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính.

Mục tiêu • Giúp sinh viên nắm được quy trình nghiệp vụ cơ bản của kế toán. • Giúp sinh viên phân tích được các nghiệp vụ kinh tế, biến động của từng đối tượng

kế toán trong mối quan hệ với các công thức kế toán cơ bản và công thức kế toán mở

rộng. • Giúp sinh viên hiểu được bản chất và nắm được cách sử dụng tài khoản kế toán trong

việc ghi chép và xử lý thông tin kinh tế.pdf26 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Ghi nhận trong hệ thống kế toán (Mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_2_ghi_nhan_trong_he_thong.pdf