Đề cương môn học Vật liệu may

Học xong môn học này, học sinh có khả năng:

- Nhận biết được cấu tạo của các loại vật liệu may

- Nêu được tính chất của các loại vật liệu may

- Vẽ hình biểu diễn các kiểu dệt cơ bản

- Lựa chọn vật liệu may phù hợp kiểu dáng, công dụng của sản phẩm và thời

trang

- Lựa chọn được phương pháp bảo quản vật liệu may và sản phẩm may mặc

- Xác định được tầm quan trọng của vật liệu may đối với chất lượng sản phẩm

- Có tính cẩn thận, linh hoạt trong sản xuất nhằm tiết kiệm vật liệu may.

pdf76 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề cương môn học Vật liệu may, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhập Luyên tập cấu tạo và tính chất chung của vải Trao đôi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 2 2.1 a b c d 2.2 a b 2.3 2.4 Hướng dẩn ban đầu Bài tập thực hành Số đo thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến cấu tạo và tính chất chung của vải Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian nhận biết cấu tạo và tính chất chung của vải Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi đặt câu hỏi Hướng dẫn Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 59 3 3.1 3.2 a b c 3.3 Hướng dẩn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành nhận biết cấu tạo và tính chất chung của vải Th bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Thực hành vẽ cắt các chi tiết Lắng nghe Sửa chửa 160 phút 4 4.1 4.2 Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm Kế hoạch buổi học tiếp theo nhận xét đánh giá Nhắc nhở Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe 30 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Tham khảo thêm giáo trình vật liệu may Trường CĐ dệt may NĐ 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 60 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1tiết Số giờ đã giảng:........................................... Thực hiện ngày..............tháng............năm......... TÊN BÀI : KIỂM TRA CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA VẢI MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : Sau khi học xong học sinh có khả năng nắm vững cấu tạo và tính chất chug của vải. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút .......................................................................................................................... . II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 61 Hướng dẩn ban đầu . Đề bài : Nêu các kiểu dệt cơ bản của vai dệt kim, các phương pháp hình thành vải không dệt. Ra đề bài kiểm tra Chép đề 5 phút Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình vật liệu dệt may trương ĐH Bách Khoa IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 62 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 4 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Nhận biết được tính chất của các loại vải thường dùng trong may mặc - Nêu được phạm vi sử dụng các loại vải thường dùng. - Ứng dụng các tính chất chủ yếu của vải vào quá trình cắt may sản phẩm. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương chương các loại vải thường dùng trong may mặc. - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . - Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Trao đổi 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 63 phương pháp học Lắng nghe 2 2.1 a b c 2.2 a b 2.3 2.4 1. Vải dệt từ xơ, sợi tự nhiên a. Vải bông: - Tính chất - Nhận biết vải sợi bông Nhận biết bằng phương pháp nhiệt học: Khi đốt xơ bông cháy rất nhanh, có mùi giấy cháy, tro có màu trắng, lượng ít và bóp dễ vỡ. - Sử dụng và bảo quản b. Vải tơ tằm: - Tính chất - Nhận biết vải tơ tằm: + Nhận biết bằng cmả quan + Nhận biết bằng phương pháp nhiệt học. - Sử dụng và bảo quản: c. Vải len: * Tính chất: 2. Vải dệt từ xơ sợi hóa học: a. Vải Vitsco: Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Hướng dẫn Kiểm tra Hướng dẫn đặt câu hỏi đặt câu hỏi Hướng dẫn Kiểm tra Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 64 IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên b. Vải axetat triaxetat: c. Vải polyamit d. Vải polyeste 3. Vải sợi pha a. Tính chất: Để tổng hợp được những ưu điểm của sợi thiên nhiên và sợi hóa học. b. Nhận biết: c. Phạm vi sử dụng: Hướng dẫn đặt câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình vật liệu dệt trường ĐH Bách Khoa 5 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 65 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng:..................................... Thực hiện ngày..............tháng............năm....... CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Nhận biết được tính chất của các loại vải thường dùng trong may mặc - Nêu được phạm vi sử dụng các loại vải thường dùng. - Ứng dụng các tính chất chủ yếu của vải vào quá trình cắt may sản phẩm. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài các loại vải thường dùng trong may mặc - Giáo án HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 66 1 Dẩn nhập Luyên tập các loại vải thường dùng trong may mặc Trao đôi phương pháp học Lắng nghe 3 phút 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Hướng dẩn ban đầu Bài tập thực hành Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Các kiến thức liên quan đến các loại vải thường dùng trong may mặc Thao tác mẫu Vị trí luyên tập : mỗi học sinh một bàn Thời gian nhận biết cấu tạo và tính chất chung của vải Kiểm tra Hướng dẩn , đặt câu hỏi đặt câu hỏi Hướng dẫn Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi 30 phút 3 3.1 3.2 3.3 Hướng dẩn thường xuyên Kiểm tra dụng cụ thực hành Thực hành nhận biết được các loại vải thường dùng trong may mặc Thu bài - đánh giá kết quả Quan sát nhắc nhở Quan sát Hướng dẫn nhắc nhở nhận xét Lắng nghe Thực hiện Lắng nghe Sửa chửa 160 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 67 4 4.1 4.2 Hướng kết thúc Nhận xét chung về bài thực hành Ưa điểm Kế hoạch buổi học tiếp theo nhận xét đánh giá Nhắc nhở Lắng nghe Ghi chép Lắng nghe Thực hiện 30 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình vật liệu dệt may trường ĐH Bách Khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : .. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 68 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 4 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU MAY VÀ SẢN PHẨM MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI - Phân loại đúng vật liệu may và sản phẩm may mặc. - Lựa chọn vật liệu may phù hợp để thiết kế sản phẩm may. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương chương các loại vải thường dùng trong may mặc. - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . - Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 69 2 2.1 2.2 2.3 2.4 1. Chỉ may: * Khái niệm: Chỉ từ sợi thiên nhiên và từ sợi hóa học * Phân loại: - Chỉ may từ xơ thiên nhiên: Gồm chỉ bông và chỉ tơ tằm. - Chỉ từ xơ sợi hóa học: + Chỉ từ xơ sợi nhân tạo: + Chỉ từ xơ sợi tổng hợp: * Yêu cầu đối với chỉ may: Đồng đều về chỉ số Độ bền cao Cân bằng xoắn Độ sạch Bền màu Độ co của chỉ Kiểm tra Hướng dẩn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện 30 phút Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình vật liệu dệt trường ĐH Bách Khoa 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 70 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1tiết Số giờ đã giảng:........................................... Thực hiện ngày..............tháng............năm......... TÊN BÀI : KIỂM TRA VẬT LIỆU MAY VÀ SẢN PHẨM MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Phân loại đúng vật liệu may và sản phẩm may mặc. - Lựa chọn vật liệu may phù hợp để thiết kế sản phẩm may. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án kiểm tra. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ............................................................................................................................. . II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Hướng dẩn ban đầu . 5 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 71 Đề bài : Nêu cách phân loại sản phẩm may mặc Nêu yêu cầu cơ bản của sản phẩm may. Ra đề bài kiểm tra Chép đề Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 72 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 4 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN VẢI VÀ BẢO QUẢN HÀNG MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Biết lựa chọn vải phù hợp với kiểu dáng sản phẩm và công dụng sử dụng. - Biết cách bảo quản hàng may mặc. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương chương vật liệu may và sản phẩm may mặc. - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẫn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẫn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẫn . - Hướng dẫn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Trao đổi phương pháp học Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 73 2 1. Các phương pháp nhận biết vải: 1.1. Phương pháp trực quan 1.2. Phương pháp nhiệt học 1.3. Phương pháp quang học 1.4. Phương pháp hóa học 2. Phương pháo lựa chọn vải cho sản phẩm may: 2.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng vải: * Dựa vào nguyên liệu tạo nên vải * Dựa vào chỉ số sợi * Dựa vào kiểu dệt và mật độ dệt * Dựa vào các số liệu và độ bền của vải * Dựa vào độ bền và màu sắc: 3. Biện pháp bảo quản vật liệu may: 3.1. Điều kiện của kho hàng: kho là nơi được cất giữ hàng hóa nên cần phải cao ráo, sạch, thông gió. 2. Một số biện pháo phòng ngừa, và cách sửa chữa 1 số hiện thượng vải và sản phẩm bị Kiểm tra Hướng dẩn đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẫn Hướng dẫn Ghi chép Thực hiện Trả lời câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe – thực hiện Lắng nghe Thực hiện Lắng nghe Thực hiện 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 74 biến chất: trước khi đưa hàng vào kho phải kiểm tra bao gói về chất lượng có bị mốc, rách không. Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo giáo trình vật liệu dệt Trường CĐ Nam Định 5 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN :. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 75 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 1 tiết Số giờ đã giảng:............................................. Thực hiện ngày..............tháng............năm......... CHƯƠNG 5: KIỂM TRA PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN VẢI VÀ BẢO QUẢN HÀNG MAY MẶC MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Biết lựa chọn vải phù hợp với kiểu dáng sản phẩm và công dụng sử dụng. - Biết cách bảo quản hàng may mặc. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án kiểm tra. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút .......................................................................................................................... .. II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An Trang 76 Hướng dẩn ban đầu . Đề bài : Hãy nêu các phương pháp nhận biết vải, chỉ tiêu đánh gía chất lượng vải. Ra đề bài kiểm tra Chép đề 5 phút Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra Quan sát , nhắc nhở Làm bài 35 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài 3 phút IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_cuong_mon_hoc_vat_lieu_may.pdf
Tài liệu liên quan