Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương

Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định và điều hành doanh nghiệp. Điều này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu và mức độ ứng dụng trong thực tiễn. Kế toán quản trị được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, không những nó được áp dụng trong các doanh nghiệp lớn mà còn được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên ở Việt Nam việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất khiêm tốn. Điều này cũng đã được nhiều tác giả nghiên cứu thể hiện qua các bài báo, các hội thảo. Để góp phần vào các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng được sử dùng trong nghiên cứu để tổng hợp, phân tích và kiểm định số liệu thu thập từ cuộc khảo sát 130 doanh nghiệp được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố có sự ảnh hưởng việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và mức độ tác động của các nhân tố này lần lược là: Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán (0,259), văn hóa doanh nghiệp (0,123), chính sách quản lý (0,190), đặc điểm doanh nghiệp (0,183), mức độ cạnh tranh (0,163), trình độ nhân viên (0,143), và đào tạo nhân viên (0,122). Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập được, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thúc đẩy, vận dụng kế toán quản trị để góp phần tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương

pdf10 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ 0,143TĐNV + 0,122ĐTNV + ɛ Bảng 4. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa Giá trị t Sig Đa cộng tuyến B Độ lệch chuẩn Beta Hệ số Tolerance VIF Hằng số -0,192 0,394 -0,488 0,626 Đặc điểm doanh nghiệp 0,132 0,053 0,183 2,463 0,015 0,564 1,773 Chính sách quản lý 0,153 0,067 0,190 2,290 0,024 0,452 2,212 Trình độ nhân viên 0,150 0,073 0,143 2,043 0,043 0,632 1,581 Văn hóa doanh nghiệp 0,214 0,078 0,213 2,758 0,007 0,521 1,920 Mức độ cạnh tranh 0,132 0,066 0,163 1,990 0,049 0,460 2,173 Đào tạo nhân viên 0,088 0,044 0,122 1,995 0,048 0,825 1,213 Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán 0,214 0,048 0,259 4,428 0,000 0,909 1,100 R2 0,622 R2 hiệu chỉnh 0,600 Sai số chuẩn ước lượng 0,39891 Hệ số Durbin-Watson 2,019 F 28,628 Sig 0,000 Nguồn: Tác giả 7 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 7.1 Kết luận Nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương theo thứ tự giảm dần với hệ số Beta của các nhân tố: Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán (0,259); Văn hóa doanh nghiệp (0,213); Chính sách quản lý (0,190); Đặc điểm doanh nghiệp (0,183); Mức độ cạnh tranh (0,163); Trình độ nhân viên kế toán (0,143) và cuối cùng là Đào tạo nhân viên (0,217). Kết quả nghiên cứu này có sự tương tự với kết quả của các nghiên cứu trước 146 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG © 2021 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đó của Eman AL-Hawari, Mahmoud Nassar (2017), Hamid Reza Kordlouie, Arash Hosseinpour (2018), Omar Albaddad và Mahmoud Nassar (2018), Mbali, Portia Msomi, Musawenkosi Ngibe, Celani, John Nyide (2019), Trần Ngọc Hùng (2016), Trương Thị Việt Phương (2016), Vũ Thị Thanh Tâm (2017), Nguyễn Thanh Hợp (2017), Vũ Thị Thu Phương (2018) và Trần Lâm Mỹ Ái (2019). 7.2 Hàm ý quản trị Từ kết quả trên, tác giả gợi ý một số hàm ý chính sách sau để việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương được phổ biến và hiệu quả hơn: Đối với nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán: Đây là yếu tố quan trọng nhất tác động đến việc có vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp hay không. Vì thế, cần thiết lập môi trường pháp lý đầy đủ về tổ chức hoạt động kế toán quản trị như ban hành những văn bản quy định rõ ràng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và việc tổ chức, triển khai kế toán quản trị trong doanh nghiệp bởi đến thời điểm hiện nay, Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể mà chỉ mới ban hành Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng chung kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp kế toán cần triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho các doanh nghiệp tiếp cận với kế toán quản trị đồng thời tăng cường gia tăng vai trò quản lý, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ kế toán của các tổ chức nghề nghiệp kế toán hay việc tuyên truyền, quản bá, thúc đẩy về tầm quan trọng, nội dung và kỹ thuật kế toán quản trị cũng như các mô hình kế toán quản trị trên các phương tiện đại chúng để doanh nghiệp thấy rõ sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán quản trị. Đối với văn hóa doanh nghiệp: Cần xây dựng môi trường làm việc có sự hợp tác, gắn kết chặt chẽ hay sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau theo chiều ngang giữa các nhân viên và theo chiều dọc giữa lãnh đạo và các nhân viên không phân biệt phòng ban trong đơn vị góp phần thúc đẩy sự thành công khi vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Đối với chính sách quản lý: Nhà quản lý doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và cách nhìn về kế toán quản trị khi thực hiện các chức năng quản trị của mình, đồng thời cần nhận thức vai trò và tầm quan trọng của thông tin từ bộ phận kế toán quản trị – đã được tổ chức, xây dựng theo mô hình thích hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – cung cấp để chỉ đạo, thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động, mục tiêu chiến lược. Đối với đặc điểm doanh nghiệp: Cần xây dựng cơ cấu tổ chức với các phòng ban được đầu tư các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, máy móc có công nghệ tiên tiến tùy theo quy mô hoạt động và danh tiếng trên thị trường cũng như nguồn lực tài chính của đơn vị. Đối với mức độ cạnh tranh: Khi mức độ cạnh tranh của thị trường ngày càng khốc liệt hơn khi luôn có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới, các sản phẩm thay thế mới trên