Quy tắc ứng xử toàn cầu

Kinh Doanh Đúng Cách

Bộ Quy Tắc là “mục đích” đằng sau việc làm của chúng ta.

Tại PepsiCo, chúng ta tin rằng hành động có đạo đức và trách nhiệm không chỉ là điều

đúng phải làm, mà còn là điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng ta.

Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu Của PepsiCo (gọi tắt là“Quy Tắc” của chúng ta) là bản đồ chỉ

đường vàlàkim chỉ nam giúp chúng ta kinh doanh đúng cách. Nói một cách đơn giản, kinh

doanh đúng cách làkhi bạn hành động có đạo đức vàluôn tuân theo những giátrị, quy tắc,

chính sách và luật lệ của chúng ta.

Mỗi chúng ta đều được kỳ vọng nắm vững những nguyên tắc của Quy Tắc và:

• Thể hiện sự tôn trọng tại nơi làm việc

• Hoạt động một cách chính trực trên thị trường

• Đảm bảo tính đạo đức trong các mối quan hệ kinh doanh của chúng ta

• Thực hiện công việc một cách có trách nhiệm đối với những cổ đông của chúng ta

Bộ quy tắc là trung tâm của mọi hành động của chúng ta. Bộ quy tắc củng cố giá trị

cốt lõi của chúng ta và là nền tảng cho sứ mệnh chiến lược Hành Động có Mục Đích, đó

chính là mục đích thực sự thúc đẩy việc làm của chúng ta.

