Bài giảng Thiết kế mẫu rập y phục nữ

Nghề may là một nghề có vị trí quan trọng trong sản xuất, đời sống. Nghề

may có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm may mặc, đáp ứng nhu cầu ngày càng

tăng của người dân và sản xuất hàng xuất khẩu.

Hàng may mặc bao gồm các lọai áo, quần; các lọai khăn, bít tất, găng tay,

túi xách tay các sản phẩm bảo hộ lao động . trong đó sản phẩm chủ yếu vẫn

là các lọai áo quần.

Các sản phẩm may mặc là hàng hóa tiêu dùng mà giá trị sử dụng của

chúng được xác định bằng việc thỏa mãn những yêu cầu của người tiêu dùng. Áo

quần phải đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ, làm tôn vẻ đẹp của con người; phải hợp

vệ sinh đảm bảo cho cơ thể họat động bình thường và duy trì khả năng làm việc

trong các điều kiện khác nhau của môi trường; phải bền và tiện dụng. Tùy mục

đích sử dụng và điều kiện kinh tế xã hội mà mức độ của mỗi yêu cầu trên có khác

nhau.

Kinh tế càng phát triển mức sống tăng lên thì nhu cầu về may mặc ngày

càng không chỉ về chất lượng và cả về thẩm mĩ và thời trang. Mặc đẹp vừa là nhu

cầu của mỗi người và là sự cần thiết để tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú, đa

dạng, đồng thời thể hiện trình độ văn minh của một dân tộc, cái đẹp của áo quần

phải thỏa mãn yêu cầu thẩm mĩ của con người và xã hội.

