Đào tạo thiết kế và giác sơ đồ

- Cho phép người sử dụng có thể xử lý rập mẫu chuyển từ cách làm tay sang làm trực

tiếp trên máy:

• Thiết kế rập với thông số thực tế (so với cách làm tay không phải bôi tẩy xóa

nhiều lần nếu vẽ sai hay ñường vẽ không chuẩn hoặc ñẹp)

• ðọc các file khách hàng ñã xử lý sẵn bằng hệ thống của họ (giúp người sử

dụng không cần qua dịch vụ in như trước)

• Lưu giữ rập giấy vào máy ( không chiếm nhiều diện tích xưởng và kích thước

rập ñược giữ nguyên)

• ðo và chỉnh rập 1 size, các size khác tự ñộng cập nhập theo (so với cách làm

tay là phải chỉnh từng size một)

• Nhảy size trên rập cơ bản, tự ñộng hình thành các size (với cách làm tay phải

làm từng size, vẽ từng ñường )

• Ra ñường may một size, tự ñộng các size khác cũng có (nếu làm bằng tay

phải khai báo ñường may cho từng size)

• Thiết lập bảng chi tiết, kiểm sóat ñược số lượng, lọai vải

- Tạo và sắp xếp chi tiết trong sơ ñồ ñể biết ñịnh mức vải ñặt hàng và sản xuất:

• Tạo ñược nhiều sơ ñồ cùng một lúc, quản lý các tập tin dễ dàng và có thể

thay ñổi thông tin bất kỳ lúc nào (khổ vải, tỉ lệ từng size ). Nếu làm tay phải

làm lại từ ñầu cho sơ ñồ và mất gấp ñôi thời gian

• Kiểm sóat ñược chi tiết lớn nhỏ, làm tay sẽ dễ bỏ quên chi tiết nhỏ.

• Sắp xếp chi tiết dễ dàng và thấy ñược cả chiều dài sơ ñồ trên một màn hình.