pdf40 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quy tắc ứng xử toàn cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẻ chấm công, biên bản tham dự, thỏa thuận hợp pháp, thông tin về hồ sơ của tổ chức chính phủ, hồ sơ về phát minh, hóa đơn, đơn hàng, đánh giá nghiên cứu thị trường, đánh giá của phòng nghiên cứu, đánh giá quản lý chất lượng, báo cáo về việc đi lại và chi tiêu, biên bản nghiệm thu, vận tải, hồ sơ về những vấn đề nguy hiểm, báo cáo tai nạn, và kế hoạch kinh doanh. Thực Hiện Thông Tin Tài Chính Chính Xác Báo cáo tài chính chính xác có nghĩa là bạn không bao giờ được: • Nói giảm hay nói quá về khoản nợ hay tài sản được biết hay được ước tính • Làm tăng hay giảm chi phí, vi phạm nguyên tắc kế toán được công nhận rộng rãi • Không lưu giữ một cách đúng đắn các tài liệu hỗ trợ cho giao dịch kinh doanh • “Làm tắc nghẽn kênh phân phối”, “tăng gánh nặng thương mại” hay làm lạm phát hoặc giảm phát theo quý hay doanh thu hàng năm bằng cách thúc đẩy hay trì hoãn việc vận chuyển hàng hay cố ý bán số lượng lớn hơn so với nhu cầu của khách hàng. 28 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Quản Lý Hồ Sơ Bạn phải giữ gìn hồ sơ kinh doanh tuân thủ theo Chính Sách Quản Lý Hồ Sơ của chúng ta. Một công ty có quy mô như của PepsiCo thường tạo ra một lượng lớn hồ sơ và tài liệu mỗi ngày. Hồ sơ kinh doanh của bạn phải được giữ gìn, bảo quản và hủy bỏ theo quy định về lưu giữ hồ sơ. Để quản lý hồ sơ kinh doanh hợp lệ, bạn phải: • Tuân thủ chính sách quản lý hồ sơ cho mọi tài liệu, tập tin, hồ sơ điện tử và email • Tuân thủ thời gian lưu trữ cụ thể quy định trong kế hoạch lưu trữ hồ sơ của bộ phận, phòng ban chức năng hay quốc gia của bạn • Tuân thủ hướng dẫn trong thông báo lưu trữ hồ sơ “lưu giữ thông tin hợp pháp” Bạn phải tham khảo Bộ phận Pháp chế nếu bạn có thắc mắc về thời gian lưu trữ một văn bản, hoặc có quan ngại về những hồ sơ liên quan tới thông báo lưu giữ thông tin hợp pháp. Việc tiêu hủy tài liệu liên quan tới thông báo lưu giữ thông tin pháp lý, kể cả khi không cố ý, cũng có thể khiến công ty chúng ta và bạn chịu trách nhiệm pháp lý về dân sự hay hình sự. Xem Chính Sách Quản Lý Hồ Sơ và Kế Hoạch Lưu Trữ Hồ Sơ của bộ phận hay khu vực của bạn. Kiểm Toán Và Điều Tra Kiểm toán viên và điều tra viên của chúng ta yêu cầu sự hợp tác hoàn toàn của bạn. Trong suốt quá trình bạn làm việc tại PepsiCo, bạn có thể được yêu cầu tham gia vào quy trình kiểm toán hay điều tra nội bộ được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ của chúng ta, kiểm toán viên bên ngoài, Bộ phận Tuân Thủ và Đạo Đức Toàn Cầu hay Bộ phận Pháp chế. Khi quy trình này diễn ra, bạn được kỳ vọng hợp tác hoàn toàn và cung cấp thông tin một cách trung thực. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu, gặp nhân viên hành pháp hoặc luật sư liên quan tới quy trình luật pháp hay điều tra của chính phủ. Nếu bạn nhận được yêu cầu này, bạn phải ngay lập tức liên lạc với Bộ phận Pháp chế để được sự hỗ trợ. Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Chúng Ta Phát biểu một cách trung thực và vô tư 29 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Q & A Các Nguồn Lực Công Ty Bạn có bổn phận bảo vệ nguồn lực của PepsiCo. PepsiCo tin tưởng bạn sử dụng các nguồn lực của công ty một cách trung thực và hiệu quả. Các nguồn lực bao gồm tài sản hữu hình, như nhà máy, hàng lưu kho, thiết bị, máy móc, phụ tùng dự phòng, nguyên vật liệu thô, thành phẩm, phương tiện đi lại hay các quỹ của công ty. Các nguồn lực cũng bao gồm các tài sản vô hình, như thời gian của công ty, thông tin bảo mật, tài sản trí tuệ và hệ thống thông tin. Bạn chỉ được sử dụng những nguồn lực của công ty cho mục đích kinh doanh hợp pháp và phải bảo vệ các nguồn lực khỏi sự trộm cắp, mất mát, thiệt hại, hay sử dụng sai. Bổn phận bảo vệ các nguồn quỹ của công ty là đặc biệt quan trọng nếu bạn được ủy quyền chi tiêu, phê duyệt các khoản chi cho đi lại, giải trí hay quản lý các ngân sách và tài khoản. Bạn luôn phải: • Đảm bảo quỹ được sử dụng hợp lệ cho mục đích mà quỹ được lập ra • Được sự phê chuẩn cần thiết trước khi sử dụng các khoản chi • Ghi lại chính xác mọi khoản chi • Xác nhận các khoản chi bồi hoàn phải liên quan tới công việc, được ghi nhận hợp lệ và tuân thủ các chính sách của chúng ta Nếu bạn nhận thấy nguồn lực của công ty bị sử dụng sai, hãy lên tiếng và báo cáo điều đó. Vui lòng tham khảo Chính Sách Công Tác Phí Và Giao Tế Phí của chúng ta. Lừa Đảo Bạn không bao giờ được làm tổn hại tới sự trung thực và tính chính trực bằng những hành vi lừa gạt. Bạn sử dụng sai nguồn lực công ty, và thực hiện hành vi lừa gạt, khi bạn cố ý che giấu, thay thế, giả mạo hay bỏ sót thông tin nhằm mang lại lợi ích cho bạn hay cho người khác. Hành vi lừa đảo có thể nhắm mục đích chiếm được thứ gì đó có giá trị (như đạt được mục đích công việc hay nhận được một khoản thanh toán) hoặc tránh hậu quả tiêu cực (như biện pháp kỷ luật). Những ví dụ về việc lừa đảo bao gồm: • Thay đổi chỉ số sản xuất để đạt mục tiêu năng suất • Báo cáo sai thông tin về y tế để nhận được trợ cấp giành cho người khuyết tật • Báo cáo sai về thời gian làm việc để được nhận tiền công nhiều hơn hoặc để tránh bị kỷ luật do đi muộn hay nghỉ việc • Báo cáo sai việc buôn bán hay biếu tặng sản phẩm để có được biểu giá không đúng cho một khách hàng • Trình bày sai thông tin tài chính trong sổ sách và hồ sơ của công ty Bạn cũng phải tránh có biểu hiện về lừa gạt. Ví dụ, không bao giờ được sử dụng quỹ của công ty mà không có sự chấp thuận hợp lệ. Tương tự, không bao giờ được đi đến một thỏa thuận nhân danh công ty trừ khi bạn được ủy quyền quyết định. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG SAI NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY? Sử dụng sản phẩm hay hàng cung cấp cho mục đích cá nhân, tính chi phí cá nhân vào thẻ tín dụng của công ty, sử dụng phương tiện của công ty cho nhu cầu di chuyển cá nhân trái phép, bán lại những phế phẩm hoặc sản phẩm thải loại để thu tài chính cho bản thân, hay làm lệch giá trị tài sản thông qua lừa gạt hay tham ô là những ví dụ cụ thể về việc sử dụng sai nguồn lực của công ty. 30 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Q & A Thông Tin Bảo Mật Bạn phải bảo vệ thông tin bảo mật của công ty và các đối tác kinh doanh của chúng ta. Trong quá trình làm việc của mình, bạn có thể có những thông tin nào đó về PepsiCo, khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba cần được bảo mật, mang tính nhạy cảm về mặt cạnh tranh và/hoặc độc quyền. Bạn phải coi tất cả thông tin của công ty là bí mật hay nhạy cảm về mặt cạnh tranh trừ khi bạn xác nhận rõ ràng rằng PepsiCo đã công khai những thông tin này. Luôn có sự cảnh giác hợp lý và cần thiết để bảo vệ bất kỳ thông tin bảo mật nào mà bạn biết liên quan tới PepsiCo hay công ty khác. Bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin kinh doanh bí mật nào cho bất kỳ ai ngoài PepsiCo, thậm chí cho thành viên trong gia đình bạn, trừ khi