pdf147 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Thiết kế mẫu rập y phục nữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g x 4 1.5 0.5 12 13.5 T u ùi sa u x 2 90 Chừa đường may thân trước và thân sau 91 Bài tập 1: Thiết kế theo hình sẽ theo ni mẫu sau: - Dài quần: 94cm - Hạ gối: 52cm - Vòng eo: 66cm - Vòng mông: 88cm - Vòng gối: 38cm - Vòng ống: 40cm Bài tập 2: Thiết kế theo hình sẽ theo ni mẫu sau: - Dài quần: 94cm - Hạ gối: 52cm - Vòng eo: 66cm - Vòng mông: 88cm - Vòng gối: 38cm - Vòng ống: 40cm 92 Bài 16 QUẦN TÂY (2,3 li) 1. Hình dáng: Giống quần tây không li 2. Phương pháp thiết kế: 1.1. Cách tính vải: Tương tự như quần tây căn bản không li 1.2. Ni mẫu: - Dài quần: 98 cm - Vòng eo: 64 cm - Vòng Mông: 88 cm - Vòng ống: 40 cm 1.3. Cách vẽ: 1 li 2 li 3 li Hạ đáy ¼ VM + 5 6 ¼ VM + 6 ¼ VM + 6 Ngang đáy ¼ VM + 5  6 ¼ VM + 6  7 ¼ VM + 7  10 Ngang mông (kiểm tra mông) ¼ VM + 0  1 ¼ VM + 1  2 ¼ VM + 1  3 A. THÂN TRƯỚC: - AB: dài quần= số đo – lưng - BC: hạ đáy=1/4 vòng mông + 5 đến 6 cm – lưng - CC1: ngang đáy=1/4 v.mông + 6cm - Ngang mông = ¼ vòng mông + 1cm /1li - Chia CC1 ra làm 2 phần bằng nhau, kẻ đường chính trung qua trung điểm CC1 và // AB - C1C2 : 1/20 M – 1cm - C2B1// CB - B1B2 =11.5 cm - Chia C2 B2 ra làm 3 phần bằng nhau - B2B3: ngang eo = 1/4 eo + 4(xếp li) + 3 (xếp li) - A1A2: ngang ống = 1/2 ống – 2 cm - Ngang gối vuông góc trung diểm giữa ngang ống và ngang mông B. THÂN SAU: 93 Trình tự vẽ giống thân sau quần tây không li nhưng khác một số điểm sau: - Sang dấu ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang gối, ngang ống, đường chính trung - Hạ đáy =1/4 v.mông + 5 đến 6 cm – lưng - Ngang mông = ¼ v.mông + 1cm - Ngang eo =1/4 eo + 3(xếp li) - A1A2: ngang ống = 1/2 ống + 2 cm A A1 A2 3 B CC1 C2 B1 B2 0.5-1 B3 2 2 2 2 2 5 1/4 M + 2-3cm 1/4 M + 1cm 1.5 1--2 1/4 eo+3 94 3 16-18 10-12 95 Bài 17 CÁC DẠNG TÚI HÔNG QUẦN TÂY 1. Túi hàm ếch: thường được áp dụng trên quần jaen  Vị trí miệng túi: Được vẽ trên thân trước - AB = ngang/m/túi = 11 đến 13cm - AC = sâu/m/túi = 5 đến 7cm  Vải lót miệng túi: Vải sản phẩm chính, vải canh xuôi Đặt thân trước lên vải, lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải lót miệng túi. - BB1 = 2 đến 3cm - CC1 = 3 đến 4cm  Vải cặp miệng túi: Vải sản phẩm chính Đặt thân trước lên vải, lấy dấu ngang eo, đường miệng túi, đường sườn hông vẽ vải cặp miệng túi - BB1 = 3.5cm - CC1 = 4cm  Vải túi: Vải katé trắng Đặt thân trước lên vải, lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải túi. - AB = ng/túi = 14 đến 16cm - AC = sâu túi = 20 đến 24cm  Cách ráp: Đặt vải lót miệng túi lên vải túi (đặt vải cặp miệng túi lên thân trước hai bề mặt úp vào nhau, đặt vải túi nằm dưới thân quần) may một đường xung quanh miệng túi Dùng kéo bấm mép vải sao cho không đứt chỉ may Rẽ đường mat sang vải cặp miệng túi may diễu sát mí một đường Xếp vải cặp miệng túi vào trong, may miệng túi May đáp túi vào lót túi còn lại, may đúng vị trí miệng túi. May đáy túi may chặn miệng túi. Yêu cầu khi may xong túi phải tròn miệng, miệng túi phải ôm, không nhăn, không vặn. 9-11 cm 5 -7 c m 3 -4 c m 2- 3 cm 96 2. Túi hông thẳng: Thường được áp dụng trên quần tây, quần short.  