Bài giảng Cắt may - Bài 12: Thực hành Vẽ và cắt sơ mi nữ cơ bản - Tiết 26: Vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy

1. Kiến thức:

 - Hiểu được quy trình vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản và các yêu cầu kĩ thuật.

2. Kỹ năng:

 - Vẽ, cắt hoàn chỉnh thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy

đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật.

3. Thái độ:

 - Rèn luyện ý thức tổ chức, trách nhiệm trong công việc.

 - Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động .

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Cắt may - Bài 12: Thực hành Vẽ và cắt sơ mi nữ cơ bản - Tiết 26: Vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung tâm KTTH-HN Hương Trà SỞ GD&ĐT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh! Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Môn: Cắt May H×nh d¸ng áo tr­íc ÁO CƠ BẢN Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY 1. Kiến thức : - Hiểu được quy trình vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản và các yêu cầu kĩ thuật. 2 . Kỹ năng : - Vẽ, cắt hoàn chỉnh thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật. 3. Thái độ : - Rèn luyện ý thức tổ chức, trách nhiệm trong công việc . - Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động . Mục tiêu bài học Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ: I. CHUẨN BỊ Dụng cụ : Thước , bút chì , kéo - Vật liệu : Giấy khổ A 0 Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY II. NỘI DUNG THỰC HÀNH: I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC HÀNH: 1. Bài tập thực hành : 1 . Dài áo ( Da ) = 60 2. Rộng vai (Rv) = 38 3. Dài tay ( Dt ) = 50 4. Dài eo sau ( Des) = 35 5. Xuôi vai ( xv) = 4 6. Vòng cổ ( Vc ) = 36 7. Vòng ngực (Vn) = 84 8. Vòng mông ( Vm ) = 88 1. Bài tập thực hành : Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY Vẽ và cắt trên giấy thân trước sơ mi nữ cơ bản theo số đo sau: I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : 2. Trình tự thực hành 2. Trình tự thực hành : II. NỘI DUNG THỰC HÀNH Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY Tính kích thước thiết kế Cắt thân trước Vẽ các đường thiết kế Gấp vải I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : 2. Trình tự thực hành 2. Trình tự thực hành : a. Tính kích thước thiết kế a. Tính kích thước thiết kế Da = 60; Rv = 38; Dt = 50; Des = 35, Vc = 36 , Vn = 84, Vm = 88 STT Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) 1 Nẹp áo 4 2 Giao khuy 1,5 3 Dài áo AX Da 60 4 Hạ nách AC ¼ Vn + 1 22 5 Hạ eo AD Des 35 6 Rộng vai BB1 ½ Rv 19 7 Hạ xuôi vai AB Xv + 1 5 8 Rộng ngang cổ AA 1 1/6 Vc + 0.5 6.5 9 Hạ sâu cổ AA 2 1/6Vc + 1 7 10 Rộng ngang ngực CC 1 ¼ Vn + Cđ(2) 23 11 Rộng ngang eo DD 1 CC 1 – 2 21 12 Rộng ngang gấu XX 1 ¼ Vm + 2 24 13 Sa vạt XX 2 2 II. NỘI DUNG THỰC HÀNH Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY II. Nội dung thực hành I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : 2. Trình tự thực hành 2. Trình tự thực hành : b. Gấp vải a. Tính kích thước thiết kế b. Gấp vải Gấp 2 biên vải trùng nhau, mặt trái ra ngoài. Biên vải ở phía trong người cắt. - Đầu vải bên phải vẽ cổ áo , đầu vải bên trái vẽ gấu áo Vải gấp đôi Biên vải Người cắt Vẽ cổ áo Vẽ gấu áo Mặt trái vải Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY II. Nội dung thực hành I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : 2. Trình tự thực hành 2. Trình tự thực hành : a. Tính kích thước thiết kế b. Gấp vải c. Vẽ các đường thiết kế: c. Vẽ các đường thiết kế : B1: Vẽ các đường dọc B2: Vẽ các đương ngang B3: Vẽ vòng cổ B4: Vẽ đường vai con B5: Vẽ vòng nách B6: Vẽ đường sườn áo B7: Vẽ gấu áo Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY 1,5cm 4cm A B 2 c d X a 1 B 1 c 1 C 2 d 1 X 1 B a 2 22 5 35 6.5 24 21 X 2 23 a 3 k I 19 60 Vải gấp đôi 7 K 1 K 2 I 2 I 1 Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY B5 : Vẽ vòng nách B1: Vẽ các đường dọc B4 : Vẽ đường vai con B6 : Vẽ đường sườn áo B7 : Vẽ gấu áo B2 : Vẽ các đương ngang B3 : Vẽ vòng cổ 1 cm 0.7 cm 0.7 cm 1 cm 1 cm Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY II. Nội dung thực hành d. Cắt các đường thiết kế 2. Trình tự thực hành : II. NỘI DUNG THỰC HÀNH I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : 2. Trình tự thực hành a. Tính kích thước thiết kế c. Vẽ các đường thiết kế : b. Gấp vải d. Cách cắt thân trước : 3. Yêu cầu kỹ thuật 3. Yêu cầu kỹ thuật Kích thước : Đảm bảo chính xác các kích thước thiết kế và khoảng cách gia đường may. b. Đường nét vẽ , cắt : + Đường vẽ : Thể hiện đúng các quy định về đường nét . + Đường cắt : Cách đều đường bao sản phẩm , mép cắt trơn đều. c. Vệ sinh sản phẩm : Sản phẩm cắt sạch sẽ, không nhàu nát . Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY 1,5cm 4cm A B 2 c d X a 1 B 1 c 1 C 2 d 1 X 1 B a 2 22 5 35 6.5 24 21 X 2 23 a 3 k i 1 19 60 Thực hành Vải gấp đôi i i 2 k 2 k 1 Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY 1 cm 0.7 cm 0.7 cm 1 cm 1 cm Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC 1. Bài tập thực hành : IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 2. Trình tự thực hành a. Tính kích thước thiết kế c. Vẽ các đường thiết kế : b. Gấp vải d. Cách cắt thân trước : 3. Yêu cầu kỹ thuật III. THỰC HÀNH IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm thực hành TT Tiêu chí đánh giá sản phẩm Điểm 1 Chuẩn bị đầy đủ vật liệu , dụng cụ 2 2 Đo đúng kích thước thiết kế 2 3 Đúng quy trình 2 4 Nét vẽ , đường cắt đúng 2 5 Vệ sinh , an toàn lao động 1 6 Đúng thời gian quy định 1 Tổng 10 Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM! 1,5cm 4cm A B 2 c d X a 1 B 1 c 1 C 2 d 1 X 1 B a 2 22 35 6.5 24 21 X 2 23 a 3 k I 19 60 VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi 7 K 1 K 2 I 2 I 1 1,5cm 4cm VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi B1: Vẽ các đường dọc 1,5cm 4cm c d B 22 35 60 VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi 5 A X B2: Vẽ các đường dọc VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi B3: Vẽ vòng cổ A B A 1 A 3 A 2 K K 1 K 2 6,5 7 VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi B4: Vẽ đường vai con A B B 1 B 2 B 1 c 1 C 2 23 K VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ J F Vải gấp đôi B5: Vẽ vòng nách 1,5cm 4cm A B 2 c d X a 1 B 1 c 1 C 2 d 1 X 1 B a 2 22 5 35 6.5 24 21 X 2 23 a 3 k i 1 19 60 Thực hành Vải gấp đôi i i 2 k 2 k 1 Bài 12 . Thực hành : VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26 : VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_cat_may_bai_12_thuc_hanh_ve_va_cat_so_mi_nu_co_ban.ppt
Tài liệu liên quan