việc tiết lộ đó là: • Được phép phù hợp • Liên quan tới yêu cầu kinh doanh được xác định rõ ràng, hợp pháp • Được chấp thuận bởi Bộ phận Pháp chế thông qua thỏa thuận bằng văn bản về bảo mật (Confidentiality Agreement) Trong công ty và đối với các đồng nghiệp, bạn chỉ được chia sẻ thông tin bảo mật dựa theo nhu cầu cần thiết phục vụ cho công việc. Xem Chính Sách Về Bí Mật Thương Mại của chúng ta. THÔNG TIN KINH DOANH NÀO ĐƯỢC COI LÀ “BÍ MẬT”? “Thông tin bí mật” bao gồm thông tin không công khai, nếu bị tiết lộ sai trái, có thể có lợi cho đối thủ cạnh tranh hoặc có hại cho PepsiCo, nhà cung cấp, khách hàng hay bên thứ ba; các tài liệu để nhà đầu tư quyết định mua hay bán chứng khoán của PepsiCo hay chứng khoán của đối tác kinh doanh của chúng ta. Ví dụ, doanh thu, dự báo, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc quan trọng, kế hoạch thu mua, công thức, giá cả, thông tin bán hàng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, các hoạt động tiếp thị và chương trình khuyến mãi không/chưa công khai, thay đổi vị trí quản lý quan trọng, thay đổi kiểm toán viên hay việc hủy báo cáo của kiểm toán viên, và sự kiện liên quan tới chứng khoán của PepsiCo đều được coi là “thông tin bí mật.” 31 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Q & A Giao Dịch Nội Gián Bạn có thể vi phạm luật nếu bạn giao dịch cổ phần dựa trên “thông tin nội bộ.” Trong quá trình làm việc, bạn có thể biết những thông tin bảo mật được coi là “vật tư không được công bố” về PepsiCo, về một trong những khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác kinh doanh hay bên thứ ba khác của PepsiCo. Thông tin được coi là “thông tin bảo mật” khi thông tin đó: • không được công bố công khai rộng rãi, và • là thông tin mà nhà đầu tư bình thường coi là quan trọng trong việc đưa ra quyết định mua hay bán một chứng khoán cụ thể. Bạn không được công khai thông tin bảo mật cho bất kỳ ai bên ngoài công ty, bao gồm các thành viên trong gia đình và bạn bè. Để tham khảo ví dụ về “thông tin bảo mật”, vui lòng xem phần Thông Tin Bảo Mật. Bạn không được giao dịch chứng khoán của PepsiCo hay chứng khoán của một công ty khác có liên quan tới PepsiCo khi bạn có thông tin bảo mật về PepsiCo hay công ty đó. Nghiêm cấm thương mại này áp dụng cho tất cả giao dịch chứng khoán của PepsiCo, bao gồm việc mua hay bán chứng khoán của PepsiCo, thực hiện việc lựa chọn, bán đơn vị cổ phiếu giới hạn và tăng hay giảm vốn đầu tư của bạn đối với chứng khoán của PepsiCo thông qua 401(k) của bạn. Thêm vào đó, bạn không được phép liên quan tới các hoạt động ngăn cản hay bù đắp việc giảm giá trị thị trường hay cổ phiếu của PepsiCo (bao gồm mua bán các công cụ tài chính như hợp đồng trả trước có kỳ hạn thay đổi, quyền tùy chọn, quỹ trao đổi hoặc chuyển đổi cổ phần hay dính líu vào việc buôn bán ngắn hạn). Bạn cũng có thể không nắm giữ chứng khoán của PepsiCo trong tài khoản phụ hay thế chấp cổ phần của PepsiCo hay lựa chọn cổ phiếu của PepsiCo làm vật bảo lãnh cho một khoản vay hay tương tự. TÔI KHÔNG LÀM VIỆC LIÊN QUAN TỚI CỔ PHẦN HAY CHỨNG KHOÁN. VIỆC NGHIÊM CẤM GIAO DỊCH NỘI BỘ CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG? Có, bất cứ ai biết về thông tin bí mật có thể vi phạm luật giao dịch nội bộ nếu họ tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba mà sau đó bên thứ ba này có thể giao dịch cổ phần dựa trên những thông tin đó hay nếu bản thân họ giao dịch cổ phần dựa trên những thông tin bí mật này. Thậm chí trong những