Vị trí miệng túi: Được xác định trên thân trước quần tây - AB = 2.5 đến 3cm - BC = 16 đến 18cm vẽ như hình vẽ  Vải cặp miệng túi: Vải sản phẩm chính, vải canh xuôi Đặt thân trước và thân sau lên vải lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải cặp miệng túi - AA1 = 5 đến 6cm - BB1 = 2cm 97  Vải túi: Katé ttrắng Đặt thân trước và thân sau lên vải lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải túi - BD = ng/túi = 16 đến 20cm - D // với đường chính trung - EE1 = chiều sâu túi = 30 đến 35cm - BB1 = 3cm vẽ như hình vẽ  Cách đặt vải lót miệng túi lên vải túi : Đặt như hình vẽ  Cách ráp: May vải lót miệng túi lên vải túi như hình ve May sườn hông thân trước và hông thân sau, vị trí miệng túi may chỉ thưa, lại chỉ hai đầu miệng túi May nửa túi trước vào thân trước, may diễu miệng túi May nửa túi sau với thân sau, may chặn hai đầu miệng túi. Yêu cầu khi may xong hai túi phải bằng nhau, miệng túi phải thẳng, êm, không nhăn, không vặn. 1 6 -1 8 c m TT Vò trí mieäng tuùi May loùt mieäng tuùi 2 .5 -3 c m Vaûi t uùi kateù traéng Vaûi saûn phaåm TT TS 2-4 cm 4 c m 1 7 -1 9 c m 16-2 0 cm 6 -7 c m 1 c m 2 c m 98 3. Túi hông xéo: Thường được áp dụng trên quần tây, quần short.  Vị trí miệng túi: Được xác định trên thân trước quần tây - AB = 3 đến 3.5cm - AA1 = 3 đến 4cm - A1C = m/túi = 15 đến 17cm  Vải túi: Katé trắng Đặt thân trước lên vải lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải túi giống túi hông thẳng  Vải lót miệng túi: Vải sản phẩm chính, vải canh xuôi Đặt thân trước lên vải lấy dấu ngang eo, đường sườn hông vẽ vải, lót miệng túi. - AB = 8 đến 9cm - CC1 = 2cm  Cách ráp: May vải lót miệng túi lên vải túi, đặt vải túi nằm bên trái thân trước, may hai đường sát đường vẽ miệng túi May vải miệng túi với vải túi May diễu miệng túi May đáy túi May chặn hai đầu miệng túi. Yêu cầu khi may xong hai túi phải bằng nhau, miệng túi phải thẳng, êm, không nhăn, không vặn, không hở miệng túi. 1 5 -1 7 c m 3 -4 c m 3 -3.5 cm Mieäng tuùi 8-9 cm Vaûi s aûn pha åm 99 100 Bài 18 THIẾT KẾ VÁY 1. Hình dáng: Váy chữ A Váy túm (váy lu) 2. Phương pháp thiết kế: 2.1. Ni mẫu: Dài váy : 50 cm Vòng eo : 64 cm Vòng mông : 88 cm 2.2. Cách vẽ: ( lưng rời vẽ giống lưng quần tây ; các đường chiều dài, hạ mông phải trừ thêm lưng) AB: chiều dài = số đo AC: hạ mông 18 đến 20 AA1: ngang eo= ¼ eo + 3 đến 4cm(li) 101 CC1: ngang mông=1/4 mông + (0 đến1cm) BB1= CC1; B1B2 = 3 - 4cm; B1B3 = 3 đến 4cm Giảm sườn = 1.5 đến 2 cm 3. Cách cắt và qui trình may: May li May lưng May ráp thân sau 2 1 1.5 AC C1 A1 0.5 B B1 B2 B3 1.5-2 6 3 vò tr í ñöôøng xeû 18-20cm 1 102 Bài tập : Thiết kế theo hình sẽ theo ni mẫu sau: Dài váy : 50 cm Vòng eo : 66 cm Vòng mông : 88 cm 103 Bài 19 ĐẦM CƠ BẢN 1. Ñaëc ñieåm: 2. Phöông phaùp thieát keá: 2.1. Caùch tính vaûi: Khoå 1m60 = 1 daøi aùo + lai + ñöôøng may + daøi tay. Khoå 1m20 = 1 daøi aùo + lai+ ñöôøng may + daøi tay ( ngöôøi oám, kieåu xoøe ít). Khoå 1m20 = 2(daøi aùo + lai+ ñöôøng may) ( ngöôøi maäp, kieåu xoøe nhieàu). Khoå 0m90 = 2(daøi aùo + lai+ ñöôøng may + daøi tay) 2.2. Ni maãu: Daøi aùo: 80cm Ngang vai: 34cm Voøng coå: 33cm Voøng