Đề cương bài giảng Môđun thiết kế áo sơ mi, quần âu, váy

Học xong môđun này học sinh có khả năng:

- Trình bày được phương pháp và công thức thiết kế sản phẩm quần âu,

áo sơ mi, váy

- Thiết kế được mẫu áo sơ mi nam cổ đứng dài tay

- Thiết kế được mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen

- Thiết kế được mẫu quần âu nam 1 ly lật

- Thiết kế được mẫu quần âu nam 2 ly xuôi

- Thiết kế được mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn

- Thiết kế được váy cơ bản, váy xòe, váy liền áo

- Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ đo, thiết kế, cắt sản

phẩm

pdf119 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề cương bài giảng Môđun thiết kế áo sơ mi, quần âu, váy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ......................................................................................................................... .. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Hướng dẩn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi 5 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 85 tiết quần âu nam hai ly Dq: 98 Cử động : Vb: 78 hạ cử quần : 3 Vm: 83 Rộng thân : Vo : 43 Ra đề bài kiểm tra Chép đề Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút Hướng dẩn tự rèn luyện IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ........ tháng ........ năm... Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 86 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng: ......................................... Thực hiện ngày ...... tháng ..... năm ......... BÀI 4 : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XĂNG LY ỐNG CÔN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của quần âu nữ xăng ly ống côn - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của quần âu quần âu nữ xăng ly ống côn - ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế quần âu quần âu nữ xăng ly ống côn - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 87 kế Dựng hình –cắt các chi tiết của quần âu nam 2 ly xuôi trên giấy phương pháp học 2 2.1 a b c 2.2 a b 2.3 2.4 I. Đặc điểm kiểu mẫu - Quần cạp rời, túi dọc chéo, cửa quần kéo khóa - Có một túi đồng hồ II. Ký hiệu và số đo ( đơn vị: cm) Dài quần (Dq): 92 Hạ đùi (Hđ) : 34 Vòng đùi (Vđ): 46 Vòng bụng (Vb): 64 Vòng mông (Vm): 84 Vòng ống (Vô): 30 Cử động mông (Cđm): 3÷5. cđt: 0,5; cđs: 1 Cử động đùi (cdđ): 3÷5 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước a. Xác định các đường ngang Dài quần AX = sđ = 92 Hạ cửa quần AB = ¼ Vm = 21 Điểm ngang mông BB’ = ¼ AB =5,3 Hạ đùi AD = sđ = 34 Hạ gối AC = ½ Dq + 5 = 51 Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 88 b. Cửa quần, cạp quần Rộng thân trước BB1 = ¼ Vm + cđt = 21,5 Gia cửa quần B1B2 = 3,5 Giảm vát cửa quần A2A3 =2 Nối A3B4. Lấy A3A4 là giảm gục cửa quần 1 Moi liền: bản moi 3,5; dài xuống dưới ngang mông 1cm Trên đường ngang A lấy A4A5 rộng cạp = ¼ Vb + 1 = 17 c. Dọc quần, dàng quần, ống quần Rộng ngang đùi D1D2 = D1D3 = ¼ Vđ – 1 = 11,5 Rộng ống X1X2 = X1X3 = ¼ Vo -1 = 6,5 * Túi đồng hồ: - Đầu túi phia dọc quần A3T = 2 - Miệng túi TT1 = 8 2. Thân sau a. Sang dấu các đường ngang Sang dấu các đường ngang A, B’, D, C, X. Riêng đường hạ đũng thân sau thấp hơn hạ cửa quần thân trước 1 Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 89 b. Đũng quần, cạp quần Rộng ngang mông BB1 = ¼ Vm + cđs = 22 Ra đũng thân sau B1B2 = 1/10Vm = 8,4 Dông cạp A2A3 = 1,5 A3A4 là rộng cạp = ¼ Vb – 1 + chiết (3) = 18 Bản to chiết 3 Dài chiết 10 c. Dọc quần, dàng quần, ống quần D4D5 = D4D6 = D1D2 + 2 X4X5 = X4X6 = X1X2 + 2 3. Chi tiết phụ a. cạp quần: - 4 lá dọc vải: 2 lá cạp lót, 2 lá cạp chính - Dài cạp: ½ Vb + 10 - Bản to cạp: 4 b. Đáp moi: - Cắt dọc vải - Chiều dài từ chân cạp qua đường ngang mông 2cm - Bản to : đầu trên 8cm, đầu dưới 5cm c. Thân túi đồng hồ: - Cắt dọc vải D x R = 24 x 10 Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 90 Hướng dẫn tự rèn luyện Bài tập : Da: 55 Dt : 22 Rv :36 Vc: 34 Xv : 4 Vn: 82 Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 91 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:.................................... Thực hiện ngày.........tháng......năm......... TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XĂNG LY ỐNG CÔN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng thiêt kế, cắt thành thạo tất cả các chi tiết của quần âu nữ xăng ly ống côn - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế và một số khuyêt tật thường gặp trên cơ thể . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế quần âu nữ xăng ly ống côn . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 92 kế các chi tiết của quần âu nữ xăng ly ống côn phương pháp học 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 2.4 Hướng dẩn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế quần âu nữ xăng ly . Một số khuyết tật trên cơ2 thể Thao tác mẫu Dựng hình - vẽ Cắt các chi tiết Vị trí luyên tập : mổi học sinh một bàn Thời gian cắt các chi tiết của quần âu nữ xăng ly . cho sđ mẫu Hướng dẩn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi 30 phút 3 3.1 3.2 a b c 3.3 Hướng dẩn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành thiết kế – cắt các chi tiết : Thân trước Thân sau Các chi tiết phụ Thu bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẩn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chửa 160 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 93 4 4.1 a b 4.2 Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành cắt quần âu nữ xăng ly ống côn. Ưa điểm Sai hỏng cần khắc phục Kế hoạch buổi học thực hành tiếp theo nhận xét đánh giá Nhắc nhở Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe Thực hiện 30 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Bài tập : Dq: 86 Vđ : 48 Dg: 48 Vg : 34 Hđ : 36 Vo : 32 Vb: 82 Cử động : Hcq :1 Vm 94 Rt :0,5 Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Chia nhóm các học sinh có khả năng tiếp thu chậm để có phương pháp hướng dẩn khác . Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 94 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1tiết Số giờ đã giảng:................................... Ngày ........... tháng .......... năm............ TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XĂNG LY ỐNG CÔN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút .......................................................................................................................... II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 95 Hướng dẩn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết quần âu nữ xăng ly ống côn Dq: 86 Vđ : 48 Dg: 48 Vg : 34 Hđ : 36 Vo : 32 Vb: 82 Cử động : Hcq :1 Vm 94 Rt :0,5 Ra đề bài kiểm tra Chép đề 5 phút Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút Hướng dẩn tự rèn luyện IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 96 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... BÀI 6: THIẾT KẾ VÁY CƠ BẢN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của váy cơ bản - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của váy cơ bản ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế váy cơ bản - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập - Luyên tập phương pháp thiết kế Dựng hình –cắt các chi tiết của váy cơ bản trao đôi phương pháp học Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 97 2 2.1 a b c 2.2 a b 2.3 2.4 I. Đặc điểm kiểu mẫu - Chân váy gồm hai mảnh có chiết ly eo - Được thiết kế dáng ôm - Dài ngang đầu gối II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài váy (Dv): 60 Hạ mông (Hm): 18 Vòng eo (Ve): 68 Vòng mông (Vm): 88 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước: Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, trên đường gập đó ta xác định các đoạn sau: - AC (dài váy) = sđ = 60 AB (hạ mông) = 16 (15÷18) Qua A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc - Trên đường ngang B lấy BB1 (rộng mông) = ¼ Vm + 1 = 23 Trên đường ngang A lấy AA1 (rộng eo) = ¼ Ve + chiết (2) = 19 Trên đường ngang C lấy CC1 (Rộng chân váy) = rộng mông – 2 = 21 cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 98 Vẽ cong đường dọc váy từ A1, qua B1, C1 - Giảm cạp A xuống A2 = 2 Vạch cong cạp quần từ A2 lên A1 - Trên đường cong cạp quần, lấy điểm N sao cho: A2N = NA1, qua N kẻ vuông góc xuông là đường tâm chiết Dài chiết 9, rộng chiết 2 2. Thân sau Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, đặt TT lên phần vải để thiết kế TS sao cho canh sợi dọc trùng nhau, sang dấu các đường ngang A, B, C - Trên đường ngang A lấy AA1 = ¼ Ve + 2 = 19 Trên đường ngang B lấy BB1 (rộng mông) = ¼ Vm + 1 = 23 Trên đường ngang C lấy CC1 (Rộng chân váy) = rộng mông – 2 = 21 Vẽ cong đường dọc váy từ A1, qua B1, C1 - Giảm cạp A xuống A2 = 2 Vạch cong cạp quần từ A2 lên A1 Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Trả lời câu TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 99 - Trên đường cong cạp quần, lấy điểm M sao cho: A2M = MA1, qua M kẻ vuông góc xuông là đường tâm chiết Dài chiết 9, rộng chiết 2 9 Dư đường may: - Cạp: 0,6 - Dọc váy: 1,5 - Gấu váy: 2 3. Lót cạp - Dài cạp = ½ Ve + 2 - Rộng cạp: 2 ÷ 3 Cắt xung quanh cạp 0,6 đặt câu hỏi hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Bài tập : Da: 55 Dt : 22 Rv :36 Vc: 34 Xv : 4 Vn: 82 Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 100 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng: ........................................... Thực hiện ngày.........tháng.........năm......... TÊN BÀI : THIẾT KẾ VÁY CƠ BẢN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng thiêt kế, cắt thành thạo tất cả các chi tiết của váy cơ bản - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế và một số khuyêt tật thường gặp trên cơ thể . