Đề thi kết thúc học phần môn Hệ thống thông tin kế toán - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 1

Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Cấu trúc kiểm soát hệ thống gồm 3 cấp là kiểm

soát chiến lược, kiểm soát quản trị và kiểm soát hoạt động.

Câu 2

Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Hệ thống thông tin kế toán là việc tổ chức để thu

thập những thông tin liên quan đến các bộ phận/ phòng ban trong doanh nghiệp

pdf2 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Hệ thống thông tin kế toán - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (số câu trong đề thi: 7) Thời gian làm bài: 75 phút KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Họ và tên : .. MSSV: .. NỘI DUNG ĐỀ THI Câu 1 Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Cấu trúc kiểm soát hệ thống gồm 3 cấp là kiểm soát chiến lược, kiểm soát quản trị và kiểm soát hoạt động. Câu 2 Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Hệ thống thông tin kế toán là việc tổ chức để thu thập những thông tin liên quan đến các bộ phận/ phòng ban trong doanh nghiệp Câu 3 Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Quy trình cụ thể ghi nhận, xử lý và truyền đạt các thông tin về sự kiện sẽ khác nhau giữa các hệ thống tùy theo mức độ ứng dụng của máy tính vào quá trình xử lý kế toán Câu 4 Nhận định trên Đúng hay Sai. Giải thích ngắn gọn: Chia lưu đồ thành các cột, mỗi đối tượng bên trong được thể hiện trong một cột trên lưu đồ là bước đầu tiên khi tiến hành vẽ lưu đồ hệ thống. Câu 5 Tại ngày 30/08/N, Giám đốc công ty CP Xây Dựng Nhà Đẹp cần đánh giá lại tình hình thực hiện của dự án dự án PJ 321, từ đó lên phương án đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Yêu cầu Để thực hiện được mục tiêu trên, công ty cần phải lập báo cáo nào cho thích hợp? Trình bày các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo. Câu 6 Tại công ty TNHH TTT, khi khách hàng đến lựa chọn sản phẩm, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn cho khách hàng về những mặt hàng mà khách hàng quan tâm. Nếu khách hàng mua hàng, nhân viên kinh doanh sẽ viết phiếu mua hàng cho khách hàng. Trên phiếu mua hàng sẽ bao gồm thông tin khách hàng, chi tiết đơn hàng, mã nhân viên. Nhân viên kinh doanh sau đó sẽ mang phiếu mua hàng đến bộ phận kế toán để khách hàng thanh toán thanh toán. Phòng kế toán dựa trên thông tin trên phiếu mua hàng lập hóa đơn bán hàng bao gồm 3 liên: 1 liên trắng lưu trữ làm chứng từ vào sổ, 1 liên đỏ và 1 liên xanh giao cho khách hàng . Sau khi thanh toán tiền, khách hàng nhận 2 liên hóa đơn và đến quầy giao hàng đưa cho nhân viên giao hàng liên xanh và chờ nhận hàng, nhân viên giao hàng dán tem bảo hành và giao hàng (đã có dán tem) cho khách, đồng thời giữ lại liên xanh hóa đơn bán hàng. Vào cuối ngày, nhân viên giao hàng sẽ chuyển liên xanh hóa đơn về phòng kế toán để đối chiếu và lưu lại. Phiếu mua hàng được kế toán chuyển qua bộ phận kinh doanh để đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng và tình hình kinh doanh trong ngày. Yêu cầu Từ quy trình trên, anh/ chị hãy: 1. Lập bảng đối tượng và các hoạt động có liên quan. (Yêu cầu phân tích được đâu là hoạt động xử lý dữ liệu) 2 2. Lập sơ đồ dòng dữ liệu cấp khái quát (DFD-0). Câu 7 Tại bộ phận phục vụ nước giải khát của DNTN TTT có quy trình bán hàng thu tiền mặt như sau: Khách hàng đến, gọi nhân viên phục vụ và yêu cầu loại nước uống trong thực đơn. Nhân viên phục vụ ghi chép lại vào 1 tờ danh sách rồi chuyển cho quầy pha chế. Tại quầy pha chế, nhân viên pha chế căn cứ vào danh sách rồi chế tạo thức uống. Sau khi khách hàng dùng xong nước uống và gọi tính tiền, nhân viên phục vụ sẽ lập 2 liên hóa đơn bán hàng theo loại nước uống trên bàn và thu tiền khách hàng. Liên 2 hóa đơn bán hàng sẽ được gửi cho khách hàng cùng lúc với việc thu tiền. Cuối ngày, toàn bộ hóa đơn bán hàng sẽ được chuyển cho kế toán để tổng hợp vào nhật ký bán hàng. Chủ quán sẽ đối chiếu số tiền thu được trong ngày với nhật ký bán hàng mà kế toán đã tổng hợp ngay trong ngày. Yêu cầu Từ quy trình trên, anh/ chị hãy: 1. Lập lưu đồ chứng từ. 2. Theo anh/ chị, quy trình trên còn có thể cải tiến gì thêm không? ----------------------Hết---------------------- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_ket_thuc_hoc_phan_mon_he_thong_thong_tin_ke_toan_dai.pdf