Kỹ năng lãnh đạo - Quyền lực và sự ảnh hưởng

Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng,

 Các nguồn quyền lực của lãnh đạo,

 Các chiến lược ảnh hưởng,

 Các phương pháp gia tăng quyền lực

pdf22 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 964 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng lãnh đạo - Quyền lực và sự ảnh hưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG 4/24/2013 4:07 PM1 Quyền lực và sự ảnh hưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng2 Công việc lãnh đạo Tạo tầm nhìn Tạo cảm hứng Gây ảnh hưởng Nội dung  Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng,  Các nguồn quyền lực của lãnh đạo,  Các chiến lược ảnh hưởng,  Các phương pháp gia tăng quyền lực 4/24/2013 4:07 PM3 Quyền lực và sự ảnh hưởng Quyền lực 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng4  Khái niệm  Quyền lực là năng lực tác động đến hành vi và thái độ của người khác.  Đặc điểm  Quyền lực là khả năng ảnh hưởng đến người khác.  Quyền lực liên quan đến cả người lãnh đạo – người phục tùng – tình huống.  Quyền lực không nhất thiết phải thực thi mới thể hiện được sức ảnh hưởng. Quyền lực là trong nhận thức của đối tượng.  Trong tổ chức, con người có thể tăng hoặc giảm quyền lực đã đạt được trước đó. Sự ảnhhưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng5  Khái niệm  Sự ảnh hưởng là sự thay đổi trong thái độ, giá trị, niềm tin và hành vi của đối tượng mục tiêu do bị tác động của các phương pháp gây ảnh hưởng.  Các kết cục thay đổi khi sự ảnh hưởng được thực hiện  Sự tích cực, nhiệt tình tham gia,  Sự tuân thủ, phục tùng,  Sự kháng cự, chống lại. Sự tích cực, nhiệt tình tham gia 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng6  Người phục tùng đồng ý tham gia tích cực với đòi hỏi của người lãnh đaọ.  Người phục tùng tin rằng những điều họ làm là đúng, sẵn sàng làm việc, hy sinh để đạt được mục tiêu.  Người lãnh đạo tác động đến thái độ, hành vi của người phục tùng. Sự tuân thủ, phục tùng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng7  Người phục tùng thực hiện những yêu cầu của người lãnh đạo song không nhất trí với chủ thể những điều phải làm.  Thực hiện công việc với sự lãnh đạm, thờ ơ hơn là sự tích cực, nhiệt tình.  Người lãnh đạo mới chỉ tác động đến hành vi của Người phục tùng, không tác động đến thái độ.  Đối với nhiệm vụ đơn giản, kết cục này có thể hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên đối với nhiệm vụ phức tạp thì rất khó. Sự kháng cự, chống lại 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng8  Người phục tùng chủ động không thực hiện hoặc chống lại các yêu cầu của chủ thể. Các loại quyền lực 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng9 Quyền lực vị trí Quyền lực chính thức Quyền lực khen thưởng Quyền lực trừng phạt, ép buộc Quyền lực kiểm soát thông tin, môi trường Quyền lực từ phẩm chất cá nhân Quyền lực chuyên môn Quyền lực từ uy tín cá nhân Quyền lực từ sự khâm phục và ngưỡng mộ Quyền lực quan hệ Những nguồn quyền lực trong mô hình lãnh đạo – cấp dưới – tình huống 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng10 Người lãnh đạo Người Phục tùng Tình huống Khen thưởng Chuyên môn Quan hệ Trừng phạt Chính thống Quyền lực chính thức 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng11  Quyền lực gắn liền với vị trí chính thức trong tổ chức (quyền hợp pháp).  Khả năng gây ảnh hưởng được đảm bảo bằng cơ sở pháp lý thông qua các quyết định bổ nhiệm, quy định quyền hạn của người lãnh đạo.  Điều kiện tiên quyết cho việc chấp nhận quyền lực chính thức của một người là sự nhận thức của người khác về tính hợp pháp của người đó trong vị trí lãnh đạo của tổ chức.  Phạm vi quyền lực phụ thuộc vào sự ảnh hưởng cần thiết để thực hiện mục tiêu của tổ chức.  Quyền lực chính thức và sự lãnh đạo không phải là một. Quyền lực khen thưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng12  Là khả năng gây ảnh hưởng lên những người khác do người này kiểm soát một số thứ được nhiều người mong muốn.  Quyền lực khen thưởng có thể tạo nên sự phục tùng, tuân thủ; ít khi tạo ra sự tận tụy.  Một thứ phần thưởng mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng có là: khen ngợi và cảm ơn!  