Mô đun đào tạo thiết kế thời trang trang phục trẻ em

Sau khi học xong, học sinh có khả năng:

- Phác họa kiểu trang phục trẻ em theo thời trang

- Lấy chính xác , đầy đủ các số đo để thiết kế các kiểu trang phục trẻ em

- Nắm được phương pháp xây dựng mẫu trang phục trẻ em thời trang dựa trên công

thức thiết kế quần áo, váy cơ bản

- Cắt may hoàn thiện các kiểu trang phục trẻ em đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và hợp

thời trang

- Sử dụng hiệu quả nguyên phụ liệu, thiết bị, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh

công nghiệp

pdf39 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Mô đun đào tạo thiết kế thời trang trang phục trẻ em, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 Hƣớng dẫn thƣờng xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành phương pháp thiết kế cắt váy trẻ em Thu bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chữa 160 phút 4 4.1 Hƣớng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm nhận xét đánh giá Lắng nghe Ghi chép 30 phút a b 4.2 Kế hoạch buổi học tiếp theo Nhắc nhở Lắng nghe Thực hiện Hƣớng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : . Trƣởng ban/Tổ trƣởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:........................................... Thực hiện ngày.........tháng............năm........ TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ, CẮT, MAY CÁC KIỂU VÁY TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI: Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC: - Đáp án câu hỏi kiểm tra. - Giáo án Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp. - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra. - Hướng dẫn kết thúc: thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút - Số học sinh vắng : ............................................................................................................................. ............. .......................................................................................................................................... .......................................................................................... II THỰC HIÊN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hƣớng dẫn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết kiểu váy trẻ em theo số đo tự chọn Ra đề bài kiểm tra Chép đề 3 phút Hƣớng dẫn thƣờng xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 80 phút Hƣớng dẫn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 5 phút Hƣớng dẫn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình thiết kế trang phục trường CĐ CN NĐ IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ............................................................................................................................... ........... ...................................................................................................................... Trƣởng ban/Tổ trƣởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày.........tháng............năm......... BÀI 4: THIẾT KẾ, CẮT, MAY CÁC KIỂU ÁO KHOÁC TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo khoác trẻ em cần thiết kế - Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo khoác trẻ em trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật - Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. - Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế, cắt may áo khoác trẻ em - Giáo án HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . - Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút - Số học sinh vắng : ............................................................................................................................. ............. .......................................................................................................................................... ............................................................................................. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế cắt may áo khoác trẻ em. Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 2 2.1 a b Nội dung: 1. Mô tả mẫu: - Là kiểu áo mặc ấm, 1 lớp, bằng chất liệu bò - Cổ đứng, chân rời, dài tay 2. Số đo: Da: 55 Vc: 33 De: 30 Vn: 65 Dt: 44 3. Chuẩn bị nguyên phụ liệu: vải, chỉ 4. Thiết kế các chi tiết các kiểu áo khoác trẻ em - Thiết kế chi tiết thân sau - Thiết kế chi tiết thân trước - Thiết kế chi tiết tay áo - Thiết kế chi tiết cổ áo 5. Cắt bán tành phẩm - Cắt bán thành phẩm chi tiết thân sau - Cắt bán thành phẩm chi tiết thân trước - Cắt bán thành phẩm chi tiết tay - Cắt bán thành phẩm chi tiết cổ áo 6. May hoàn thiện các kiểu áo trẻ em - Gia công thân sau - Gia công thân trước Kiểm tra Hướng dẫn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Kiểm tra Hướng dẫn Hướng dẫn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Lắng nghe Tư duy Thực hiện 30 phút - May vai con - Gia công tay áo - Tra tay - Gia công cổ áo - Tra, mí cổ Hƣớng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ............................................................................................................................. ............. ...................................................................................................................... Trƣởng ban/Tổ trƣởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... BÀI 4: THIẾT KẾ, CẮT, MAY CÁC KIỂU ÁO KHOÁC TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Mô tả được bằng hình vẽ đặc điểm hình dáng của áo khoác trẻ em cần thiết kế - Xác định đúng số đo mẫu để thiết kế Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết của áo khoác trẻ em trên giấy bìa đảm ảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật - Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế. - Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian. ĐỒ DÙNG VÀ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo khoác trẻ em - Giáo án - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . - Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút .................................................................................................... ...................................... ............................................................................................................................. ............. ...................... II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Luyện tập phương pháp thiết kế áo khoác trẻ em Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 Hƣớng dẫn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến thiết kế cắt áo khoác trẻ em Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian thiết kế áo khoác trẻ em Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn đưa ra định mức thời gian Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút 3 3.1 3.2 Hƣớng dẫn thƣờng xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành phương pháp thiết kế cắt áo khoác trẻ em Thu bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chữa 160 phút 4 4.1 Hƣớng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm nhận xét đánh giá Lắng nghe Ghi chép 30 phút a b 4.2 Kế hoạch buổi học tiếp theo Nhắc nhở Lắng nghe Thực hiện Hƣớng dẫn tự rèn luyện Tham khảo tài liệu Vật liệu may và Thiết kế thời trang Trường ĐH Bách khoa 5 phút IV RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Trƣởng ban/Tổ trƣởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 3 tiết Số giờ đã giảng:........................................... Thực hiện ngày.........tháng............năm........ TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ, CẮT, MAY CÁC KIỂU ÁO KHOÁC TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI: Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC: - Đáp án câu hỏi kiểm tra. - Giáo án - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp. - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra. - Hướng dẫn kết thúc: thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút - Số học sinh vắng : ............................................................................................................................. ............. .......................................................................................................................................... .......................................................................................... II THỰC HIÊN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hƣớng dẫn ban đầu . Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết kiểu áo khoác trẻ em theo số đo tự chọn Ra đề bài kiểm tra Chép đề 3 phút Hƣớng dẫn thƣờng xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 80 phút Hƣớng dẫn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 5 phút Hƣớng dẫn tự rèn luyện IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................... Trƣởng ban/Tổ trƣởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmo_dun_dao_tao_thiet_ke_thoi_trang_trang_phuc_tre_em.pdf
Tài liệu liên quan