cuộc đối thoại thường ngày với gia đình và bạn bè, bạn cũng phải thận trọng và không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào của công ty chúng ta. 32 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Q & A Quyền Riêng Tư Nếu bạn có thể tiếp cận với những thông tin cá nhân, hãy giữ tính bảo mật và bảo vệ thông tin này. Nếu bạn tiếp cận với dữ liệu thông tin nhận dạng cá nhân của các nhân viên, Hội Đồng Quản Trị, các nhà cung cấp, nhà thầu hay khách hàng hoặc hệ thống duy trì thông tin này, bạn phải tuân thủ mọi chính sách được áp dụng và luật pháp liên quan tới việc thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu nhận dạng cá nhân. Bạn phải: • Chỉ được truy cập thông tin cá nhân cho mục đích công việc hợp pháp • Cất giữ và tiêu hủy thông tin cá nhân một cách an toàn • Chỉ chuyển giao thông tin cá nhân thông qua việc mã hóa một cách an toàn – cho bên được cấp phép và có bổn phận bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó • Ngay lập tức báo cáo bất kỳ vi phạm về quyền riêng tư hay rủi ro bảo mật tiềm ẩn nào cho Bộ phận Pháp chế Nhiều nước có các luật lệ và chỉ thị quy định việc trao đổi qua các biên giới quốc gia một số thông tin cá nhân cụ thể của nhân viên công ty chúng ta. Chúng ta tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư được áp dụng tại các quốc gia mà chúng ta có hoạt động kinh doanh. Hãy tham khảo Bộ phận Pháp chế nếu bạn có tham gia một dự án mà bạn được yêu cầu chuyển thông tin nhận dạng cá nhân ra ngoài quốc gia xuất xứ của thông tin đó. Xem Chính Sách Về Thông Tin Cá Nhân của chúng ta. Thông tin với bên ngoài Bạn không được phép phát biểu với tư cách đại diện cho công ty chúng ta. Nếu bạn được liên lạc và được yêu cầu thảo luận về công việc kinh doanh của công ty với bất kỳ ai thuộc giới báo trí, nhà đầu tư hay nhà phân tích thị trường, bạn không được cung cấp bất kỳ thông tin nào. Thay vào ðó, bạn cần trả lời các cá nhân tổ chức ngoài công ty một cách lịch sự rằng bạn không ðýợc phép thảo luận về chủ ðề này, và chỉ dẫn họ tới phát ngôn viên ðýợc chỉ ðịnh trong Chính sách Truyền thông, Nói chuyện trước Công chúng và Xuất bản và Chính Sách Công Khai Thông Tin của bộ phận và khu vực của bạn. Tương tự, khi sử dụng phương tiện truyền thông công cộng bạn phải xác định rõ rằng bạn không phát biểu trong vai trò đại diện của công ty. Bạn phải luôn: • Xác định rằng những vấn đề và quan điểm mà bạn đăng tải là của cá nhân bạn chứ không phải của công ty • Luôn cảnh giác để đảm bảo rằng bạn không tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật nào về PepsiCo • Cố gắng không sử dụng bất kỳ biểu trưng hay thương hiệu nào của PepsiCo hay của bên thứ ba mà không được phép Vui lòng xem Chính Sách Truyền thông, Nói chuyện trước Công chúng và Xuất bản, Chính Sách Công Khai và Chính Sách Truyền Thông Xã Hội. THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC PEPSICO BẢO VỆ? Những ví dụ về thông tin cá nhân phải được bảo vệ bao gồm địa chỉ thường trú và số điện thoại không liên quan tới công việc kinh doanh, số chứng minh thư, lương và thông tin bồi thường khác, hồ sơ năng lực làm việc và thông tin liên quan tới tiền gửi ngân hàng, trợ cấp, nghỉ phép và lịch sử bệnh lý. NHỮNG VÍ DỤ VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VI PHẠM CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TA? Khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, dù ở bên ngoài hay trong công ty hay liên quan tới công việc của bạn, bạn không