Khó khăn khi làm tay là phải bò, dễ bẩn quần áo vì giấy can

pdf184 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đào tạo thiết kế và giác sơ đồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số nhảy muốn sao chép cho ñiểm P4. CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương - Trong khung X apply & Y apply, tùy theo cách tính của người sử dụng lựa chọn, nếu: • Chọn Increment: tăng dần thông số nhảy trên ñiểm theo trục X/Y, có nghĩa là nếu tại ñiểm này ñã có sẵn thông số nhảy, nó sẽ tự ñộng cộng dồn thông số cũ và thông số mới vào nhau. • Chọn Substitute: thay thế thông số nhảy cũ ñã có sẵn trên ñiểm theo thông số mới cho trục X/Y • Chọn Don’t Change: giữ nguyên thông số nhảy cũ trên ñiểm theo trục X/Y. - Khai báo xong bấm Ok - ðặt chi tiết nhảy vào vùng Mask bằng Auto Place All Patterns - Bấm biểu tượng liên kết ñiểm Associate All patterns points - Bấm Calculate Grading ñể nhảy tự ñộng 8.2.10.) Insert Increment X and Y: cho phép tạo công thức nhảy tăng dần theo trục X/Y trên ñiểm ñược chọn - Gọi rập từ Modaris thông qua Launching Easy Grading - Mở bảng thông số - Mở miền tính toán ñã khai báo sẵn cùng với các công thức cố ñịnh trên chi tiết CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương - Dấu các miền khai báo trước khi làm công thức bằng Display Regions - Thể hiện các tên ñiểm trên chi tiết mặt nạ bằng Display Mask Patterns Points Name - Bấm chọn chế ñộ Point Mode, bấm chọn ñiểm, chuột phải, bấm chọn chức năng Insert Increment X & Y, xuất hiện hộp thoại, nhập số cần nhảy trong Formula X/Y hoặc có thể bấm chuột vào biểu tượng ñể gọi thông số nhảy từ bảng thông số. Theo hình mô tả dưới ñây lập công thức nhảy tại ñiểm ngang ngực trước P2 - Khai báo xong bấm OK - ðặt chi tiết nhảy vào vùng Mask bằng Auto Place All Patterns - Bấm biểu tượng liên kết ñiểm Associate All patterns points - Bấm Calculate Grading ñể nhảy tự ñộng 8.2.11.) Insert Line Extension Formula: tạo công thức nhảy trên ñiểm ñược chọn cho phép tăng chiều dài của ñường tính từ ñiểm chỉ ñịnh mà sẽ trình bày hướng nhảy của ñường ñó. Ví dụ thông số vòng nách trên bảng thông số yêu cầu các size nhảy theo ñường nách cong hoặc ñường nách thẳng - Gọi rập từ Modaris thông qua Launching Easy Grading - Mở bảng thông số CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương - Mở miền tính toán ñã khai báo sẵn cùng với các công thức cố ñịnh trên chi tiết - Dấu các miền khai báo trước khi làm công thức bằng Display Regions - Thể hiện các tên ñiểm trên chi tiết mặt nạ bằng Display Mask Patterns Points Name - Bấm chọn chế ñộ Point Mode, bấm chọn ñiểm P1 (nhảy nách thẳng theo hình minh hoạ) hoặc ñiểm P3 (nhảy nách cong theo hình minh hoạ), chuột phải, bấm chọn chức năng Insert Line Extension Formula, xuất hiện hộp thoại, trong khung Extend Value, có thể nhập giá trị trực tiếp hoặc bấm biểu tượng ñể chọn thông số ñược cho từ bảng. - Vào khung Curve chỉ vị trí hướng nhảy từ ñiểm P3 ñến P5 nếu theo hình minh hoạ nách cong (hoặc từ ñiểm P1 ñến P2 nếu theo hình minh hoạ nách thẳng) - Chọn cách tính toán giá trị nhảy theo trục X/Y, vì trong trường hợp ñang nhảy cho vòng nách có liên quan ñến vị trí nhảy ngang ngực là trục Y không muốn thay ñổi, bấm chọn X là