Báo cáo thói quen sử dụng trang phục công sở của giới nhân viên văn phòng

1. Loại trang phục ưu tiên: Với đối tượng tham gia khảo sát là nhân viên công sở trong độ tuổi từ 23 – 29 thì Trang phục công sở được ưu tiên nhất trong tất cả các loại trang phục, chiếm 65.0%. Trong đó, Nữ giới có mức độ quan tâm vào loại trang phục này cao hơn Nam giới.

2. Người quyết định chính: 55.4% trong tổng số 720 người tham gia khảo sát bị ảnh hưởng bởi sự tư vấn của người khác khi mua sắm trang phục công sở cho bản thân. Trong đó, tỷ lệ Nam giới mua đồ công sở theo lời khuyên của người khác cao hơn nữ giới.

3. Mức độ mua sắm: bình quân từ 1 – 2 lần / 1 tháng.

4. Địa điểm mua sắm: Cửa hàng quần áo thời trang và Cửa hàng chuyên bán trang phục công sở là 2 địa điểm khách hàng thường xuyên mua sắm trang phục công sở nhất. Khi xét về khu vực nghiên cứu thì nhóm đáp viên Hà Nội có thói quen mua sắm ở các Cửa hàng chuyên bán thời trang công sở, thì ở Hồ Chí Minh lại thường xuyên mua sắm tại các Cửa hàng quần áo thời trang khác.

5. Dịp mua sắm: Sau khi nhận lương hoặc những lúc có nhiều tiền là thời điểm mà nhiều người muốn mua sắm trang phục công sở nhất. Ngoài ra, khi muốn Thay thế cho những trang phục cũ cũng là một trong những nhân tố thúc đẩy nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