ngöïc: 80cm Voøng moâng: 88cm Voøng naùch: 34 cm Voøng Eo : 60cm Haï eo: 36cm Daøi tay: 20cm 104 Dang ngöïc = cheùo ngöïc :18cm 2.3. Caùch veõ: A. Thaân tröôùc: Daøi aùo = sñ – CV( choàm vai) Sa vaït : 2cm Ngang vai= ½ vai - 0.5 Vaøo coå = 1/6 voøng coå Haï coå = 1/6 voøng coå + (1 ñeán 1.5) cm Haï vai = 4 cm Haï naùch =1/2 voøng naùch - CV Ngang ngöïc = ¼ ngöïc+ (0.5 ñeán 2) cm Haï eo = soá ño chieàu daøi haï eo - CV Ngang eo= ¼ eo+ 3 (pen) + ( 1 ñeán 2) Haï moâng: ño töø haï eo ño xuoáng 18-20cm. Ngang moâng= ¼ moâng + (0.5 ñeán 1 )cm Giaûm lai 2 cm B. Thaân sau: Daøi aùo = sñ + CV( choàm vai) Vaøo coå = 1/6 voøng coå + 0.5 Haï coå = CV+ (1 ñeán 2) cm Ngang vai= ½ vai Haï vai = 4 cm Haï naùch =1/2 v.naùch + CV Ngang ngöïc = ¼ v.ngöïc+ (0 ñeán 1) cm Haï eo = soá ño chieàu daøi haï eo + CV Ngang eo= ¼ voøng eo+ 3 (pen)+ (1 ñeán 2) cm Haï moâng: ño töø haï eo ño xuoáng 18-20cm. Ngang moâng= ¼v.moâng+ ( 0.5 ñeán 1 ) cm C. Tay aùo: Daøi tay = soá ño daøi tay Haï naùch tay = 1/10 voøng ngöïc + 3cm Ngang tay = 1/2 voøng naùch Cöûa tay = ngang tay – (2 ñeán 3) cm Giaûm lai tay = 1.5cm 2 2 1 2 105 B A CD E giaûm tay tröôùc 1cm 106 Ghi chuù: Töø thaân tröôùc vaø thaân sau caên baûn, coù theå aùp duïng caùc kieåu coå khaùc nhau. Ví duï: coå thoøn, coå vuoâng, coå thuyeàn, baâu laù sen, xeû truï .. Coù theå xeû sau löng hoaëc xeû hai beân hoâng. Ñaây laø kieåu aùo ñaàm ngaén suoâng, coù theå bieán thaønh aùo ñaàm chöõ A hoaëc hôi tuùm. Ngoaøi ra coøn coù theå bieán thaønh aùo ñaàm daøi hoaëc aùo ñaàm 8 maûnh. Ñeà coup ngöïc: 0 .5 6 6 22 107 Ñaàm 8 maûnh: 3. Caùch caét vaø laép raùp saûn phaåm: 3.1. Caùch caét vaø chöøa ñöôøng may: - Söôøn vai, söôøn thaân, söôøn tay chöøa 1.5cm ñöôøng may - Voøng coå chöøa 0.5cm ñöôøng may - Voøng naùch chöøa 0.7cm ñöôøng may - Lai aùo, lai tay chöøa 2cm 3.2. Caùch laép raùp saûn phaåm: - May ben , nhaán ngöïc. - Tra daây keùo vaøo thaân aùo. - May söôøn vai, may coå aùo. - May söôøn tay, söôøn aùo. a b a b 108 - Raùp tay vaøo thaân aùo. - Leân lai, uûi hoaøn chænh saûn phaåm. Baøi taäp : Thieát keá theo hình seõ sau theo ni maãu töï choïn 109 Chương II Tạo mẫu 1. GIỚI THIỆU CHUNG: Phần chương 2 tạo mẫu nhằm trang bị cho sinh viên toàn bộ những kiến thức cần thiết để thiết lập hoàn chỉnh một mẫu bán thành phẩm trong may công nghiệp. - Từ việc thống kê ni mẫu làm cơ sở, thiết kế rập áo và váy căn bản. - Với phương pháp cắt dán mở hoặc dùng điểm ngực làm tâm quay, chúng ta sẽ biến đổi từ mẫu rập căn bản ra nhiều kiểu áo váy nữ khác nhau một cách khoa học và chính xác. Hướng dẫn cho người thiết kế cách ghi mã số cần thiết cho một mã hàng may công nghiệp. 2. MỤC ĐÍCH: Mục đích giúp cho sinh viên biết phương pháp dựng một hình cơ bản qua các công thức được cung cấp từ những cơ sở hợp lý của chương 1 ( xây dựng công thức thiết kế) môn Thiết kế mẫu rập y phục nữ. 3. YÊU CẦU: Biết triển khai và làm ra rập mẫu từ một mã hàng có sẵn hoặc một hình vẽ phác họa. Sinh viên phải thông suốt quy cách đo theo đúng trình tự để đạt được thông số chính xác, từ đó lập ra 2 mẫu áo, váy căn bản. Biết sử dụng bộ rập áo, váy này để biến kiểu cho phù hợp với mẫu vẽ yêu cầu. 110 