bao giờ được đăng ảnh chụp, hình ảnh, đoạn video hay âm thanh về các cơ sở vật chất của chúng ta; không bao giờ được sử dụng biểu trưng của PepsiCo, thương hiệu hay những dữ liệu bản quyền mà bạn không được phép; không bao giờ được thể hiện hay để lại ấn tượng rằng quan điểm của bạn là quan điểm của công ty chúng ta. 33 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Thực Hiện Bảo Mật Thông Tin Để bảo vệ hệ thống thông tin của chúng ta, bạn không bao giờ được: • Chia sẻ những mật khẩu hệ thống PepsiCo của bạn với bất kỳ ai • Không chú ý giám sát máy tính xách tay hay những thiết bị di động khác khi di chuyển hay tại những nơi có thể bị lấy trộm • Tải phần mềm trái phép hay không được cấp phép về máy tính của PepsiCo Nếu bạn nghi ngờ có lỗ hổng dữ liệu hay bất kỳ tình huống nào mà dữ liệu bị xâm hại, bao gồm việc mất hay ăn cắp máy tính xách tay hay thiết bị cầm tay, ngay lập tức báo cáo tình huống này với đội hỗ trợ kỹ thuật khu vực bạn hoặc HelpDesk. Sở Hữu Trí Tuệ Luôn sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng ta và các tài sản trí tuệ khác một cách phù hợp. Sở hữu trí tuệ của chúng ta là tài sản vô giá phải được bảo vệ mọi lúc. Sở hữu trí tuệ bao gồm thương hiệu, nhãn hàng hóa, thiết kế bao bì, biểu trưng, bản quyền, các phát minh, bằng sáng chế và các bí mật thương mại. Bạn không bao giờ được cho phép bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng ta hay tài sản trí tuệ khác mà không có sự ủy quyền hợp lệ và thỏa thuận cấp phép được Bộ phận Pháp chế (Legal) chấp thuận. Thêm vào đó, thương hiệu của chúng ta không bao giờ được sử dụng theo cách làm giảm giá trị, làm mất danh dự hay xúc phạm khác. Tài sản trí tuệ của chúng ta cũng bao gồm kết quả công việc của nhân viên. Là một nhân viên công ty, bất kỳ công việc nào bạn tạo ra, toàn bộ hay một phần, liên quan tới nghĩa vụ công việc của bạn, và/hoặc sử dụng thời gian, nguồn lực hay thông tin của công ty, đều thuộc về công ty Pepsi. Cụ thể, những phát minh, ý tưởng, khám phá, cải tiến, tác phẩm nghệ thuật, quy trình, thiết kế, phần mềm hay bất kỳ tài liệu khác bạn tham gia tạo ra hay là tác giả có liên quan tới công việc của bạn tại công ty chúng ta đều thuộc về PepsiCo. Bạn nên báo cáo ngay lập tức tất cả phát minh liên quan tới hoạt động kinh doanh của chúng ta, để phát minh đó có thể nhận được sự bảo vệ như những tài sản trí tuệ khác của công ty chúng ta. Hệ Thống Email, Internet và Thông Tin Bạn phải sử dụng tài khoản email và internet của công ty một cách có trách nhiệm và bảo vệ tính bảo mật của hệ thống thông tin. Hệ thống công nghệ thông tin là nhân tố cốt lõi của hoạt động kinh doanh của chúng ta và được cung cấp cho mục đích kinh doanh. Việc bạn sử dụng hệ thống này phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Các Tiêu Chuẩn Sử Dụng Được Thừa Nhận. Bạn có thể sử dụng điện thoại, email và internet cho mục đích cá nhân một cách không chủ đích và hợp lý nếu việc sử dụng đó không: • Tiêu tốn một lượng lớn thời gian hay nguồn lực • Làm ảnh hưởng tới công việc của bạn và của người khác • Liên quan tới vấn đề phi pháp, tình dục lộ liễu, phân biệt đối xử hay những vấn đề không phù hợp • Liên quan tới quyền lợi kinh doanh bên ngoài • Vi phạm Quy Tắc hay bất kỳ chính sách nào của công ty Tuy chúng ta thường không kiểm soát việc sử dụng hệ thống thông tin của nhân viên, PepsiCo vẫn duy trì quyền kiểm soát, ghi chép, công khai, kiểm toán, và xóa bỏ không thông báo trước, về bản chất và nội dung của hoạt động nhân viên sử dụng email, điện thoại, hộp thư thoại, internet và các hệ thống khác với sự cho phép của chính quyền địa phương. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Tiêu Chuẩn Sử Dụng Internet Được Công Nhận và Tiêu Chuẩn Sử Dụng Thư Điện Tử Được Công Nhận. 34 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Trách Nhiệm với Các Cổ Đông Của Chúng Ta Phòng Tuân Thủ Đạo Đức Kinh Doanh Toàn Cầu Bạn có thể liên hệ đặt câu hỏi với Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức Toàn Cầu bất kỳ lúc nào. • Đối với những yêu cầu chung, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com • Để yêu cầu các chương trình đào tạo của chúng ta, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com • Để đặt câu hỏi và nêu lên quan ngại về xung đột quyền lợi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com • Bạn có thể gửi thư qua đường bưu điện tới Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức Toàn Cầu, PepsiCo, Inc., theo địa chỉ 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số fax: 914-249-8086 Mục Đích Đằng Sau Việc Làm Của Chúng Ta Thực hiện Quy Tắc Của Chúng Ta 35 Điều Tra Vi Phạm PepsiCo ghi nhận nghiêm túc tất cả báo cáo vi phạm. Tất cả báo cáo về những nghi ngờ vi phạm Quy Tắc của chúng ta hoặc luật pháp phải được kiểm tra một cách nghiêm túc và nhanh chóng. Để xử lý một cách thỏa đáng, Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức Toàn Cầu sẽ cử (các) điều tra viên tới kiểm tra mọi trường hợp báo cáo về nghi ngờ vi phạm Quy Tắc. (Các) điều tra viên sẽ: • Hành động một cách khách quan để xác định sự thật thông qua việc phỏng vấn hay điều tra tài liệu. • Liên hệ với các nhân viên có thể biết về (những) trường hợp bị tình nghi • Đề xuất những hành động khắc phục và/hoặc các biện pháp kỷ luật nếu thích hợp Theo luật pháp và quy định được áp dụng, PepsiCo cố gắng: • Bảo vệ sự bí mật của các cá nhân liên quan, ở mức tối đa • Thông báo cho nhân viên về sự buộc tội chống lại nhân viên đó khi việc công khai không làm ảnh hưởng tới cuộc điều tra. • Khi được phép, cho phép nhân viên được kiểm tra và đính chính thông tin được báo cáo Nếu được yêu cầu, bạn phải hoàn toàn hợp tác với cuộc thẩm vấn hoặc điều tra. Các Biện Pháp Kỷ Luật Nếu bạn vi phạm Quy Tắc, Công Ty sẽ có biện pháp kỷ luật phù hợp. Tuân theo Quy Tắc và tuân thủ chính sách và luật pháp khi bạn làm việc với tư cách là đại diện của PepsiCo là một điều kiện tuyển dụng yêu cầu bạn thực hiện. Vi phạm Quy Tắc, chính sách hay luật pháp có thể dẫn tới: • Biện pháp kỷ luật, bao gồm và có thể lên đến chấm dứt hợp đồng lao động, phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm Quy Tắc. • Trong trường hợp vi phạm luật pháp, những hình phạt dân sự và/hoặc hình sự có thể được thực thi bởi cơ quan nhà nước hay tòa án Quy Tắc Ứng Xử Của Chúng Ta Không Phải Là Một Bản Hợp Đồng Quy Tắc của Chúng ta không phải là một bản hợp đồng. Quy Tắc không truyền tải bất kỳ quyền lợi công việc cụ thể nào hoặc đảm bảo công việc cho bất kỳ giai đoạn cụ thể nào. 36 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Thực Hiện Quy Tắc Ban Hành Và Sửa Đổi Quy Tắc của Chúng Ta Hội Đồng Quản Trị của Công Ty có trách nhiệm phê duyệt và ban hành Quy Tắc. Ngày có hiệu lực của Bộ Quy Tắc này là ngày 01 tháng 10 năm 2012 với những sửa đổi được thông qua vào ngày 01 tháng 10 năm 2014. Quy Tắc sẽ được Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức Toàn Cầu kiểm tra định kỳ để xác định xem có cần sửa đổi hay không