Để gia tăng khả năng gây ảnh hưởng: o Xác định đúng những phần thưởng nào sẵn có; o Xác định đúng phần thưởng mà nhân viên đánh giá cao; o Thiết lập chính sách rõ ràng, công bằng, minh bạch trong quản lý phần thưởng. Quyền lực trừng phạt 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng13  Là khả năng gây ảnh hưởng thông qua việc sử dụng các biện pháp chế tài để phạt, dựa trên cơ sở Người phục tùng sợ bị trừng phạt hay lấy đi những thứ có giá trị.  Quyền phạt chỉ có hiệu quả khi nó được sử dụng cho một nhóm nhỏ. Nếu lạm dụng dễ gây ra sự thù địch. Quyền lực chuyên môn 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng14  Quyền lực chuyên môn chính là quyền lực kiến thức. Năng lực chuyên môn chỉ trở thành quyền lực khi các cá nhân khác trong nhóm phụ thuộc vào những chỉ dẫn, giúp đỡ và họ nhận thấy có thể tin cậy và dựa vào được.  Uy tín chuyên môn phụ thuộc vào tài năng chuyên môn (bằng cấp, học hàm, học vị, bằng phát minh sáng chế, công trình nghiên cứu). Tuy nhiên sự thuyết phục nhất là thông qua giải quyết các vấn đề, đưa ra các quyết định và lời khuyên đúng đắn.  Tạo dựng quyền lực chuyên môn 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng15 1. Nâng cao năng lực chuyên môn. 2. Quảng bá một cách khéo léo năng lực chuyên môn. 3. Giữ vững danh tiếng của mình. 4. Hành động tự tin và quyết đoán khi gặp khó khăn. 5. Cập nhật thông tin. 6. Quan tâm đến các thành viên khác trong nhóm. 7. Chú ý khoảng cách kiến thức và lòng tự trọng của cấp dưới.  Quyền lực quan hệ 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng16  Quyền lực quan hệ ám chỉ những ảnh hưởng tiềm tàng mà một người nào đó có được do có quan hệ bền vững giữa người đó với (người lãnh đạo) và người phục tùng. Sử dụng quyền lực và lãnh đạo hiệu quả 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng17  Để lãnh đạo có hiệu quả, người lãnh đạo cần tận dụng tất cả các loại quyền lực sẵn có.  Mức độ ảnh hưởng qua lại giữa người lãnh đạo và người phục tùng càng cao thì hiệu quả lãnh đạo càng cao.  Mức độ chia xẻ quyền lực giữa người lãnh đạo và người phục tùng ở những người lãnh đạo là rất khác nhau, tùy thuộc vào nhận thức của người lãnh đạo.  Để gia tăng hiệu quả lãnh đạo, cần tìm mọi biện pháp để gia tăng quyền lực của người lãnh đạo. Bài tập 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng18  Hãy viết một bài viết ngắn trình bày các nội dung sau:  Các loại quyền lực của người lãnh đạo.  Ưu điểm và hạn chế của các loại quyền lực mà người lãnh đạo có thể có được đối với việc gây ảnh hưởng?  Phương pháp gia tăng các loại quyền lực của người lãnh đạo?  Hãy dùng các dẫn chứng để minh họa cho các phân tích và nhận định nói trên. Các chiến lược gây ảnh hưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng19  Chiến lược thân thiện.  Kỹ năng quan hệ đóng vai trò quan trọng.  Cần làm cho người phục tùng thấy họ quan trọng; khiêm tốn và công nhận tài năng người khác; cư xử thân thiện; yêu cầu một cách lịch sự  Chiến lược mặc cả.  Nguyên tắc: cho đi để nhận.  Nhược điểm: tập trung vào đối tượng quen với sự trao đổi.  Điều kiện: đưa ra phần thưởng và đưa ra các thay đổi về trách nhiệm, nghĩa vụ Các chiến lược gây ảnh hưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng20  Chiến lược đưa ra lý do.  Chiến lược này dựa vào thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ quan điểm của mình.  Cần giải thích rõ lý do, logic của vấn đề nhằm tạo sự thuyết phục.  Chiến lược quyết đoán.  Chiến lược này liên quan đến quy chế, quy định, luật lệ Chiến lược được thực hiện thông qua kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện cam kết.  Thực hiện chiến lược này cần: kiểm tra hoạt động của đối tượng; đưa ra đòi hỏi, yêu cầu; đưa ra giới hạn thời gian chặt chẽ, trích dẫn các quy định, luật lệ; thể hiện sự giận dữ Các chiến lược gây ảnh hưởng 4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng21  Chiến lược tham khảo cấp trên.  Chiến lược này sử dụng cấu trúc quyền lực để hỗ trợ đòi hỏi của mình.  Thực hiện chiến lược này cần: đề nghị cấp trên có sự ép buộc đối với người khác; đề cập đến mong muốn nguyện vọng của cấp trên  Chiến lược trừng phạt.  Thay đổi vị trí công tác.  4/24/2013 4:07 PMQuyền lực và sự ảnh hưởng22  va-su-anh-huong.494548.html  luc-chuyen-mon.211550.html

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_quyen_luc_va_lanh_dao_8073.pdf
Tài liệu liên quan