Bài 1: THIẾT KẾ BỘ RẬP VÁY ÁO CĂN BẢN 1. Mẫu váy căn bản: 1.1. Ni mẫu: Chiều dài: 60cm Vòng eo: 66cm Vòng mông: 92cm Vòng ngực: 86cm Dang ngực: 18cm 1.2. Phương pháp thiết kế  Thiết kế AB = chiều dài = số đo AC = hạ mông CC1= ½ vòng mông + 1.6 cm (cử động) CC2 = C1 C2 = 1/2 CC1 = 23.8 CC3 = 23.8 – 0.5cm A1A6 = 1/2 dang ngực - 2cm AA2 = 1/20 V.ngực + 4.5cm A2A3 = 4 cm OA4 = OA5 = 3cm A6A7 = 1.5 cm A7A8 = 5cm A8A9 = 2.5cm  Rập thành phẩm A C C3 A2 A3 OA4 6 Thaân sau 0.3 0.3 1 0.5 C1C2 A1A6A7A8A5 A9 Thaân tröôùc 1211 0.5 1 0.6 0.6 0 .30.3 111 .  Mẫu bán thành phẩm: 2. Mẫu áo nữ căn bản: Côõ soá: M MH:VT1 Thaân saux2 Stt:2 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân tröôùcx1 Stt:1 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân tröôùcx1 Stt:1 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân saux2 Stt:2 112 2.1. Ni mẫu: Dài áo: từ xương ót đến eo = 43 cm Dang ngực = 18 cm Chéo ngực = 18 cm Vòng cổ = 33 cm Vòng eo = 66 cm Vòng mông = 92 cm Xuôi vai: từ chân cổ đến đầu vai = 13.5 --14 cm Vòng ngực = 86 cm Vòng nách = 38 cm 2.2. Phương pháp thiết kế  Thiết kế A. THÂN SAU: AA’= 2cm AA2 = 2.5cm AB = số đo = 43cm AA1 = BB1 = ½ vòng ngực + 5cm ( cử động) = 48cm AC = vào cổ = 1/6 vòng cổ + 1cm = 6.5 cm C’C1 = xuôi vai = 14cm C1E = ½ vòng nách + 1cm (chồm vai) = 20cm DD2 =1/4 vòng ngực + 1.5 cm = 23 cm Chia AD ra làm 2 phầnbằng nhau. Vòng nách đánh cong vào 1cm BB2 = 1/20V.ngực + 4.5 = 8.8cm B2B3 = 4 cm B5B4 = B5B6 = 2.7 cm B1B7 = 7 cm B7B8 = 5 cm B. THÂN TRƯỚC: A’1A’2 : Vào cổ = 1/6 vòng cổ = 5.5 cm A’1A’3 : Hạ cổ = 1/6 vòng cổ + (0 đến 1) = 5.5cm A’2A’4 = 6 cm C2C3 = 2 cm A’4C3 = CC1 =14 cm Từ D2 đo vào nách 5.5 cm, lên nách 5.5 cm D1D3 = 1/2 dang ngực = 9 cm Chéo ngực = 18 cm 113  Rập thành phẩm: A A' A2 B A1C C' C1 ED D2 B2 B3 B4 0.3 0.3 0.6 B5 B6 B1B7B8 A' 1A'2 A' 3 A'4 C2 C3 5.5 5.5 0.5 D1 D3 18 cm 1.51.50.6 3cm 3cm Côõ soá: 8 MH:MR1 Thaân sau Stt:2 Côõ soá: 8 MH:MR1 Thaân tröôùc Stt:1 114  Mẫu bán thành phẩm: 3. Tay áo:  Thiết kế AB : dài tay = 50cm AA1 = AA2 : ngang tay = ½ vòng nách - 2.5 cm = 16.5 cm AC : hạ nách = ngang tay - 2cm = 14.5cm Chia AC ra làm 2 phần bằng nhau  Rập thành phẩm A2A1 A C1 C C2 B1 B B2 TAY SAU TAY TRÖÔÙC 5.5 4.251 1.8 1.5 1.5 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân saux1 Stt :2 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân tr öôùcx2 St t:1 115  Mẫu bán thành phẩm: Côõ soá: M MH:VT1 Tay x 1 Stt :3 Côõ soá: M MH:VT1 Tay x 1 Stt:3 116 BÀI 2 SỰ THAY ĐỔI CÁC ĐƯỜNG BEN TRÊN THÂN ÁO 1. Nguyên tắc: Đường ben có thể thay đổi bất kỳ ở vị trí nào trên mẫu cơ bản trong phạm vi của một điểm trụ trên thân áo (váy) mà không làm thay đổi kích thước, số đo và sự vừa vặn của áo (váy). Nhờ nguyên tắc này mà ta có thể dùng để phát triển các kiểu áo, váy, đầm, quần tây phù hợp với kiểu vẽ của các nhà thiết kế thời trang. Các dạng dún, li xếp, li sống, kiểu, được hình thành là do sự thay đổi số đo và kích thước của các đường ben, li chết. Các vị trí khác nhau của đường ben nằm trên áo: - Ben nằm bên đường sườn áo - Ben nằm trên cổ áo - Ben nằm trên vai áo - Ben nằm trên nách áo - Ben nằm giữa thân trước - Ben nằm trên đường bụng áo 1 5 6 3 4 2 117 Hai phương pháp chính để thay đổi vị trí các đường ben trên áo: Phương pháp thứ nhất: Cắt, mở, dán, đóng li chết (ben) Phương pháp thứ hai: Dùng điểm trụ đóng li chết ( ben) 2. Ben nằm bên đường sườn áo (hông áo): 3. Ben nằm trên đường cổ áo: 1.Caét 2.