thị trường trong thời kỳ nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung cần vận dụng kế toán quản trị để nắm bắt nhanh chóng, chính xác những thông tin biến động và xu thế phát triển của thị trường. Từ đó, doanh nghiệp sẽ thay đổi, điều chỉnh các chính sách về giá cả, phân phối, marketing nhằm nâng cao thị phần các sản phẩm của doanh nghiệp. Đối với trình độ nhân viên kế toán: tăng cường đầu tư đội ngũ nhân viên am hiểu về kế toán quản trị đồng thời có nghiệp vụ về kế toán tài chính và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xỷ lý và kết xuất thông tin từ nguồn dữ liệu một cách nhanh chóng và có hiệu quả hay tuyển dụng nhân sự mới có chuyên môn về kế toán quản trị là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công tác kế toán và kế toán quản trị. Đối với đào tạo nhân viên: Các kế toán viên tương lai và hiện tại nên chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về kế toán quản trị như tham gia sinh hoạt, học tập bồi dưỡng thường xuyên và liên tục ở các hội nghề nghiệp hay nghe giảng và nói chuyện chuyên đề các chuyên gia nhằm tăng tính thực tế về mô hình kế toán quản trị. Tóm lại, nghiên cứu đã xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương. Vì thế, nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét, cân nhắc và có các điều chỉnh cần thiết đối với việc vận dụng kế toán quản trị tại đơn vị của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương mức độ giải thích của mô hình chỉ là 60% cho thấy còn 40% việc vận dụng kế toán quản trị bị chi phối bởi các nhân tố khác. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai cần mở rộng quy mô và khám phá các nhân tố mới. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC 147 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG © 2021 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Giới Hạn Của Nghiên Cứu Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo Trong nghiên cứu này nhóm tác giả thực hiện phân tích trên mẫu 130 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 3 Thành Phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và 2 Thị Xã: Bến Cát, Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Trong tương lai nhóm tác giả mở rộng nghiên cứu sang tất cả các thị xã và huyện còn lại của Bình Dương. LỜI CẢM ƠN Chúng tôi gởi lời cảm ơn tới tới tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tình Bình Dương đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nghiên cứu này. Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp và những người cộng tác. Sau cùng chúng tôi cảm ơn đến tất cả các tác giả mà chúng tôi trích dẫn trong bài báo. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. R. H. Parker, 1984, 1992 Dictionary of accounting, second edition, Macmillan Press LTD, Page 182. [2]. Luật kế toán Việt Nam 2015, luật số 88/2015/QH13 [3]. Wilson, RM, 1997. Strategic cost management. Dartmouth: Ashgate. [4]. Johnson, H. T., & Kaplan, R. S, 1987. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. [5]. IFAC, 1998. International Management Accounting Practice Statement: Management Accounting Concepts. New York. [6]. Atkinson, A. A. et al. 2012. Management accounting: information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson. [7]. Nguyễn Ngọc Quang và cộng sự, 2012. Giáo trình kế toán quản trị. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. [8]. Eman AL-Hawari, Mahmoud Nassar, 2017. The factors affecting the different management accounting practices in small and medium sized enterprises in Jordan, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, No. 12, Page 970 – 978. [9]. Hamid Reza Kordlouie, Arash Hosseinpour, 2018. Management accounting practies in small and medium – sized enterprises regarding the impact of organizational, commercial potential and operational technology, International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, Volume 4, Issue 8, Page 22 – 31. [10]. Omar Albaddad, Mahmoud Nassar, 2018. Factors influencing the implementation of management accounting systems in small and medium sized enterprises in Dubai, International Business Research, Vol. 11, No. 1, Page 245 – 252. [11]. Mbali, Portia Msomi, Musawenkosi Ngibe, Celani, John Nyide, 2019. Factors influencing the adoption of management accounting practices (MAPs) by manufacturig small and medium enterprises (SMEs) in Durban, Kwazulu-Natal, International Journal of Entrepreneurship, Volume 23, Issue 4. [12]. Trần Ngọc Hùng, 2016. Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Luận án Tiến Sĩ. Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. 148 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG © 2021 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh [13]. Trương Thị Việt Phương, 2016. The solutions to enhance the use of management accounting in small and medium enterprises in Thai Nguyen Province, Business and Economics Journal, Volume 7, Issue 4, Page 1-4. [14]. Vũ Thị Thanh Tâm, 2017. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất qui mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tạp Chí Công Thương. [15]. Vũ Thị Thu Phương, 2018. Về vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Tạp Chí Kế Toán Và Kiểm Toán, số tháng 5. [16]. Nguyễn Thanh Hợp, 2017. Các nhân tố ảnh hưởng đến viêc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Biên Hòa. Luận văn Thạc Sĩ. Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh. [17]. Trần Lâm Mỹ Ái, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến viêc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Luận văn Thạc Sĩ. Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. [18]. Johnson, 1981. Toward A New Understanding of Nineteenth Century Cost Accounting, The Accounting Review, Vol.56, No.3. Ngày nhận bài: 07/10/2020 Ngày chấp nhận đăng: 03/02/2021

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_nhan_to_anh_huong_den_viec_van_dung_ke_toan_quan_tri_tro.pdf
Tài liệu liên quan