Increment và Y là Don’t change - Khai báo xong bấm OK - ðặt chi tiết nhảy vào vùng Mask bằng Auto Place All Patterns - Bấm biểu tượng liên kết ñiểm Associate All patterns points - Bấm Calculate Grading ñể nhảy tự ñộng CHƯƠNG XIV CÁCH RA ðƯỜNG MAY VÀ TẠO GÓC MAY TRÊN RẬP 14.1. Tạo các lọai ñường may khác nhau trên rập: 14.1.1. F4/Line Seam: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương 14.1.2. F4/Del.Line Seam Val: 14.1.3. F4/Piece seam: tạo ñường may trên chi tiết màu xanh có giá trị ñược cho trước Thao tác: + Home chi tiết + Bấm Piece Seam, bấm chuột vào ñường nào muốn ra ñường may, xuất hiện hộp thọai + Bấm phím mũi tên xuống, nhập giá trị cho Beginning và End bằng nhau hoặc khác nhau thì ñường may sau khi tạo ra sẽ // hoặc lệch nhau so với ñường thành phẩm (ðường may lệch nhau thường gặp trong các chi tiết có xẻ tà hoặc ñáy quần). Nhập xong bấm Enter 14.1.4. F4/Del.Piece Seam Val: xóa ñường may ñược tạo bởi Piece Seam Thao tác: + Home chi tiết + Bấm Del.Piece Seam Val, bấm chuột vào ñường nào muốn xóa ñường may 14.1.5. F4/Fusing Value: tạo chi tiết lót từ ñường may ñược giảm từ chi tiết chính mà có giá trị ñường may ñược tạo bởi Line Seam hoặc Piece Seam Thao tác: + Vào Sheet/Copy chi tiết chính có ñường may + Trên chi tiết mới ñược sao chép, bấm Fusing Value CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + Bấm chuột vào ñường, xuất hiện hộp thọai, bấm phím mũi tên xuống, nhập giá trị giảm ñường may không sử dụng trong khung Beginning & End, rồi bấm Enter 14.1.6. F4/Del. Fusing Val: phục hồi lại giá trị ñường may gốc ñược giảm bởi Fusing Value Thao tác: Home chi tiết, bấm Del.Fusing Val, bấm chuột vào ñường nào muốn lấy lại ñường may gốc 14.1.17. F4/Exchange: lật ñường may ñược tạo bởi Line Seam hoặc Piece Seam bị ẩn bên trong chi tiết Thao tác: + Home chi tiết + Chi tiết sau khi ra ñường may ñược tạo bởi Line Seam hoặc Piece Seam mà không thấy xuất hiện + Bấm Exchange, bấm chuột vào ñường 14.2. Chặt góc may có sẵn từ thư viện hoặc tạo một góc may mới: 14.2.1. F4/Change Corner: 14.2.2. Menu Corner Tools/ Create Corner: cho phép tạo góc may với giá trị ñược cho bởi người sử dụng Thao tác: + Bấm vào Create Corner, xuất hiện hộp thọai CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + Bấm chọn phím Tab, xuất hiện một menu + Bấm chọn lọai góc tương ứng cần tạo, bấm Enter + Tùy theo lọai góc sẽ xuất hiện lọai giá trị yêu cầu nhập khác nhau + Bấm phím mũi tên xuống, nhập giá trị, bấm Enter + Vào menu con của Change Corner, bấm chọn góc mới tạo, bấm vào góc may trên chi tiết muốn thay ñổi. 14.3. Bài tập thực hành: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương CHƯƠNG XV CÁCH THỐNG KÊ CHI TIẾT ðỂ CHUẨN BỊ CHO PHẦN SƠ ðỒ 15.1. Mở chi tiết ñối xứng: 15.1.1. F5/Sym2Pts: 15.2. Vẽ canh vải và canh ghi chú: 15.2.1. F4/Axis: 15.3. ðặt tên chi tiết: 15.3.1. Menu Edit/Edit: 15.3.2. F4/Exchange data: 15.3.3. F4/Swap Piece Name: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương 15.4. Lập bảng thống kê chi tiết: 15.4.1. F8/Variant: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương * Cách sử dụng các menu con của bảng chi tiết* 15.4.1.1. Sprd/Graphic: vừa trình bày vùng hình ảnh vừa trình bày vùng thông tin 