Ñoùng Giöõ nguyeân 1.Caét 2.Ñoùng Giöõ nguyeân Côõ soá: M MH:VT1 Thaân t r öôùcx2 St t :1 118 4. Ben nằm trên vai áo: 2.Ñoùng 1.Caét Giöõ nguyeân Côõ soá: M M H:VT1 Thaân t röôùcx2 Stt :1 119 2.Ñoùng 1.Caét Giöõ nguyeân Côõ soá: M MH:VT1 Thaân tr öôùcx2 Stt:1 120 5. Ben nằm trên nách áo 2. Ñoùng 1. Caét Giöõ nguyeân Côõ soá: M M H:VT1 Thaân tr öôùcx2 Stt:1 121 6. Ben nằm bên đường giữa thân áo Caét Ñoùng Côõ soá: M M H:VT1 Thaân tr öôùcx2 Stt :1 122 7. Ben nằm bên đường bụng Ñoùng Caét Size:10 MH: 270178 Thaân tröôùc Stt:1 123 Bài 3 SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC ĐƯỜNG BEN TẠO NÊN KIỂU 1. Kiểu dún(hoặc xếp li): Thân trước BTP Thân trước 2.Ñoùng 1.Caét Côõ soá: M MH:VT1 Thaân tröôùcx2 Stt:1 Côõ soá: M MH:VT1 Ñeà cuùp ttx2 Stt :2 124 Thân sau BTP Thân sau 2. Dún: (hoặc xếp li): Caét Côõ soá: M MH:VT1 Thaân sau x1 Stt :3 Côõ soá: M M H:V T1 Ñoâ x2 Stt :4 125 Thân trước BTP Thân trước Côõ soá: M MH:VT1 Ñoâ TTx2 St t: 2 Côõ soá: M MH:VT1 Thaân t röôùcx2 St t:1 126 3. Nối mảnh: Ñoùng li laàn 1 Ñoùng li laàn 1 Côõ soá: M MH:V T1 Thaân tr öôùcx2 St t :1 Côõ soá: M MH:VT1 Ñeà cuùp tt x2 Stt :2 127 Bài 4 CÁC DẠNG BIẾN THỂ CỦA TAY ÁO 1. Tay phồng: (tay phồng nằm)  Bước 1: sử dụng rập tay căn bản  Bước 2: mở đường cắt  Bước 3: bán thành phẩm Caét Môû Côõ soá: M M H:VT1 Tay t raùi x1 Stt:1 128 2. Tay dún:  Bước 1: sử dụng rập tay căn bản  Bước 2: mở đường cắt Caét Môû 129  Bước 3: bán thành phẩm 3. Tay phồng dún:  Bước 1: sử dụng rập tay căn bản Caét Côõ soá: M MH:VT1 Tay tr aùi x1 Stt:1 130  Bước 2: mở đường cắt  Bước 3: bán thành phẩm 4. Tay cánh hồng: Môû Côõ soá: M MH:VT1 Tay t r aùi x1 St t :1 131  Bước 1: sử dụng rập tay căn bản  Bước 2: mở đường cắt  Bước 3: bán thành phẩm 5. Tay hồng dún: Caét Môû Côõ soá: M M H:VT1 Tay t raùi x1 Stt :1 Côõ soá: M M H:VT1 Tay t raùi x1 Stt :2 132  Bước 1: sử dụng rập tay cánh hồng  Bước 2: mở đường cắt  Bước 3: bán thành phẩm Caét Môû Côõ soá: M MH:VT1 Tay t raùi x1 Stt :1 Côõ soá: M MH:VT1 Tay tr aùi x1 St t:2 133 Chương III THIẾT KẾ MẪU RẬP Bài 1 Khái quát về thiết kế mẫu rập 1. KHÁI NIỆM: Thiết kế mẫu rập là tạo nên một bộ mẫu sao cho khi may xong bộ mẫu này có kiểu dáng giống mẫu chuẩn và đảm bảo thông số kích thước đúng như yêu cầu kỹ thuật. 2. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ MẪU: Thông thường khi thiết kế mẫu, ta dựa vào tài liệu kĩ thuật là chính. Tài liệu kĩ thuật và mẫu trực quan bổ sung cho nhau để có một bộ mẫu hoàn chỉnh: Nếu không có mẫu cứng hay rập của khách hàng, ta chia hai điều kiện sau để thiết kế một bộ mẫu hoàn chỉnh: * Dựa vào mẫu chuẩn để xác định qui cách lắp ráp trong qui trình công nghệ và cách sử dụng thiết bị. * Dựa vào tài liệu kĩ thuật là cơ sở pháp lí để kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo thông số kích thước và sử dụng NPL cho phù hợp. Trong trường hợp giữa mẫu chuẩn và tài liệu kĩ thuật