Tài sản cố định thuê tài chính các vấn đề về thuế và kế toán

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua hoặc cung cấp máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. Sự phát triển của hoạt động cho thuê tài chính đồng nghĩa với việc mở ra cho các doanh nghiệp ra một loại hình tín dụng mới, nguồn vốn mới phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Qua sự phát triển và cạnh tranh giữa các công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp có thể tìm được một cái giá “mua sắm” trang thiết bị thấp nhất. Để tạo điều kiện cho sự phát triển của hoạt động cho thuê tài chính, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đã được ban hành trong đđó có các qui định về thuế và kế toán.

 

doc10 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Tài sản cố định thuê tài chính các vấn đề về thuế và kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuetaichinh(final).doc