15.4.1.2. Spreadsheet: trình bày mỗi vùng thông tin 15.4.1.3. Graphic: trình bày mỗi vùng hình ảnh 15.4.1.4. Menu Variant: + Variant: lập một bảng chi tiết mới trực tiếp từ bảng ñang mở. Sau khi tạo ra bảng mới, tự ñộng ñóng lại bảng cũ CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + Coy Variant: sao chép bảng ñang mở thành một tên mới. Thao tác: mở bảng chi tiết muốn sao chép, vào Copy Variant, xuất hiện hộp thọai New Variant Name, nhập tên bảng chi tiết mới, bấm Enter. Tòan bộ thông tin chi tiết sẽ ñược sao chép tương tự vào trong bảng mới + Insert Variant: chèn bảng chi tiết khác vào bảng ñang mở hiện tại Thao tác: - Mở bảng chính muốn chèn bảng khác vào nó - Bấm Insert Variant, xuất hiện hộp thọai, bấm phím Tab, trình bày một menu, bấm chọn tên bảng muốn chèn, rồi bấm Enter - Lập tức tòan bộ thông tin của bảng sẽ chèn vào trong bảng hiện tại 15.4.1.5. Menu Piece Article: + Duplicate piece article: sao chép chi tiết trong bảng Thao tác: chọn chi tiết muốn sao chép trong vùng thông tin trước, bấm Duplicate tự ñộng sẽ ra thêm một chi tiết mới + Delele Piece Article: xóa chi tiết dư trong bảng Thao tác: chọn dòng chi tiết muốn xóa, bấm Delete Không nên ñể bảng chi tiết bị biến dạng trong vùng làm việc của mã hàng, ñể khắc phục thì phải vào bảng chi tiết, xóa dòng trống nào nằm trong vùng thông tin + Sort: sắp xếp các lọai vải cùng ký tự trong cột Fabric Thao tác: bấm Sort tự ñộng làm + Focus Piece on desk: kích họat chức năng cho phép phóng to chi tiết trong vùng làm việc khi chọn một chi tiết bất kỳ trong bảng chi tiết Thao tác: bấm chọn Focus, bấm chọn một chi tiết bất kỳ trong bảng, lập tức chi tiết tương ứng trong vùng làm việc phóng to + Nb Articles: sắp xếp số lượng chi tiết trên một dòng trong vùng hình ảnh Thao tác: bấm Nb Articles, xuất hiện hộp thọai, nhập số chi tiết, bấm Enter. ðặt chuột vào vùng hình ảnh, bấm phím .Del ñể sắp xếp lại + Phím Enter: phóng to chi tiết trong vùng hình ảnh + Selection: chọn nhiều chi tiết ñể xử lý một công việc nào ñó Thao tác: bấm Selection, giữ Shift, bấm chọn chi tiết trong vùng hình ảnh. Chi tiết nào ñược chọn sẽ có ñường viền sang lên. CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + Insert Article: kích họat chức năng cho phép khi copy chi tiết sẽ trình bày chi tiết mới ngay sau chi tiết copy Thao tác: bấm Insert Article trước, sau ñó chọn chi tiết bấm Duplicate + Move article: cho phép di chuyển chi tiết trong vùng hình ảnh Thao tác: - Vào menu Visualization,bấm chuột vào chức năng Table/Placed Mode - Bấm Move Article, bấm chuột vào chi tiết trong vùng hình ảnh di chuyển ñến vị trí nào mình muốn, bấm chuột cố ñịnh 15.4.1.6. Menu Export/Print: + Print: in bảng chi tiết ra máy in nhỏ + Characteristics: in thông tin một cách chi tiết hơn. + Small charact: in thông tin chi tiết hơn Characteristics. 