có mâu thuẩn thì ta dựa vào tài liệu kĩ thuật để tiến hành thiết kế mẫu. 3. CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU: - Trình độ chuyên môn của nhà thiết kế - Tài liệu kĩ thuật - Mẫu chuẩn – bộ mẫu mỏng - Cách sử dụng và tính chất NPL - Trang thiết bị và tay nghề công nhân - Cấp chất lượng của sản phẩm - Kế hoạch sản xuất- thời gian giao hàng – năng suất 4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THIẾT KẾ MẪU: - Kiểm tra t iêu chuẩn kỹ thuật và mẫu trực quan ( nếu có) có ăn khớp với nhau không. Kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật có gì bất hợp lý hay không có thể trao đổi lại với khách hàng. - Căn cứ vào qui cách kỹ thuật, áp dụng nguyên tắc và công thức thiết kế trong chương 1 và chương 2 chia cắt và dựng hình trên giấy mỏng có kèm theo sự phân tích các điều kiện kỹ thuật như canh sợi, độ co, canh sọc sau đó tiến hành chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau. - Kiểm tra xem tòan bộ thông số kích thước đã đảm bảo hay chưa, các đường lắp ráp có khớp không, 134 - Xác định những chỗ cần bấm, khóet hay đục dấu, sự ăn khớp của các đường can (nếu có). Các ký hiệu về hướng canh sợi trên chi tiết, tên mã hàng , cỡ vóc, tên chi tiết và số lượng các chi tiết có đảm bảo hay chưa. Thống kê tấc cả các chi tiết vào một bảng thống kê. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM Mã hàng:.... Cỡ vóc:.. Màu:.. STT Tên chi tiết Số lượng Yêu cầu kỹ thuật 1 Thân trước 2 Dọc canh sợi 2 Thân sau 1 Dọc canh sợi 3 Túi 1 Xéo 45 độ 4 . . . Tổng cộng:.. chi tiết .. Ngày ..tháng .năm. Người thiết kế rập Ký tên 5. CÁC ĐẶC ĐIỂM KÁC B IỆT GIỮA THIẾT KẾ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT KẾ MAY GIA ĐÌNH: - Thiết kế may công nghiệp mang tính chất tiết kiệm nguyên phụ liệu và thời gian sản xuất cao. - Tránh những công việc làm bằng tay nhiều, thực hiện thao tác nhanh và chính xác. - Lắp ráp chính xác, không gọt sửa, các đường lắp ráp phải ăn khớp với nhau. - Đảm bảo thông số kích thước và số lượng sản phẩm. - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp. 135 Bài 2 Phương pháp thiết kế mẫu rập căn bản. 1. MẪU PHÁC THẢO: 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 3. THIẾT KẾ : 15151414½ cöûa tay (D) 25252525Daøi tay 4846.54544½ V. moâng (C) 45454342½ V. ngöïc (B) 34343232Voøng coå 36343432Voøng naùch (E) 38383634Vai (A) 60555550Daøi aùo LXLMSSize C B A D E 3 cm 1/2E-1.5 136 4. RẬP BÁN THÀNH PHẨM: MH:0212197 Size:M Neïp coå T : caét 1( keo ) STT: 7 MH:02121977 Size:M Neïp coå S : caét 1(keo) STT:8 MH:21197 Size:M Thaân tröôùc: caét (C) STT:1 137 Bài 3 Thực hành thiết kế mẫu rập. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦNG LOẠI: Áo kiểu nữ MÃ HÀNG: TL07-03-03 138 1. MÔ TẢ HÌNH DÁNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO: 2. BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM: ( Tính bằng cm ) 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý: Áo kiểu nữ, bâu sen đứng, tay lở, măng sết có khuy dây. - Nẹp nút và khuy chừa 3 cm. - Thân trước và sau có đề coup ngực. - Đường may MB (máy bằng) và VS ( vắt sổ) chừa 1 cm đường may.  