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài váy cơ bản . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 101 Luyên tập phương pháp thiết kế Dựng hình –cắt các chi tiết của váy cơ bản Trao đôi phương pháp học Lắng nghe 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 2.4 Hướng dẩn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế váy cơ bản . Một số khuyết tật trên cơ2 thể Thao tác mẫu Dựng hình - vẽ Cắt các chi tiết Vị trí luyên tập : mổi học sinh một bàn Thời gian cắt các chi tiết của váy cơ bản . Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 a b c 3.3 Hướng dẩn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành thiết kế – cắt các chi tiết : Thân trước Thân sau Các chi tiết phụ Thu bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẩn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chửa 160phú t TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 102 4 4.1 a b 4.2 Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành cắt váy cơ bản . Ưa điểm Sai hỏng cần khắc phục Kế hoạch buổi học thực hành tiếp theo nhận xét đánh giá Nhắc nhở Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe Thực hiện 30 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Bài tập : Dv : 55 Vb: 64 Cử động :Tt: 0 Vm 84 Ts :0,5 Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Từ mẫu váy cơ bản nên mở rộng ra các loại vay trên thực tế để học sinh luyện tập . Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 103 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1tiết Số giờ đã giảng: .. Thực hiện ngày ..... tháng ....... năm. ...... TÊN BÀI : KIỂM TRA VÁY CƠ BẢN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút .......................................................................................................................... . II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Hướng dẩn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi 5 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 104 tiết của váy cơ bản Dv : 58 Vb: 72 Cử động :Tt: 0,5 Vm :90 Ts : 1 Ra đề bài kiểm tra Chép đề Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút Hướng dẩn tự rèn luyện IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 105 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... BÀI 7: THIẾT KẾ VÁY XÒE MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của váy xòe - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của váy xòe ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế váy xòe - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập - Luyên tập phương pháp thiết kế Dựng hình –cắt các Trao đôi Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 106 chi tiết của váy xòe phương pháp học 2 2.1 a b c 2.2 a b 2.3 2.4 I. Đặc điểm kiểu mẫu - Váy dài, xòe, chéo sợi - Có 2 mảnh trước và sau - Góc xòe tạo bởi 2 cạnh sườn: 180o - Cạp rời, mở khóa sườn - Có lớp lót II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài váy (Dv): 60 Vòng bụng (Vb): 64 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước: Xếp đường biên vải trùng với đường cắt ngang khổ vải để tạo thành góc 45o . Hai mặt phải úp vào nhau - Dựng tam giác cân có đáy BB1 = ¼ Vb – 2 = 14 - Quay 1 cung tròn có bán kính AB - Xác định dài váy: BX = Dv = 60 - Quay tiếp cung tròn lớn có bán kính: AX = AB + BX = 14 Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 107 + 60 = 74 Phía thiên sợi cắt giảm 2cm để tránh xệ váy Phía cạnh sườn (bên canh sợi ngang) cắt giảm 4cm (vải dệt càng bai giãn càng giảm nhiều) 2. Thân sau: Thiết kế giống thân trước,nhưng cắt giảm giữa lưng 2cm * Chú ý: lưng càng gãy cắt giảm càng nhiều 3. Chi tiết phụ a. Cạp váy - Cạp ngoài: Dựng hình chữ nhật ABCD Dài cạp: AB = ½ Vb Rộng bản cạp: AD = 4 Từ B lấy lên B1 = 3cm gọi là ngóc đầu cạp B1C1 = 4 - Cạp trong: Thiết kế tương tự như cạp ngoài nhưng rộng bản cạp trong lớn hơn rộng bản cạp ngoài 0,5cm b. Dây luồn thắt lưng: D x R = 6 x 4 Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lăng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 108 c. Lót váy: - Đường ngang eo của vải lót trùng với đường ngang eo thân váy của vải ngoài - Dài váy lớp lót ngắn hơn dài váy ngoài 15cm Trả lời câu hỏi Hướng dẫn tự rèn luyện Bài tập : Da: 55 Dt : 22 Rv :36 Vc: 34 Xv : 4 Vn: 82 Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 109 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng: ..................................... Thực hiện ngày ........ tháng .........năm ....... TÊN BÀI : THIẾT KẾ VÁY XOÈ MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng thiêt kế, cắt thành thạo tất cả các chi tiết của váy xoè - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_cuong_bai_giang_modun_thiet_ke_ao_so_mi_quan_au_vay.pdf
Tài liệu liên quan