15.5. Bài tập thực hành: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương CHƯƠNG XVI GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DIAMINOV5 - Phần mềm cho phép người sử dụng có thể sắp xếp chi tiết dựa vào những thông tin ñược cho chẳng hạn như khổ vải, tỉ lệ của từng size, chiều ñi của size ñể tìm ñịnh mức tốt nhất cho sản xuất. - Phần mềm cho phép kết nối với các ñịnh dạng như: MDL,IBA,VET - Sơ ñồ sau khi tạo ra có kiểu ñịnh dạng là PLA/PLX - Khổ vải trong sơ ñồ cho phép khai báo tối ña 3m - ðể kích họat chương trình có 2 cách: + Bấm chuột trực tiếp vào biểu tượng Diamino trên nền chuẩn Window + Hoặc vào Start -> Programs -> Lectra -> DiaminoV5-> DiaminoV5 - Xuất hiện một cửa sổ với các vùng như sau: + Vùng menu chính File,Edit,Display chứa các chức năng cho phép tạo, mở, lưu và xử lý sơ ñồ + Vùng chọn là vùng trình bày chi tiết trước khi giác + Vùng thông tin là vùng trình bày các thông tin: tên sơ ñồ, khổ vải, chiều dài, hiệu suất + Vùng giác là vùng trình bày các chi tiết ñã và ñang sắp xếp thành một sơ ñồ + Vùng biểu tượng hổ trợ giác sơ ñồ - Nếu muốn thóat khỏi cửa sổ Diamino, vào File bấm Quit. CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương CHƯƠNG XVII CÁCH KHAI BÁO 1 SƠ ðỒ MỚI HOẶC NHIỀU SƠ ðỒ MỚI CÙNG MỘT LÚC 17.1. Cách khai báo ñường dẫn trước khi tạo, mở hoặc lưu sơ ñồ: B1: Mở DiaminoV5 B2: Vào File bấm Access Path Modification, xuất hiện hộp thọai: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + ðúp chuột vào khung Import, chọn ñường dẫn ñến thư mục mã hàng muốn làm sơ ñồ, bấm OK + Bấm chuột vào biểu tượng tam giác xanh xanh ñỏ ñỏ theo thứ tự ñể copy ñường dẫn cho các khung phía dưới + Kiểm tra khung Geometry format phải có ñủ 3 kiểu ñịnh dạng: IBA/VET/MDL + Kiểm tra khung Marker Format khung Input và Output phải là PLX + Bấm OK 17.2. Cách khai báo một sơ ñồ mới: B1: Chọn ñường dẫn trước B2: Vào File bấm New, xuất hiện hai hộp thọai: + Hộp thọai Marker Generalities: cho phép khai báo thông tin chung của sơ ñồ: tên sơ ñồ, khổ vải, lọai vải CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + Hộp thọai Marker Composition: cho phép khai báo mã hàng, bảng chi tiết, tỉ lệ của từng size, chiều ñi Mã sơ ñơ Thơ tơ ơu tiên cơa sơ ñơ Dòng ghi chú Chiơu dài bàn cơt Khai báo biên vơi nơu khơ vơi có cơng biên Khai báo tính chơt vơi ñơ rang buơc xoay lơt cơa chi tiơt Mã vơi ñơ quơn lý kho Hiơu suơt giơ ñơnh Khơang cách hơ giơa các chi tiơt Khơang cách 4 mơt cơnh sơ ñơ CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương - ðúp chuột vào dòng tương ứng với cột Model name, xuất hiện hộp thọai, bấm chọn tên mã hàng, bấm OK - ðúp chuột vào cột kế tiếp Variant name, xuất hiện hộp thọai, bấm chọn tên bảng chi tiết, bấm OK - ðúp chuột vào cột size, xuất hiện hộp thọai chọn 1 size, bấm OK. Chọn xong size có dấu hai chấm phía sau, ví dụ S:, xóa dấu hai chấm nếu không muốn thể hiện trong sơ ñồ - Nhập 0 hoặc 1 là chiều lên hoặc xuống của một size trong khung Dir - Nhập số thứ tự của trang trong khung Group, thông thường là 1, trường hợp ñi sơ ñồ cụm thì mới ñánh số thứ tự 1,2,3,4 cho từng size - Nhập số lượng vào khung Qty - Tương tự khai báo thêm size cho các dòng phía dưới hoặc sử dụng biểu tượng ở phía trên hộp thọai, bằng cách bấm vào số thứ tự ñầu dòng khai báo, biểu tượng ñược kích họat: : sao chép một dòng thành nhiều dòng : chèn một dòng trắng : xóa một dòng ñược chọn Mã hàng Bơng chi tiơt Size CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương : xóa tòan bộ các dòng khai báo - Khai báo xong, bấm nút Save lưu lại, xuất hiện hộp thọai, yêu cầu xác nhận lại ñường dẫn Library và