MẶT NGOÀI ÁO H A B C D G I E F K STT CHI TIEÁT ÑO SIZE S M L A B C D E F G H I K Voøng coå 36 38 40 1/2 Voøng ngöïc 46.5 49 51.5 1/2 Voøng eo 40 42 44 1/2 Voøng lai 47 50 52 Ngang vai 43 Daøi aùo sau 56 58 60 Daøi tay + Maêng seát 34 34 34 39 41 1/2 voøng naùch (ño thaúng) 18.5 19.5 20 1/2 cöûa tay 13 14 35 Haï eo 35 38 40 Cheùo ngöïc 18 Dang göïc 18 voøng naùch VS5chæ 1.5 cm 8 cm K 139  CỔ ÁO & TAY ÁO 6.5cm Tay tröôùc 4.5 cmTay sau 4. 5c m Boïc 0.5 cm Daây khuy cuoán 0.3 cm 140 Bài 4 Thực hành thiết kế mẫu rập. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦNG LOẠI: Áo kiểu nữ MÃ HÀNG: MH 02-12 1. MÔ TẢ HÌNH DÁNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO: 2. BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM: ( Tính bằng cm ) STT CHI TIEÁT ÑO SIZE S M L A B C D E F G H I K Voøng coå 36 38 40 1/2 Voøng ngöïc 46.5 49.5 51.5 1/2 Voøng eo 42.5 44.5 47 1/2 Voøng lai 47 50 52 Ngang vai 43 Daøi aùo sau 56 58 60 Daøi tay + Maêng seát 34 34 34 39 41 1/2 voøng naùch (ño thaúng) 18.5 19.5 20 1/2 cöûa tay 13 14 15 Haï eo 35 38 40 Cheùo ngöïc 18 Dang ngöïc 18 H A B C D G I E F K 141 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý: .Áo kiểu nữ, bâu sen đứng, tay lở, măng sết. .Nẹp nút và khuy chừa 3 cm. .Thân trước có ben sườn. .Thân sau đô hai lớp, nối sống lưng có xếp li ( li hai bên phải đối xứng và bằng nhau). . Đường may MB (máy bằng) và VS ( vắt sổ) chừa 1 cm đường may. MẶT NGOÀI ÁO MẶT TRONG ÁO TAY ÁO CỔ ÁO Bài 5 Thực hành thiết kế mẫu rập. 7.5 cm 10 cm voøng naùch VS5chæ söôøn VS5chæ 1cm 1.5 cm 8 cm 8 cm 1.5 cm 6.5cm 10 cm Tay tröôùc 4.5 cm Tay sau 3 cm 142 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦNG LOẠI: Áo kiểu nữ MÃ HÀNG: MH 27-01 1. MÔ TẢ HÌNH DÁNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO: 2. BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM: ( Tính bằng cm ) 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý: .Áo kiểu nữ, bâu sen đứng, tay lở, măng sết có khuy dây. .Nẹp nút và khuy chừa 3 cm. .Thân trước và sau có đề coup ngực. H A B C D G I E F K STT CHI TIEÁT ÑO SIZE S M L A B C D E F G H I K Voøng coå 36 38 40 1/2 Voøng ngöïc 46.5 49.5 51.5 1/2 Voøng eo 40 42 44 1/2 Voøng lai 47 50 52 Ngang vai 43 Daøi aùo sau 56 58 60 Daøi tay + Maêng seát 34 34 34 39 41 1/2 voøng naùch (ño thaúng) 18.5 19.5 20 1/2 cöûa tay 13 14 35 Haï eo 35 38 40 Cheùo ngöïc 18 Dang ngöïc 18 143 . Đường may MB (máy bằng) và VS ( vắt sổ) chừa 1 cm đường may. MẶT NGOÀI ÁO CỔ ÁO TAY ÁO PHỤ LỤC: MỘT SỐ CÁCH SẮP XẾP CÁC CHI TIẾT SẢN PHẨM THEO KHỔ VẢI 1. ÁO CĂN BẢN SẮP XẾP KHỔ VẢI 1M20: voøng naùch VS5chæ söôøn VS5chæ 1cm 1.5 cm 8 cm 7 cm K 16 cm 6.5cm 10 cm Tay tröôùc 4.5 cmTay sau 4. 5c m Boïc 0.5 cm Daây khuy cuoán 0.3 cm 144 2. ÁO CĂN BẢN SẮP XẾP KHỔ VẢI 0.9M: T H A ÂN T R Ö Ô ÙC T H A ÂN S A U T A Y 1/2 KHOÅ 1.20M T A Y T H A ÂN T R Ö Ô ÙC 145 3. ĐỒ BỘ SẮP XẾP KHỔ VẢI 0.9M: T H A ÂN TR Ö Ô ÙC Ñ O Â 146 4. QUẦN TÂY SẮP XẾP KHỔ VẢI 1.20 M: 5. QUẦN TÂY SẮP XẾP KHỔ VẢI 1.60 M: T H A ÂN S A U T H A ÂN T R Ö Ô ÙC T H A ÂN S A U T H A ÂN T R Ö Ô ÙC 147 KHOÅ1.6M T H A ÂN T R Ö Ô ÙC T H A ÂN S A U

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thiet_ke_mau_rap_y_phuc_nu.pdf
Tài liệu liên quan