Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế

Đối với việc cài đặt phần mềm ứng dụng từ đĩa CD, các bước tiến hành như sau:

Việc cài đặt phần mềm ứng dụng HTKK 2.5.0 được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Cài đặt từ đĩa CD Hỗ trợ kê khai thuế hoặc từ thư mục đã chứa bộ cài đặt trên máy tính.

o Trường hợp màn hình cài đặt tự động hiển thị sau khi đưa đĩa CD cài đặt vào: Chọn menu Cài đặt ứng dụng và thực hiện theo hướng dẫn.

o Trường hợp màn hình cài đặt không tự động hiển thị hoặc cài đặt từ thư mục đã chứa bộ cài trên máy tính:

 Kích đúp chuột trái vào My Computer trên màn hình.

 Vào ổ chứa thư mục “Cai dat” chạy file setup.exe.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1244 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ Phiên bản 2.5.0 (DÙNG CHO DOANH NGHIỆP) Hà nội, 03/2010 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ Đối với việc tải phần mềm ứng dụng từ trang Web của Tổng cục Thuế, doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn tại địa chỉ: Đối với hệ thống chưa có ứng dụng HTKK. Đối với việc cài đặt phần mềm ứng dụng từ đĩa CD, các bước tiến hành như sau: Việc cài đặt phần mềm ứng dụng HTKK 2.5.0 được thực hiện theo các bước như sau: Bước 1: Cài đặt từ đĩa CD Hỗ trợ kê khai thuế hoặc từ thư mục đã chứa bộ cài đặt trên máy tính. Trường hợp màn hình cài đặt tự động hiển thị sau khi đưa đĩa CD cài đặt vào: Chọn menu Cài đặt ứng dụng và thực hiện theo hướng dẫn. Trường hợp màn hình cài đặt không tự động hiển thị hoặc cài đặt từ thư mục đã chứa bộ cài trên máy tính: Kích đúp chuột trái vào My Computer trên màn hình. Vào ổ chứa thư mục “Cai dat” chạy file setup.exe. Bước 2: Xuất hiện màn hình cài đặt như sau: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau: Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau Mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ đến thư mục HTKK130 trong thư mục Program Files. Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc” > Để huỷ cài đặt chọn nút ”Huy bo” Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Chon…” Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc”> Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Finish” hiển thị màn hình sau. Đóng các ứng dụng khác đang mở. Nhấn nút Finish đế hoàn thành quá trình cài đặt. Chờ máy tính khởi động lại (bắt buộc phải khởi động lại). Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK. Kích đúp vào biểu tưởng HTKK để khởi động chương trình. Cài đặt công cụ hỗ trợ kết xuất tờ khai mã vạch theo dạng file *.pdf. Các bước thực hiện: Mở đĩa CD HTKK 2.5.0 hoặc tải bộ cài tại địa chỉ sau đó vào thư mục PDF Write và chạy lần lượt các file Converter.exe, CuteWriter.exe để thực hiện cài đặt máy in ảo PDF Chạy file AcrobatReader5.exe để cài đặt Acrobat 5.0 và thực hiện theo hướng dẫn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochd_cai_dat_khai_bao_thue_2.doc