tên sơ ñồ Marker có ñúng không - ðồng ý lưu bấm OK 17.3. Cách khai báo nhiều sơ ñồ mới cùng một lúc: B1: Kích họat chương trình Marker Creation ở nền chuẩn Window hoặc trong Start - > Programs -> Lectra -> DiaminoV5 B2: Bấm chọn biểu tượng ñể khai báo ñường dẫn, xuất hiện hộp thọai vào bấm chuột vào biểu tượng , xuất hiện hộp thọai khác, bấm chọn ñường dẫn ñến thư mục mã hàng, bấm OK CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương B3: ðể thể hiện các phần thông tin chính cho việc khai báo sơ ñồ, bấm vào biểu tượng , xuất hiện hộp thọai, bấm chuột vào ô tương ứng với cột Visible và dòng thông tin sao ô ñánh dấu chéo, bấm OK CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương B4: Bấm chuột vào biểu tượng , xuất hiện hộp thọai, bấm chọn tên mã hàng, bấm Open B5: Nếu mã hàng có nhiều bảng chi tiết, sẽ xuất hiện hộp thọai, bấm chọn tên bảng chi tiết, bấm OK B6: Chọn xong bảng chi tiết, xuất hiện hộp thọai, chọn size, bấm Select All chọn hết size, bấm OK B7: Bấm chuột vào dòng số 1 tương ứng với cột Name, nhập tên bảng chi tiết B8: Cột kế tiếp, bấm chọn ô size nào muốn khai báo số lượng, có thể ñúp chuột ñể tăng hoặc nhập trực tiếp số mình muốn B9: Khai báo khổ vải trong cột Width B10: Khai báo lọai vải trong cột Fabric Type B11: Khai báo giá trị di chuyển chi tiết trong cột Moving Tolerance B12: Khai báo ñộ ñá canh trong cột Fine Rotation B13: Khai báo chiều ñi trong cột Size Direction B14: Tương tự cho các dòng phía dưới nếu muốn khai báo thêm nhiều sơ ñồ B15: Bấm chuột vào biểu tượng ñể lưu, xuất hiện hộp thọai, bấm chọn ô Create the marker files, bấm OK. Nếu xuất hiện hộp thọai dưới ñây với cột Status là dấu V màu xanh là các sơ ñồ không có vấn ñề gì. Bấm Close ñóng hộp thọai. B16: Khai báo xong vào File bấm Exit thóat khỏi hộp thọai Marker Creation CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương 17.4. Bài tập thực hành: CHƯƠNG XVIII CÁCH CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRÊN SƠ ðỒ ðà KHAI BÁO 18.1. Cách chỉnh sửa thông tin của sơ ñồ: Nếu sơ ñồ ñã khai báo rồi và có thể giác xong rồi, nếu vì lý do thông tin cần phải thay ñổi, chẳng hạn khổ vải về không ñúng, số lượng size tăng lên hoặc giảm xuống mà dùng cách này ñể thay ñổi thông tin thì sơ ñồ ñó phải ñi giác lại từ ñầu B1: File -> Access Path Modification B2: Flie -> Modify B3: Xuất hiện hộp thọai, chọn sơ ñồ muốn chỉnh bấm nút Selector B4: Xuất hiện hộp thọai, bấm chọn tên sơ ñồ, bấm OK B5: Xuất hiện lại 2 hộp thọai tương tự như phần khai báo File -> New B6: Chỉnh những thông tin mình muốn B7: Chỉnh xong, bấm Save ñể lưu. Hộp thọai sẽ thông báo sau khi bấm OK “.File already exists, continue the save?”, sơ ñồ này ñã có sẵn rồi, lưu tiếp hay không? ðồng ý bấm Yes 18.2. Bài tập thực hành: CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương CHƯƠNG XIX CÁCH MỞ MỘT SƠ ðỒ ðỂ XEM HOẶC GIÁC B1: B2: B3: + CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương + hoặc B4: CHƯƠNG XX CÁC CHỨC NĂNG HỔ TRỢ SẮP XẾP CHI TIẾT TRÊN SƠ ðỒ NHANH 20.1. Cách sử dụng các biểu tượng: 1. 