Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trong học chế tín chỉ

 Đào tạo theo tín chỉ là một hình thức đào tạo tiên tiến, mang lại

hiệu quả cao đối với cả người học lẫn người dạy hiện nay. Yêu cầu cơ bản

và quan trọng đối với sinh viên khi học theo học chế tín chỉ đó là vấn đề tự

học. Tự học có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên trong môi trường dạy học,

vì nếu không có tự học thì sinh viên không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập

theo phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. Có

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tự học của sinh viên như năng lực,

động cơ hứng thú học tập, phương pháp tự học của sinh viên, phương pháp

giảng dạy của giảng viên, điều kiện về cơ sở vật chất trường học, và các yếu

tố liên quan đến tổ chức và quản lý hoạt động tự học cho sinh viên từ phía

các trường đại học.

Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả chỉ tập trung tổng quan các nghiên

cứu phân tích vai trò của các yếu tố về tổ chức và quản lý hoạt động tự học

cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học.

pdf13 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 18/05/2022 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trong học chế tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iúp sinh viên nắm kiến thức lý thuyết và thực tiễn của môn học tốt hơn, nhất là buộc sinh viên phải tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu để phục vụ cho việc thảo luận. Trong thảo luận, thuyết trình, giảng viên cần khuyến khích chất vấn, tranh luận, lôi cuốn sự tham gia đông đảo của sinh viên; có nhận xét, đánh giá tinh thần làm việc, chất lượng bài thảo luận, thuyết trình; khích lệ, động viên đúng mức, tạo động lực cho sinh viên. Bốn là, tích cực hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận môn học, làm các bài tập lớn. Hình thức này có tác dụng giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học, hiểu sâu hơn những vấn đề cơ bản của môn học, bước đầu biết gắn lý luận với thực tiễn, góp phần rèn luyện kỹ năng viết của sinh viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự học. Năm là, thông qua hoạt động giảng dạy, giảng viên cần làm cho sinh viên có nhận thức đúng về vai trò to lớn của hoạt động tự học, tự nghiên cứu và truyền đam mê cho họ. Đồng thời, chủ động và tích cực hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu, đây là một nhiệm vụ mà giảng viên phải thực hiện khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ. Theo đó, khi đánh giá bài thi, bài kiểm tra của sinh viên, không dừng lại ở việc xem xét mức độ thuộc bài của người học, mà phải nhìn nhận và đánh giá cao sự hiểu biết bản chất vấn đề, năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhất là những kiến thức mà người học có được nhờ việc tự học, tự nghiên cứu. 4. 3. Nhóm giải pháp từ phía Nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác Đối với Nhà trường, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện phương thức đào tạo theo tín chỉ; tổ chức những hội thảo khoa học, những buổi tọa đàm, trao đổi xoay quanh vấn đề nâng cao năng lực tự học của sinh viên, qua đó giúp sinh viên có thể học hỏi được những phương pháp và kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình tự học của bản thân. Giảm tải các thủ tục hành chính, áp dụng chính sách 1 cửa vào CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION FOR ALL KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ: GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 272 quản lý sinh viên, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ học tập cho sinh viên trong học chế tín chỉ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ học tập cho sinh viên như hệ thống học trực tuyến cả về nội dung và hình thức, bảo đảm tính chính xác, hệ thống, lôgic, phong phú và cập nhật; nâng cao tính tiếp cận của website E-learning, tức là biến việc học trực tuyến trở thành phổ cập như học trên lớp. Để thu hút nhiều sinh viên hơn tham gia vào website, phát huy được tính tự học, tự nghiên cứu của họ. Mặt khác, tăng cường hỗ trợ sinh viên về nguồn sách vở, tài liệu học tập bằng cách tiếp tục phát triển hệ thống thư viện đọc và thư viện online với nguồn tài liệu phong phú và cập nhật, khai thác thuận tiện và dễ dàng, đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên. Cùng với đó, hỗ trợ sinh viên về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập thông qua việc tiếp tục mở rộng không gian tự học (phòng đọc, phòng tự học,) với môi trường yên tĩnh, tiện nghi và học thuật cần thiết; nâng cấp hệ thống trang thiết bị, bảo đảm hệ thống wifi, phòng máy dành cho tra cứu trực tuyến. Ngoài ra, có các chính sách, hoạt động cổ vũ phong trào tự học trong sinh viên, động viên, khen thưởng những tấm gương tự học. Tất cả những điều này sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, thu hút họ đến với không gian học tập, nghiên cứu của Nhà trường nhiều hơn, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự học của sinh viên. Đối với Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác - những tổ chức gần gũi và có ảnh hưởng khá lớn đến sinh viên trong trường, trước