do những thay đổi về pháp luật hay quy định, những thay đổi trong kinh doanh hoặc môi trường kinh doanh của chúng ta. Hội Đồng Quản Trị phải phê duyệt bất kỳ thay đổi nào về Quy Tắc. Sự Công Nhận Hàng năm, PepsiCo cung cấp Bộ Quy Tắc Ứng Xử cho các nhân viên của mình và tiến hành các khóa đào tạo thường niên trực tuyến về Quy Tắc Ứng Xử cho các nhân viên qua mạng Internet và email. Nhân viên tham gia khóa học trực tuyến và Hội Đồng Quản Trị cần xác nhận đã đọc và hiểu Quy Tắc. Họ cũng phải xác nhận tuân thủ Quy Tắc, và công khai bất kỳ xung đột quyền lợi tiềm ẩn nào hoặc bất kỳ ngoại lệ nào khác liên quan tới việc tuân thủ Quy Tắc. Không hoàn thành quy trình chứng nhận có thể được coi là vi phạm Quy Tắc và phải nhận hình thức kỷ luật và/hoặc chịu sự kiểm tra năng lực làm việc tùy ý của công ty nếu luật pháp cho phép. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù bạn không đọc Quy Tắc, việc ký vào bản công nhận hoặc chứng nhận trực tuyến cũng không miễn trừ bổn phận tuân thủ Quy Tắc của bạn. Công Bố Sự Khước Từ Bất kỳ sự khước từ nào đối với Quy Tắc đều yêu cầu sự chấp thuận trước bằng văn bản của Giám Đốc Tuân Thủ Đạo Đức hay, trong những hoàn cảnh cụ thể, là của Hội Đồng Quản Trị hay một Ủy Ban xử lý việc khước từ. Nếu được yêu cầu bởi luật pháp khả dụng, sự khước từ sẽ được công bố nhanh chóng theo yêu cầu của luật pháp. 37 QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU Thực Hiện Quy Tắc Bảo Mật. Miễn Phí. 24 giờ một ngày. Hãy Lên Tiếng! (Speak Up!) Mọi nhân viên của PepsiCo đều có trách nhiệm làm việc một cách có đạo đức và tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta. Nếu bạn nhìn thấy hay nghe thấy điều gì mà bạn tin là phạm pháp hay vi phạm Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta. . . Hãy Lên Tiếng! Báo cáo những quan ngại của bạn với người giám sát, quản lý bộ phận Nhân sự hoặc đường dây Speak Up. Khi liên lạc với đường dây Speak Up, bạn có thể ẩn danh nếu bạn muốn. Sử dụng đường dây Speak Up để báo cáo: • Hồ sơ tài chính không chính xác • Làm trái quy tắc về kế toán và kiểm toán • Hối lộ, tham nhũng hay những thanh toán phi pháp • Hành vi phạm tội hay vi phạm luật pháp • Phân biệt đối xử hay lạm dụng • Vấn đề về chất lượng sản phẩm • Những mối nguy hiểm về an toàn và môi trường • Xung đột quyền lợi • Trộm cắp hoặc lừa gạt • Bạo lực nơi làm việc Chính sách của PepsiCo bảo vệ những nhân viên nêu lên quan ngại với thiện chí chống lại sự trả đũa. Liên hệ với đường dây Speak Up bằng điện thoại hay thông qua trang mạng. Để biết số điện thoại Speak Up, hãy xem Danh Sách Số Điện Thoại Đường Dây Speak Up tại trang web www.pepsico.com, hoặc có thể liên hệ Đường Dây Speak UpTrực Tuyến tại www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp. Số điện thoại Speak Up có thể thay đổi mà không cần báo trước. Thông tin mới nhất có tại trang web www.PepsiCo.com. Do luật pháp về quyền riêng tư ở một số nước và ở khu vực Liên Minh Châu Âu, đường dây Speak UP có thể chỉ cho phép cuộc gọi về một số vấn đề cụ thể như vấn đề về kế toán, tài chính, kiểm toán và hối lộ. Ở những nước này, hãy liên hệ với quản lý bộ phận Nhân Sự của bạn để báo cáo những vấn đề khác. 38 39 PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NY 10577 www.pepsico.com © 2012-2014 PepsiCo, Inc. Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu của PepsiCo bao gồm nhiều nhãn hiệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvietnamese_gcoc_2014_6001.pdf
Tài liệu liên quan