20.1.1. BIEÅU TÖÔÏNG: (PHÍM TAÉT 0 + 7) Cho pheùp traû toaøn boä caùc chi tieát töø vuøng giaùc leân vuøng choïn. Thao taùc: + Baám chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc phím taét, xuaát hieän hoäp thoaïi sau: + Neáu ñoàng yù traû caùc chi tieát veà vuøng choïn, baám nuùt “YES”, ngöôïc laïi thì baám nuùt “NO”. CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương 20.1.2. Bieåu töôïng: (phím taét 0 + 9) ðem caùc chi tieát töø vuøng choïn xuoáng vuøng giaùc vôùi ñieàu kieän caùc chi tieát tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc saép thaønh moät sô ñoà vaø ñaõ ñöôïc löu. Thao taùc: +Baám chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc phím taét, xuaát hieän hoäp thoaïi: + Neáu ñoàng yù laáy laïi caùc chi tieát vaøo vuøng giaùc thì baám nuùt “NO”, ngöôïc laïi baám nuùt “YES”. 20.1.3. Bieåu töôïng: hoaëc (phím taét F3) Cho pheùp choïn caùc chi tieát rôi taïi moät vò trí baát kì treân vuøng giaùc hoaëc ñaët taïi moät vò trí coá ñònh theo yù cuûa ngöôøi söû duïng. Thao taùc: baám chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc phím taét, neáu choïn: + Bieåu töôïng : thì khi baám choïn chi tieát treân vuøng choïn seõ töï ñoäng rôi taïi moät vò trí baát kì treân vuøng giaùc. + Bieåu töôïng : thì khi baám choïn chi tieát treân vuøng choïn, chi tieát seõ di chuyeån theo con chuoät treân vuøng giaùc vaø ngöôøi giaùc phaûi ñaët chi tieát taïi moät vò trí coá ñònh treân sô ñoà. 20.1.4. Bieåu töôïng: hoaëc hoaëc (phím taét F2) Cho pheùp choïn kieåu con chuoät laøm vieäc vôùi caùc chi tieát coù ñònh giaù trò khoaûng caùch treân sô ñoà. Thao taùc: Baám chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc phím taét, neáu choïn: + Bieåu töôïng : chi tieát phaûi coù giaù trò khoaûng caùch ñöôïc cho tröôùc vaø phaûi kích hoaït chöùc naêng Spacing Display, khi duøng CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG Trụ sở: 1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM Tel: +84 (8) 2240 5245 – Fax: +84 (8) 3948 1506 Văn phòng: 71 ñường C18, Phường 12, Quận Tân Bình Email: sales@uniracy.com Website: www.uniracy.com Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Phương chuoät choïn chi tieát ñeå giaùc thì treân chi tieát seõ coù ñöôøng vieàn chung quanh noù. Khi ñaët chi tieát naèm saùt chi tieát khaùc, thì hai chi tieát seõ caùch nhau ñuùng giaù trò ñöôïc cho. + Bieåu töôïng : neáu treân sô ñoà caùc chi tieát coù ra giaù trò khoaûng caùch thì khi giaùc baèng kieåu con chuoät naøy seõ khoâng quan taâm ñeán giaù trò khoaûng caùch. Vaø caùc chi tieát seõ naèm saùt nhau. + Bieåu töôïng : caùc chi tieát coù giaù trò khoaûng caùch thì khi giaùc baèng kieåu con chuoät naøy seõ cho hai chi tieát caùch nhau phaân nöõa giaù trò khoaûng caùch ñöôïc cho. 20.1.5. Bieåu töôïng: (phím taét F5) Cho pheùp keát noái caùc chi tieát ñeå di chuyeån cuøng moät luùc. Thao taùc: Baám chuoät vaøo bieåu töôïng hoaëc phím taét, kieåu con chuoät ñoåi thaønh , baám chuoät vaøo töøng chi tieát naøo muoán keát noái seõ taïo thaønh caùc ñöôøng keát noái maøu vaøng. Laøm keát noái xong, baám chuoät vaøo bieåu töôïng keát noái trôû laïi moät laàn nöõa. 20.1.6. Bieåu töôïng: (phím taét F7) Cho pheùp phoùng to moät vò trí sô ñoà treân vuøng giaùc. Thao taùc: + Bấm chuột vaøo b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdao_tao_thiet_ke_va_giac_so_do.pdf
Tài liệu liên quan