pdf53 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo thói quen sử dụng trang phục công sở của giới nhân viên văn phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
% 41.0% 2.6% 8. Màu sắc trang phục yêu thích – Nam Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 Áo sơ mi (93.3%) Quần tây (83.9%) Quần Jean (50.8%) Áo thun (35.8%) 6.4% 8.9% 22.5% 49.7% 50.0% 51.4% 61.9% 89.7% Độc đáo, lạ mắt Phong cách Hàn Quốc Cá tính Sang trọng Hiện đại Đơn giản dễ nhìn Trẻ trung, năng động Lịch sự N=360 9. Phong cách và loại trang phục yêu thích - Nam Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 0.1% 4.6% 7.8% 8.9% 12.1% 14.9% 15.6% 27.9% 28.3% 30.1% 30.8% 32.1% 87.9% Phong cách khác Cổ điển Độc đáo, lạ mắt Phong cách Hàn Quốc Quyến rũ Cá tính Dễ thương Đơn giản dễ nhìn Sang trọng Hiện đại Dịu dàng, nữ tính Trẻ trung, năng động Lịch sự Áo sơ mi (93.3%) Quần tây (83.9%) Chân váy (50.8%) Đầm liền (35.8%) N=360 9. Phong cách và loại trang phục yêu thích – Nữ Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 1.Các yếu tố liên quan đến trang phục Chất liệu vải Màu sắc Sự vừa vặn với cơ thể 2.Giá cả Phù hợp túi tiền Bán đúng giá niêm yết Chiết khấu/Giảm giá 3.Xu hướng thời trang Trang phục hợp mốt Trang phục độc lạ Dễ phối với trang phục khác 4.Nơi bán và những tiện ích Quần áo trưng bày dễ lựa chọn Có phòng thử đồ Thái độ phục vụ của nhân viên 10. Các yếu tố quan tâm khi mua sắm Theo mô hình phân tích nhân tố, có 4 nhóm chính:  Nhóm 1: quan tâm đến các kiểu dáng, thiết kế, chất liệu vải, màu sắccủa trang phục  Nhóm 2: quan tâm đến Giá cả  Nhóm 3: quan tâm đến xu hướng thời trang  Nhóm 4: quan tâm đến yếu tố nơi bán và những tiện ích của nơi bán Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 48.9% 57.1% 50.7% 42.9% 42.5% 33.3% 38.1% 48.3% 49.0% 52.4% 51.8% 50.0% 50.4% 43.9% 40.1% 39.3% 33.8% 35.4% 44.3% 3.95 3.92 3.82 3.60 3.61 3.49 3.48 4.03 3.87 3.90 4.01 3.90 3.97 3.84 3.70 3.53 3.37 3.37 3.75 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Hoàn toàn không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Điểm trung bình 10. Các yếu tố quan tâm Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 2.96 3.19 3.26 3.46 3.54 3.54 3.59 3.60 3.68 3.68 3.84 3.86 3.90 3.98 4.04 4.04 4.05 4.07 4.22 4.03 3.77 3.47 3.27 3.86 3.95 4.15 4.08 3.53 3.37 3.96 3.33 3.90 3.97 3.85 3.80 3.60 3.94 3.84 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Đ iể m t ru n g b ìn h Yếu tố ảnh hưởng Nam Nữ 10. Các yếu tố quan tâm – Theo giới tính  Khi lựa chọn trang phục thì nam giới chú trọng đến các thiết kế, kiểu dáng, màu sắc, của loại trang phục và số điểm đánh giá về các yếu tố đó cao hơn nữ.  Trong khi đó thì nữ giới lại khá quan tâm đến thương hiệu, tính thời trang của trang phục và chương trình giảm giá / khuyến mãi khi mà số điểm đánh giá của họ về các yếu tố này cao hơn nam. Các yếu tố họ quan tâm Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 Trong khi nhóm đáp viên từ 23 – 29 tuổi quan tâm đến kiểu dáng, chất liệu vải, màu sắc, của trang phục, thì nhóm 30 – 39 tuổi lại quan tâm hơn đến giá cả. 3.22 3.29 3.38 3.43 3.44 3.51 3.52 3.54 3.56 3.64 3.69 3.71 3.77 3.79 3.86 3.87 3.91 4.08 4.15 3.98 3.44 3.67 3.79 3.52 3.89 3.21 3.95 3.42 4.03 3.96 4.09 4.03 4.16 3.89 4.14 3.93 3.81 3.90 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 K ích cỡ đ a d ạn g T h ái đ ộ củ a n h ân v iên b án h àn g P h ò n g th ử đ ồ T h ư ơ n g h iệu T ín h đ ộ c đ áo , lạ củ a tran g p h ụ c V ị trí cử a h àn g n ằm ở k h u tru n g tâm Q u ần áo trư n g b ày d ễ lự a ch ọ n C ách tư v ấn củ a n h ân v iên b án h àn g N g ư ờ i đ ại d iện th ư ơ n g h iệu H ư ở n g ch iết k h ấu k h i m u a n h iều lo ại tran g p h ụ c K iểu d án g /T h iết k ế B án đ ú n g g iá n iêm y ết D ễ p h ố i v ớ i n h ữ n g tran g p h ụ c k h ác C h ư ơ n g trìn h g iảm g iá sản p h ẩm T ín h x u h ư ớ n g , h ợ p m ố t củ a tran g p h ụ c G iá cả p h ù h ợ p v ớ i tú i tiền M àu sắc tran g p h ụ c C h ất liệu v ải S ự v ừ a v ặn củ a tran g p h ụ c v ớ i cơ th ể Đ iể m t ru n g b ìn h Yếu tố ảnh hưởng 23 - 29 tuổi 30- 39 tuổi 10. Các yếu tố quan tâm – Theo độ tuổi Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 B – Hành vi và thói quen của từng nhóm tiêu dùng thời trang công sở Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 Có 2 nhóm tiêu dùng chính: Nhóm không quan tâm và chỉ mua sắm khi cần thiết (44.0%) Nhóm cực kỳ quan tâm và chạy theo xu hướng (56.0%) Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 43.5% 55.1% 56.5% 44.9% Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết Nam Nữ 50.2% 49.9% 49.8% 50.1% Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết 23 - 29 tuổi 30- 39 tuổi  Nữ thuộc Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng nhiều hơn nam và ngược lại, nam đa phần thuộc Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết.  Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng tập trung nhiều ở độ tuổi 23 - 29 tuổi. Trong khi đó, Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết chiếm phần đông ở độ tuổi 30-39 tuổi. 1. Đặc trưng từng nhóm tiêu dùng Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 20.7% 27.1% 72.1% 64.1% Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết Trang phục công sở của tôi luôn được người khác mua cho Tôi luôn bị ảnh hưởng vào sự tư vấn của người khác khi mua trang phục Khi chọn mua trang phục công sở thì một nửa là quyết định là của tôi và một nửa tôi tham khảo ý kiến người khác Tôi thường tự chọn, mua trang phục và có tham khảo ý kiến từ người khác Tôi luôn luôn là người tự chọn và quyết định mua trang phục công sở cho bản thân 28.1% 20.3% 34.4% 34.2% 19.6% 22.1% 4.7% 9.9% Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết Nhiều hơn 5 lần/tuần 2 - 4 lần/tuần 1 lần/tuần 2 - 3 lần/tháng 1 lần/1 - 2 tháng 1 lần /3 - 4 tháng 2 lần / năm 1 lần / năm 2. Mức độ mua sắm Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 15.8% 16.7% 29.0% 42.9% 43.5% 56.2% 58.7% 65.3% Khi sắp đi phỏng vấn công việc mới Những lúc buồn hay stress Bạn bè / đồng nghiệp rủ rê Thích lúc nào thì mua lúc đó Chuẩn bị cho chuyến đi công tác Thay thế cho những trang phục cũ Khi có những chương trình giảm giá / khuyến mãi Sau khi nhận lương hoặc lúc có nhiều tiền Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết 9.2% 12.9% 23.8% 28.5% 39.7% 48.9% 59.3% 67.2% Những lúc buồn hay stress Khi sắp đi phỏng vấn công việc mới Bạn bè / đồng nghiệp rủ rê Chuẩn bị cho chuyến đi công tác Thích lúc nào thì mua lúc đó Khi có những chương trình giảm giá / khuyến mãi Thay thế cho những trang phục cũ Sau khi nhận lương hoặc lúc có nhiều tiền Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Thời điểm thúc đẩy chi tiêu cho việc mua sắm trang phục công sở nhiều nhất của cả 2 nhóm đều là Sau khi nhận lương hoặc lúc có nhiều tiền. Tuy nhiên, nhóm 1 dường như quan tâm đến chương trình khuyến mãi cao hơn nhóm 2. Nhóm 1: Nhóm 2: 3. Thời điểm mua sắm Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 1.3% 8.8% 21.5% 33.1% 43.5% 59.0% 77.9% 81.4% 3.0% 12.9% 19.9% 36.2% 44.4% 46.7% 71.2% 72.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Khác Tiệm quần áo cũ Chợ Mua qua mạng Tự đặt may Siêu thị Trung tâm thương mại Cửa hàng quần áo chuyên bán trang phục công sở Cửa hàng quần áo thời trang Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết 4. Địa điểm mua sắm Nhóm 1 thích mua sắm tại các Trung tâm thương mại hơn nhóm 2. Tỷ lệ mua sắm tại Trung tâm thương mại của nhóm 1 cao hơn nhóm 2 là 12.3%. Tuy nhiên, cả 2 nhóm đều có chung sở thích là mua sắm trang phục công sở tại Siêu thị. Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 3.56 3.62 3.67 3.67 3.75 3.76 3.86 3.86 3.92 3.97 4.01 4.02 4.02 4.07 4.08 4.08 4.09 4.14 4.17 3.21 3.16 3.54 3.41 3.29 3.26 3.41 3.58 3.61 3.74 3.81 3.84 3.67 3.77 3.71 3.95 3.83 3.84 3.92 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Đ iể m t ru n g b ìn h Các yếu tố Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Các yếu tố liên quan đến trang phục (kiểu dáng, thiết kế, chất liệu vải, màu sắc) được nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết quan tâm hơn hẳn. Vì vậy mà số điểm họ đánh giá cho các yếu tố này cũng cao hơn so với nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng. 5. Yếu tố quan tâm Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 5.Người mua sắm cùng Chồng/Vợ và Bạn bè/ đồng nghiệp là 2 đối tượng mà cả hai nhóm đều thích đi mua sắm cùng. Tuy nhiên, nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng thường đi mua sắm với Người yêu hơn. 1.3% 8.5% 10.4% 12.6% 27.8% 38.8% 3.2% 11.7% 7.2% 14.9% 29.8% 32.8% Bố Anh trai / em trai Mẹ Người yêu Chị gái / em gái Một mình Bạn bè / đồng nghiệp Chồng / vợ Nhóm chỉ mua sắm khi cần thiết Nhóm quan tâm và chạy theo xu hướng Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 3.THUỘC TÍNH ĐÁP VIÊN Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 Thuộc tính đáp viên 3.5% 20.3% 21.7% 54.6% Nhân viên công chức chính phủ Chuyên viên ( Kỹ sư, Bác sỹ, Giáo viên) Nhân viên văn phòng cấp quản lý Nhân viên văn phòng Nghề nghiệp 0.3% 0.7% 1.7% 2.1% 6.4% 20.7% 32.8% 35.4% Trên 50.000.000 VNĐ 30.000.001 - 40.000.000 VNĐ 25.000.001 - 30.000.000 VNĐ 20.000.001 - 25.000.000 VNĐ 15.000.001 - 20.000.000 VNĐ 10.000.001 - 15.000.000 VNĐ 7.000.001 - 10.000.000 VNĐ 5.000.001 - 7.000.000 VNĐ Thu nhập 50% 50% Tỉnh thành Hà Nội Hồ Chí Minh 50% 50% Tuổi 23 - 29 tuổi 30- 39 tuổi 50% 50% Giới tính Nam Nữ Copyrights @ W&S Co., Ltd. 2012 WEBSITE  Client site:  Member site: The copyright of this report belongs to W&S Company Limited. The results (anlyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from W&S Company Limited (also include its website address CONTACT INFORMATION: W&S Company Limited Address: Floor 10, Room A, 40 Pham Ngoc Thach St., Ward 6, District 3, HCMC. Phone: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216 Email: info@vinaresearch.jp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_thoi_quen_su_dung_trang_phuc_cong_so_cua_gioi_nhan_v.pdf
Tài liệu liên quan