Tiểu luận Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng? Thành quả, thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới

(Bản scan)

Lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và các quan điểm có tính phương pháp luận của Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

pdf21 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tiểu luận Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng? Thành quả, thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTieu luan Qua trinh hinh thanh duong loi doi moi cua Dang Thanh qua, thoi co va thach thuc cua su nghiep doi moi. .pdf