hết cần quan tâm giúp sinh viên có được những nhận thức đúng đắn về mục đích học tập, về sự cần thiết phải tăng cường tự học ở bậc đại học, về những tác động nhiều mặt của môi trường xung quanh đến sinh viên khi phần đông họ phải sống tự lập, xa gia đình. Đồng thời, bằng hoạt động của mình, Đoàn và các tổ chức xã hội với sự tham gia của các câu lạc bộ vừa về chuyên môn vừa về nghệ thuật, hoàn toàn có thể khai thác ưu thế này để triển khai các biện pháp khuyến khích tinh thần tự học trong sinh viên và nâng cao năng lực tự học của họ. Cùng với đó, tạo ra sân chơi, môi trường, kể cả môi trường cạnh tranh (cạnh tranh cá nhân, cạnh tranh nhóm trong lớp hoặc trong câu lạc bộ, hay rộng hơn là toàn trường,...) để sinh viên học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu. Ví như: phát động phong trào tự học trong sinh viên; thành lập các nhóm bạn cùng tiến và thi đua với nhau để kích thích quá trình tương tác, tự học có hiệu quả hơn và trở thành một thói quen tốt trong sinh viên; các câu lạc bộ tích cực tổ chức các cuộc thi chuyên môn. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên mở mang kiến thức và rèn luyện kỹ năng mà còn kích thích họ có thêm hứng thú và động lực đối với hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 273 Kết luận Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, hoạt động tự học của sinh viên là một đòi hỏi thiết yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng. Kết quả và hiệu quả của hoạt động tự học phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố chủ quan và khách quan liên quan đến bản thân người học, gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và xã hội. Để nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên trong học chế tín chỉ, cần thực hiện đồng bộ hàng loạt các giải pháp trong việc tổ chức và quản lý hoạt động này, từ phía bản thân sinh viên đến phía giảng viên, Nhà trường, Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội, trong đó bản thân sinh viên giữ vai trò quyết định. Tài liệu tham khảo 1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 3. Phạm Minh Hạc (2002), Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Đặng Xuân Hải (2007), “Tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của giảng viên và của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Tạp chí Giáo dục, số 15/ 10-2007, tr.5-7. 5. Đặng Xuân Hải (2011), Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi để chỉ đạo quá trình chuyển đổi từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, Đề tài NCKH cấp đặc biệt ĐHQGHN. 6. Nguyễn Mai Hương (2013), Quản lý quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, Sách chuyên khảo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 7. Lê Hoàng Việt Lâm (2010), Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và co đẳng Việt Nam”, Ban Liên lạc các trường ĐH&CĐ Việt Nam (tr.188-201) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION FOR ALL KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ: GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 274 8. Lâm Quang Thiệp (2008), “Về việc áp dụng học chế tín chỉ trên thế giới và ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Vinh 9. Eli Mazur & Phạm Thị Ly (2006) “Hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ và những gợi ý cho cải cách giáo dục đại học Việt Nam” (tr.89). 10. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2007), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 11. Vygotsky S.L.(2004). Imagination and Creativity in Childhood, Journal of Russian and East European Psychology, vol. 42, no. 1, January–February 2004, pp. 7–97, M.E. Sharpe, Inc. 12. Dominique Rabine-Bucknor (2010), Adult Teaching and Learning: Self Directed Learning, Application Paper, Colorado State University. 275 FACTORS INFLUENCEING SELF- STUDY ACTIVITIES OF THE STUDENTS IN CREDIT SYSTEM IN HIGHER EDUCATION Ha Thi Thanh Thuy, PhD student1 Abstract: Credit-based training is an advanced form of training which is highly effective for both students and teachers. The basic and important requirement for students in credit system is self-study. Self-study activities is very important for students in the teaching environment, because without self-study, students can not complete the task of learning under the motto “turn the training process into self-training process”. There are many factors that influence the quality of students’ self-study, such as their competencies, motivation for studying, self-study methods, teaching methods, conditions of school facilities, and factors related to organization and management of training for students in higher education. Within the framework of this article, the author focuses only on the overview of the study of analysis of the role of organizational factors and the management of self-study activities for students to improve the quality of training in higher education. Keywords: Self-study, credit system, higher education 1 VNU, University of Education; Email: thuyhtt@vnu.edu.vn; Tel: 0974348680.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_yeu_to_anh_huong_den_hoat_dong_tu_hoc_cua_sinh_vien_tron.pdf
Tài liệu liên quan